trực tuyến
Lễ tưởng niệm đồng bào tử vong do dịch bệnh СOVID-19 | Chùa Ba Vàng

Chủ Nhật, 28/11/2021

tức 24/10 Tân Sửu

Hình ảnh tắm Phật trang nghiêm thanh tịnh tại Lễ Phật đản chùa Ba Vàng 2020

9 ảnh

Hôm nay được tắm thân Như Lai. Trí tuệ trang nghiêm công đức lớn. Chúng sanh ba cõi đang chìm đắm. Được thấy trần gian hiện Pháp Thân. Thế Tôn dung mạo như vầng nguyệt. Như Lai mặc nhật phóng quang minh.

 Hiểu về nghi thức lễ tắm Phật để tăng trưởng phước báu trong mùa Phật đản Hiểu về nghi thức lễ tắm Phật để tăng trưởng phước báu trong mùa Phật đản
    
 Chư Tăng chùa Ba Vàng thành kính lấy nước chiên đàn tắm lên Kim thân của Đức Phật Chư Tăng chùa Ba Vàng thành kính lấy nước chiên đàn tắm lên Kim thân của Đức Phật
 Thay mặt đại Tăng chùa Ba Vàng, Đại đức Thích Trúc Bảo Trực đã hướng dẫn phái đoàn dâng hương, lễ Phật và thực hiện nghi lễ tắm Phật tại Chính điện Thay mặt đại Tăng chùa Ba Vàng, Đại đức Thích Trúc Bảo Trực đã hướng dẫn phái đoàn dâng hương, lễ Phật và thực hiện nghi lễ tắm Phật tại Chính điện
 Ông Đào Ngọc Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN thành phố Uông Bí thực hiện nghi lễ tắm Phật Ông Đào Ngọc Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN thành phố Uông Bí thực hiện nghi lễ tắm Phật
 Phái đoàn thực hiện nghi lễ tắm Phật tại chính điện chùa Ba Vàng Phái đoàn thực hiện nghi lễ tắm Phật tại chính điện chùa Ba Vàng
 Tắm Phật chính là tắm rửa, gột rửa chính tâm hồn mình làm sao cho tâm hồn mình được trong sạch Tắm Phật chính là tắm rửa, gột rửa chính tâm hồn mình làm sao cho tâm hồn mình được trong sạch
 Phật tử chùa Ba Vàng thực hiện nghi lễ tắm Phật Phật tử chùa Ba Vàng thực hiện nghi lễ tắm Phật
 Phật tử chùa Ba Vàng hạnh phúc vì được tắm tôn tượng Đức Phật đản sinh Phật tử chùa Ba Vàng hạnh phúc vì được tắm tôn tượng Đức Phật đản sinh

Hiểu về nghi thức lễ tắm Phật để tăng trưởng phước báu trong mùa Phật đản

Chia sẻ :