trực tuyến
Phật tử tụng kinh Dược Sư | Ngày 19/01/Giáp Thìn

Chủ Nhật, 03/3/2024

tức 23/1 Giáp Thìn
cúng tạ đất vào ngày nào - các bài viết về cúng tạ đất vào ngày nào, tin tức cúng tạ đất vào ngày nào

Cúng tạ đất vào ngày nào? Sắm lễ tạ đất mang phúc lành cho gia chủ

Lễ tạ đất mang ý nghĩa đền ơn những người có ân với mình. Ông cha ta có câu: “Đất có thổ công, sông có hà bá”. Cho nên, nhiều người tin là có các vị thần...

Cúng tạ đất vào ngày nào? Sắm lễ tạ đất mang phúc lành cho gia chủ

Cúng tạ đất vào ngày nào? Sắm lễ tạ đất mang phúc lành cho gia chủ

Lễ tạ đất mang ý nghĩa đền ơn những người có ân với mình. Ông cha ta có câu: “Đất có thổ công, sông có hà bá”. Cho nên, nhiều người tin là có các vị thần...

16/01/2024

9445 Lượt xem