trực tuyến
Phật tử tụng kinh Dược Sư | Ngày 19/01/Giáp Thìn

Chủ Nhật, 03/3/2024

tức 23/1 Giáp Thìn
đại sứ nguyễn thanh sơn - các bài viết về đại sứ nguyễn thanh sơn, tin tức đại sứ nguyễn thanh sơn

Nguyên Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam Nguyễn Thanh Sơn: “Cần phải nhân rộng, lan tỏa hoạt động ý nghĩa của Khóa tu mùa hè chùa Ba Vàng trên khắp cả nước…”

Nguyên Đại sứ đã có những chia sẻ về cuộc đời và kinh nghiệm ngoại giao,... đồng thời giải đáp thắc mắc của hơn 5000 khóa sinh trong mọi lĩnh vực cuộc sống

Nguyên Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam Nguyễn Thanh Sơn: “Cần phải nhân rộng, lan tỏa hoạt động ý nghĩa của Khóa tu mùa hè chùa Ba Vàng trên khắp cả nước…”

Nguyên Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam Nguyễn Thanh Sơn: “Cần phải nhân rộng, lan tỏa hoạt động ý nghĩa của Khóa tu mùa hè chùa Ba Vàng trên khắp cả nước…”

Nguyên Đại sứ đã có những chia sẻ về cuộc đời và kinh nghiệm ngoại giao,... đồng thời giải đáp thắc mắc của hơn 5000 khóa sinh trong mọi lĩnh vực cuộc sống

10/7/2022

2018 Lượt xem