trực tuyến
Phật đản 2023 - Phổ tế chúng sinh | Chùa Ba Vàng, ngày 18/4/Quý Mão

Thứ Sáu, 09/6/2023

tức 22/4 Quý Mão

Kinh Nikaya giảng giải

Kinh Nikaya giảng giải

Kinh tạng Nikaya là cả kho tàng Kinh điển Phật giáo Nam tông rất đồ sộ, hiện đã được chuyển ngữ hoàn toàn sang tiếng Việt. Nội dung Kinh tạng Nikaya bao hàm nền tảng căn bản giáo lý Phật Đà, rất thân thiết, gần gũi, dễ hiểu và dễ ứng dụng thực hành.

Kinh Nikaya giảng giải
Kinh tạng Nikaya là cả kho tàng Kinh điển Phật giáo Nam tông rất đồ sộ, hiện đã được chuyển ngữ hoàn toàn sang tiếng Việt. Nội dung Kinh tạng Nikaya bao hàm nền tảng căn bản giáo lý Phật Đà, rất thân thiết, gần gũi, dễ hiểu và dễ ứng dụng thực hành.
Giới luật - kinh Nikaya giảng giải

12/6/2019

11809 Lượt xem

Trên hành trình tìm về giác ngộ, giải thoát, Như Lai là bậc Thầy dẫn đường. Còn bản thân mỗi người đều phải tự thắp đuốc để đi, tự nương tựa vào hải đảo của chính mình dựa trên nền tảng giới luật Phật đã chế. Hạnh phúc hay khổ đau; lợi ích hay hiểm nguy, tất cả đều từ tâm, đều phụ thuộc vào việc giữ gìn hay hủy hoại giới luật.

Để hiểu rõ hơn những lợi ích mà giới luật đem lại cho những ai trì giới; hãy lắng nghe Thầy Thích Trúc Thái Minh giảng giải phẩm: Giới Luật trong tạng kinh Nikaya các bạn nhé!