trực tuyến
Chương trình số 4: Ngày 2 - Tụng kinh kính mừng Phật đản

Chủ Nhật, 19/5/2024

tức 12/4 Giáp Thìn
Đi tu là khổ? - các bài viết về Đi tu là khổ?, tin tức Đi tu là khổ?

Đi tu là khổ?

Mọi người xung quanh, ai cũng nói với con đi tu là khổ, cô đơn lắm! Và con cũng thấy các quý Sư ở chùa Thầy vừa làm nhiều việc, vừa tu, ăn uống lại không được đủ nữa...

Đi tu là khổ?

Đi tu là khổ?

Mọi người xung quanh, ai cũng nói với con đi tu là khổ, cô đơn lắm! Và con cũng thấy các quý Sư ở chùa Thầy vừa làm nhiều việc, vừa tu, ăn uống lại không được đủ nữa...

17/4/2021

129 Lượt xem