trực tuyến
[Ngày 4] Tụng kinh kỷ niệm ngày Đức Phật chuyển Pháp luân, ngày 15/6/Tân Sửu

Chủ Nhật, 25/7/2021

tức 16/6 Tân Sửu

Phật Pháp ứng dụng

Phật Pháp ứng dụng

Chuyên mục tập hợp những giải đáp, chia sẻ của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh trong các buổi giảng Pháp trực tuyến thường kỳ. Qua đó, quý Phật tử có thể dễ dàng ứng dụng lời Phật dạy vào trong đời sống hàng ngày để xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn.

Phật Pháp ứng dụng
Chuyên mục tập hợp những giải đáp, chia sẻ của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh trong các buổi giảng Pháp trực tuyến thường kỳ. Qua đó, quý Phật tử có thể dễ dàng ứng dụng lời Phật dạy vào trong đời sống hàng ngày để xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn.

Đi tu là khổ?

17/4/2021

129 Lượt xem

“... Mọi người xung quanh, ai cũng nói với con đi tu là khổ, cô đơn lắm! Và con cũng thấy các quý Sư ở chùa Thầy vừa làm nhiều việc, vừa tu, ăn uống lại không được đủ nữa, có chùa nhưng lại phải ngủ và sống trong rừng. Nhưng khi tiếp xúc với các Thầy thì con thấy các Thầy vẫn vui vẻ và bao dung chúng con mỗi khi về chùa. Vậy thưa Thầy, đi tu là sướng hay khổ ạ?”
Để biết câu trả lời về việc đi tu, kính mời quý Phật tử và các bạn lắng nghe câu trả lời từ Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh trong video trên đây.