Chư Tăng Ni, Phật tử chùa Ba Vàng thực hành lời Phật dạy: kinh hành, tụng kinh Tam Bảo cầu nguyện hóa giải dịch bệnh COVID-19

Trong kinh “Vesali thiên tai, dịch họa” có kể về câu chuyện: Khi thành Vesali xảy ra hạn hán, dịch bệnh khiến người chết rất nhiều; Đức Phật đã chỉ dạy 500 vị Tỳ-kheo đi quanh thành tụng bài kinh tán dương công đức Tam Bảo để có được năng lượng tăng thượng tâm tỏa ra không gian trong khu vực thành Vesali. Chính năng lực của tăng thượng tâm đã chiêu cảm được các vị Thiện thần, Thiện Dạ-xoa, La sát, Thiện chư Thiên đến, khiến cho Ác thần, Ác Dạ-xoa tránh xa, thời tiết được thay đổi, dịch bệnh được tiêu trừ.

>>> Đức Phật cứu thành Tỳ Xá Ly (Vesali) khỏi đại dịch

Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh đã chỉ dạy rằng: “Thầy mong muốn tất cả Tăng Ni và Phật tử chúng ta với cái tâm của người con Phật, trước tình hình thế giới đang trong đại dịch hết sức nguy hiểm, đau khổ này, chúng ta hãy phát khởi tâm Bồ đề, tâm yêu thương đến tất cả nhân loại. Không phân biệt đó là dân tộc nào, tôn giáo nào, chúng ta đều gửi tâm yêu thương đến với tất cả. Và chúng ta hãy chính mình nỗ lực tu tập, nỗ lực nguyện cầu, tụng kinh Tam Bảo với đức tin kiên cố để hồi hướng phước báu đến với mọi người, sớm được thoát qua nạn dịch này”.

Chính vì vậy, trước tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp trên toàn cầu và có nguy cơ bùng phát trở lại tại Việt Nam, chư Tăng Ni và Phật tử chùa Ba Vàng thực hành theo lời Đức Phật dạy đã tiếp tục phát nguyện tinh tấn tu tập, thực hiện kinh hành và tụng kinh Tam Bảo cầu nguyện hóa giải dịch bệnh COVID-19, cầu bình an, tiêu trừ ách nạn.

Ngày đầu tiên trong tuần lễ tu tập tụng kinh và kinh hành nguyện cầu hóa giải dịch bệnh COVID-19

Ngày đầu tiên trong tuần lễ tu tập tụng kinh và kinh hành nguyện cầu hóa giải dịch bệnh COVID-19

Chư Tăng chùa Ba Vàng tu tập tụng kinh Tam Bảo nguyện cầu hóa giải dịch COVID-19

Chư Tăng chùa Ba Vàng tu tập tụng kinh Tam Bảo nguyện cầu hóa giải dịch COVID-19

Các Phật tử tụng đọc kinh Tam Bảo hồi hướng nguyện cầu hóa giải dịch COVID-19

Các Phật tử tụng đọc kinh Tam Bảo hồi hướng nguyện cầu hóa giải dịch COVID-19

Sáng nay, ngày 10/06/Canh Tý (tức 30/7/2020), vào lúc 3 giờ 30 phút, dưới sự dẫn dắt của trên Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh, chư Tăng Ni và các Phật tử đang tu tập tại chùa Ba Vàng đã kinh hành 7 vòng quanh khuôn viên chùa, vừa đi vừa tụng kinh tán dương công đức Tam Bảo. Thời khoá tu tập đã diễn ra trong bầu không khí trang nghiêm, thanh tịnh. Mong rằng với sự chân thật tu tập, tấm lòng đại bi yêu thương của Sư Phụ cùng chư Tăng Ni, Phật tử chùa Ba Vàng, dịch bệnh sẽ sớm được đẩy lùi, để người dân khắp nơi trên thế giới được quay trở lại cuộc sống an lành, hạnh phúc.

Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh dẫn đầu đoàn đi kinh hành qua khu vực Cổng Tam Quan ngoại

Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh dẫn đầu đoàn đi kinh hành qua khu vực Cổng Tam Quan ngoại

Đoàn kinh hành di chuyển qua khu vực ngã Bảy của chùa

Đoàn kinh hành di chuyển qua khu vực Ngã Bảy của chùa

Các Phật tử tu tập nguyện cầu hóa giải dịch bệnh COVID-19

Chúc các Phật tử có được sức khỏe, cùng nhau nâng cao ý thức cộng đồng và tinh tấn tu tập để chung tay cùng đất nước vượt qua đại dịch.

Các bài nên xem:

Bình Luận
Link to map Back top top