trực tuyến
🔴 [TRỰC TIẾP] Chủ đề: "Nếu con mắt ngươi làm hại ngươi, hãy móc bỏ nó đi" (Phần cuối)

Thứ Tư, 22/3/2023

tức 1/2 Quý Mão
giới luật - các bài viết về giới luật, tin tức giới luật

Giới luật - kinh Nikaya giảng giải

Hạnh phúc hay khổ đau; lợi ích hay hiểm nguy, tất cả đều từ tâm, đều phụ thuộc vào việc giữ gìn hay hủy hoại giới luật.

Giới luật - kinh Nikaya giảng giải

Giới luật - kinh Nikaya giảng giải

Hạnh phúc hay khổ đau; lợi ích hay hiểm nguy, tất cả đều từ tâm, đều phụ thuộc vào việc giữ gìn hay hủy hoại giới luật.

12/6/2019

11809 Lượt xem