trực tuyến
Bạch lễ đặt bát cúng dường Rằm tháng 10 | Ngày 15/10/Quý Mão

Thứ Ba, 28/11/2023

tức 16/10 Quý Mão

Cùng nhìn lại chương trình sớt bát cúng dường chư Tăng báo đền ân Tổ quốc của các Phật tử CLB Cúc Vàng

09/06/2020

Chia sẻ :

Vậy là chương trình sớt bát cúng dường Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh cùng chư Tăng Ni chùa Ba Vàng hồi hướng phúc báu báo đề ân Quốc gia trong Tứ trọng ân...

09/06/2020

Vậy là chương trình đặt bát cúng dường Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh cùng chư Tăng Ni chùa Ba Vàng hồi hướng phúc báu báo đền ân Quốc gia trong Tứ trọng ân đã kết thúc trong niềm hỷ lạc của rất nhiều Phật tử CLB Cúc Vàng. Trong 4 ngày sớt bát từ 12/4 đến 15/4 nhuận Canh Tý (tức 03/6/2020 - 06/6/2020), các Phật tử đã rất tinh tấn, phát tâm xả thí vì lợi ích cho Quốc gia, xã hội. Nhiều Phật tử từ các tỉnh rất xa cũng về chùa như Đồng Nai, Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng...vv để tham gia. Chương trình đặt bát cúng dường chư Tăng đã kết thúc nhưng ý nghĩa và lợi ích của chương trình còn vang mãi trong lòng các Phật tử trong CLB Cúc Vàng.
Kính mời quý Phật tử cùng nhìn lại những hình ảnh thiêng liêng, ý nghĩa của chương trình để phần nào thấy được mục đích, ý nghĩa của chương trình qua bài viết sau đây:

Phật tử CLB Cúc Vàng dâng lời phát nguyện sớt bát cúng dường chư Tăng hồi hướng báo đền Tứ trọng ân - Ân Quốc gia

Với người đệ tử Phật, ân quốc gia là một trong bốn ân lớn mà Đức Bổn Sư đã dạy. Để báo đền ân quốc gia, các Phật tử trong CLB Cúc Vàng đã học và thực hành Pháp qua bài kinh “Bảy pháp khiến đất nước không bị diệt vong”; trong đó, có pháp thứ 7 Ngài dạy: “Dân nước đó tôn đạo kính đức. Trong nước, có Sa-môn, Thánh giả, A-la-hán từ xa đến đều cúng dường các thứ áo mền, giường chõng, thuốc thang”. Các Phật tử đã thực hành Pháp thứ 7 bằng việc phát nguyện sớt bát cúng dường đến chư Tăng Ni chùa Ba Vàng đang tu tập trong rừng hồi hướng cho đất nước được thái hòa, nhân dân được bình an, hạnh phúc. Cũng mong cho đất nước xuất hiện nhiều nhân tài, các vị minh quân dẫn dắt, bảo hộ cho đất nước được bình an, Phật Pháp được hưng thịnh.

Các Phật tử trong CLB Cúc Vàng sớt bát cúng dường Sư Phụ cùng chư Tăng chùa Ba Vàng

Các Phật tử trong CLB Cúc Vàng sớt bát cúng dường Sư Phụ cùng chư Tăng chùa Ba Vàng

Đại diện cho CLB Cúc Vàng, Cô Chủ nhiệm đã dâng lời phát nguyện: “Phật tử trong CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa chúng con được ân giáo dưỡng của Sư Phụ cùng chư Tăng, chúng con phát nguyện tu tập, tụng kinh 1 tuần, và làm các công đức theo lời Phật dạy trong bài kinh “Bảy pháp khiến đất nước không bị diệt vong”. Trong 7 công đức đó, có công đức là cúng dường cho chư Tăng để hồi hướng phúc lành, nguyện cầu cho đất nước bình an, thái hòa. Phật tử chúng con xin hứa sẽ đoàn kết, cùng chung nhau niệm đoàn kết theo pháp thứ nhất của bài kinh “Bảy pháp khiến đất nước không bị diệt vong” mà thực hành Pháp... Chúng con cũng nguyện cầu cho đất nước xuất hiện nhiều nhân tài, các vị minh quân dẫn dắt, bảo hộ cho đất nước được bình an, Phật Pháp được hưng thịnh...”

>>> Hướng dẫn cách ngồi thiền đúng phương pháp để giúp tâm an định

Sự thọ nhận đặt bát cúng dường chư Tăng chùa Ba Vàng

Sự thọ nhận đặt bát cúng dường chư Tăng chùa Ba Vàng

Trước sự thỉnh cầu của các Phật tử trong CLB Cúc Vàng, Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh cùng chư Tăng chùa Ba Vàng đã hứa khả thọ nhận sự đặt bát cúng dường của các Phật tử để hồi hướng phước báu báo Tứ trọng ân - Ân Quốc gia, từ ngày 12/4 đến 15/4 nhuận Canh Tý (tức 03/6/2020 - 06/6/2020).

Sư Phụ cùng chư Tăng đã hoan hỷ hứa khả thọ nhận sự sớt bát cúng dường của các Phật tử

Sư Phụ cùng chư Tăng đã hoan hỷ hứa khả thọ nhận sự sớt bát cúng dường của các Phật tử

>>> Phật tử sớt bát cúng dường chư Tăng chùa Ba Vàng tu tập trong rừng báo Tứ trọng ân. Tại đây!

Sau buổi lễ khất thực tại rừng thiền trong ngày đầu tiên, Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh chỉ dạy: “Các quý Phật tử với lòng thành kính và khát ngưỡng công đức Tam Bảo, với tâm biết ơn, đền ơn, đặc biệt là tâm đền đáp Tứ trọng ân, các Phật tử trong Câu lạc bộ Cúc Vàng – Tập Tu Lục Hòa chùa Ba Vàng thành tâm phát nguyện tu tập một tuần và phát nguyện sớt bát cúng dường chư Tăng để cầu nguyện cho quốc gia, xã hội được bình an, đất nước xuất hiện những vị minh quân; và cũng cầu nguyện cho các vị Thánh nhân sớm xuất hiện nơi đời để giúp dân cứu nước và hoằng dương Phật Pháp. Chư Tăng thấy đây là một thiện nguyện rất tốt đẹp. Các Phật tử sau khi học Pháp đã hiểu được Pháp, rồi thực hành Pháp, phát thiện nguyện như vậy để cầu nguyện cho đất nước được hưng thịnh là điều rất quý báu...”.

>>> Giải mã giấc mơ – khi nào điều trong chiêm bao trở thành sự thật?

Bình bát của Sa Môn - Ruộng phước của thế gian

Bình bát của Sa Môn - Ruộng phước của thế gian

Trong bài giảng 5 hạng người ăn bằng bình bát, Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh đã dạy rằng: “Đức Phật khen người xuất gia ôm bát đi khất thực vì viễn ly, vì muốn đoạn giảm các dục lạc, vì muốn cầu thiện Pháp, thiện hạnh, ăn biết đủ, thiểu dục tri túc. Người như vậy là đệ nhất, là tối thắng, là thượng thủ, tức quý báu nhất”.

Lời cảm niệm tri ân của các Phật tử sau khi được sớt bát cúng dường

Lời cảm niệm tri ân của các Phật tử sau khi được sớt bát cúng dường

Người xuất gia chân chính là những bậc đã dũng mãnh xả bỏ đời sống thế tục, xuất gia cầu đạo, hướng tới sự thực hành hạnh độc cư, dần đoạn trừ những tâm niệm bất thiện. Cũng vậy, chư Tăng chùa Ba Vàng đang thực hành các Pháp khổ hạnh như thời Đức Phật còn tại thế, ngày ăn một bữa, tùy duyên thọ thực, tối ngủ trong rừng, ngủ dưới gốc cây, tài sản chỉ có ba y và một bình bát,...

>>> Tu sĩ và núi rừng – những hình ảnh quý giá về sự tu tập của chư Tăng chùa Ba Vàng

“Bình bát cơm ngàn nhà
Thân chơi muôn dặm xa
Mắt xanh xem người thế
Mây trắng hỏi đường qua.”

Chư Tăng thực hành hạnh khất thực không chỉ đoạn giảm lòng tham, tăng trưởng lòng biết ơn với những người cúng dường mà còn gieo duyên, giúp cho nhân dân, Phật tử có cơ hội được bố thí, cúng dường, gieo trồng vào ruộng phước những hạt giống thiện lành, đáng quý.

Như Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh từng chia sẻ: “Bình bát của chư Tăng chính là bát phước của chúng sinh. Ai sớt bát cúng dường chư Tăng thì người đó sẽ được rất nhiều phước báu. Dù chỉ cúng dường một dúm cơm cũng có thể giúp chúng ta nhiều kiếp về sau, không bao giờ bị đói khổ và không bao giờ bị sinh vào nhà nghèo khổ. Cho nên, Đức Phật dạy chư Tăng phải ôm bát đi khất thực, tuy là các Thầy xin ăn để nuôi mạng sống, nhưng lại đang giúp cho chúng sinh được gieo trồng cây phước cho chính mình”.

Những lời cảm niệm ân sâu sắc của những người con Phật

Khi được tận mắt chứng kiến hình ảnh Tăng đoàn chùa Ba Vàng “đầu đội trời, chân đạp đất”, tay ôm bình bát, bước đi thong dong, tự tại trên đường rừng đầy sỏi đá, rất nhiều Phật tử đã không khỏi xúc động, bày tỏ tâm thành kính, lời tri ân dâng lên những bậc xứng đáng được cúng dường như lời Phật dạy.

Lời cảm niệm tri ân của các Phật tử sau khi được sớt bát cúng dường

Lời cảm niệm tri ân của các Phật tử sau khi được sớt bát cúng dường

Phật tử Trần Tú Anh đang sinh hoạt trong CLB Cúc Vàng xúc động bày tỏ: “Đối với tôi thời kỳ chiến tranh vô cùng gian khổ và đáng sợ, khi ấy tôi còn rất nhỏ. Tôi cùng anh chị em phải về quê sơ tán, xa bố mẹ nên rất thiếu thốn sự chăm sóc của bố mẹ. Còn giờ đây khi được sống trong thời bình, tôi thấy rất hạnh phúc. Tôi xin cảm ơn đất nước, cảm ơn Tam Bảo. Khi tôi được tham gia chương trình sớt bát cúng dường báo đền ân quốc gia trong Tứ trọng ân tôi thấy mình có được lợi ích; bởi mình đã góp phần giúp cho đất nước được bình an. Đây là việc tôi thực hành lời dạy của Đức Phật, cúng dường cho Sa môn là một trong 7 pháp khiến đất nước không bị diệt vong. Quả thật không phải ai cũng khởi được tâm tri ân đối với đất nước nên tôi thật may mắn khi được tu tập dưới mái chùa Ba Vàng. Tôi xin tri Sư Phụ cùng chư Tăng đã gieo duyên cho tôi cũng như các Phật tử có cơ hội được sớt bát cúng dường, báo đề Tứ trọng ân, trong đó có ân quốc gia”.

Bạn Nguyễn Quang Hà sinh viên Học viện Y Dược học Cổ Truyền Việt Nam bày tỏ: “Việc báo Tứ trọng ân nói chung và ân quốc gia nói riêng là điều mỗi Phật tử hay mỗi công dân đều nên thực hành. Vì ân của quốc gia rất lớn, các anh hùng liệt sĩ, cha ông chúng ta đã hi sinh để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tuy tôi chưa trải qua chiến tranh nhưng những năm tháng trên ghế nhà trường, được học những bài về lịch sử thì tôi thấy chiến tranh rất khốc liệt, đặc biệt là đất nước Việt Nam đã rất thiệt thòi và tổn hại rất nhiều vì chiến tranh. Với tư cách là một người trẻ, để đất nước trở nên tốt đẹp, tôi nghĩ mình cần có lòng yêu nước, biết ơn Tổ quốc, biết ơn Bác Hồ; ngoài ra cần luôn làm việc tốt, có đạo đức, có trí tuệ thì mới có thể xây dựng và bảo vệ đất nước. Đó là cũng là điều mà Sư Phụ đã dạy”.

4 ngày của chương trình sớt bát cúng dường báo đền Tứ trọng ân - Ân Quốc gia đã kết thúc viên mãn trong niềm hân hoan của rất nhiều người con Phật. Hy vọng rằng, chương trình không chỉ giúp các quý Phật tử khởi được lòng tri ân đối với những người có công xây dựng và giữ gìn Tổ quốc để thế hệ ngày nay có được cuộc sống hòa bình, an ổn; mà còn giúp quý Phật tử càng thêm tin tâm, nương tựa vững chắc vào Tam Bảo, cũng như chính Pháp của Đức Tôn Sư.

>>> Câu chuyện người Phật tử Đồng Nai về chùa sớt bát cúng dường chư Tăng: “Lúc ấy tự nhiên hai hàng nước mắt cứ chảy ra, tôi vô cùng xúc động…”

Các bài nên xem: