5 Hạng Người Ăn Từ Bình Bát – Kinh Tạng Nikaya

Y bát là biểu trưng của sự giải thoát, là ruộng phước của tất cả chúng sinh, là sự tượng trưng cho những gì trân quý, cao cả và thiêng liêng nhất. Những người xuất gia phạm hạnh, thực hành giới Pháp của Đức Phật, khoác trên mình chiếc huỳnh y Cà Sa, ôm bình bát đi khắp nơi gieo duyên làm lợi ích cho muôn loài chúng hữu tình.

“Bình bát cơm ngàn nhà

Thân chơi muôn dặm xa

Mắt xanh xem trần thế

Mây trắng hỏi đường qua”.

Bình bát từ lâu đã trở thành biểu tượng của những người khất sĩ phạm hạnh, đức độ.

Vậy người tu thế nào trong giáo Pháp của Phật dùng bình bát hóa độ chúng sinh là chân chính?

Kính mời quý Phật tử cùng theo dõi qua bài Pháp thoại 5 Hạng Người Ăn Từ Bình Bát – Kinh Tạng Nikaya

Xem thêm: Kinh Bát Đại Nhân Giác Giảng Giải – Điều Giác Ngộ Thứ Bảy 

Tags:
Link to map Back top top