trực tuyến
Sám hối ba nghiệp | Chùa Ba Vàng, ngày 08/9/Tân Sửu

Thứ Hai, 18/10/2021

tức 13/9 Tân Sửu

Lung linh hoa đăng kính mừng khánh đản Đức Thế Tôn

4 ảnh

Hòa chung trong không khí đón mừng mùa Phật đản sắp về, chúng ta hãy cùng hoài niệm những khoảnh khắc đầy cảm xúc của đêm hoa đăng mừng ngày Phật đản...

  Hoài niệm đêm dâng hoa đăng cúng dường ngày Phật đản năm 2020  Hoài niệm đêm dâng hoa đăng cúng dường ngày Phật đản năm 2020
  Hình ảnh Sư Phụ và chư Tăng dâng hoa đăng cung kính cúng dường ngày Đức Phật đản sinh  Hình ảnh Sư Phụ và chư Tăng dâng hoa đăng cung kính cúng dường ngày Đức Phật đản sinh
  Các Phật tử hân hoan kính mừng ngày Đức Thế Tôn đản sinh  Các Phật tử hân hoan kính mừng ngày Đức Thế Tôn đản sinh
  Với tấm lòng tri ân thành kính, Phật tử chùa Ba Vàng dâng hoa đăng hướng lên tôn tượng Đức Thế Tôn  Với tấm lòng tri ân thành kính, Phật tử chùa Ba Vàng dâng hoa đăng hướng lên tôn tượng Đức Thế Tôn

Hoài niệm đêm dâng hoa đăng cúng dường ngày Phật đản năm 2020

Chia sẻ :