trực tuyến
[TRỰC TIẾP] (Ngày 7) Thời khóa tụng kinh tu tập Nhân kỷ niệm ngày vía Đức Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát

Thứ Tư, 19/5/2021

tức 8/4 Tân Sửu
Đi tu là khổ? - các bài viết về Đi tu là khổ?, tin tức Đi tu là khổ?

Con Đi Tu Mà Sao Con Khổ Thế? - Thầy Thích Trúc Thái Minh

Mình đã chọn con đường đi tu thì việc gì cũng giúp mình tu được. Mình đi tu bị người ta chửi mình cũng cảm ơn là tốt rồi để cho tôi tu...

Con Đi Tu Mà Sao Con Khổ Thế? - Thầy Thích Trúc Thái Minh

Con Đi Tu Mà Sao Con Khổ Thế? - Thầy Thích Trúc Thái Minh

Mình đã chọn con đường đi tu thì việc gì cũng giúp mình tu được. Mình đi tu bị người ta chửi mình cũng cảm ơn là tốt rồi để cho tôi tu...

19/05/2021

5 Lượt xem