trực tuyến
Lễ trai đàn chẩn tế tất niên, ngày 15/12/Tân Sửu | Chùa Ba Vàng

Thứ Năm, 20/01/2022

tức 18/12 Tân Sửu

Phật tử chùa Ba Vàng trong trang phục Ấn Độ hân hoan hái hoa cúng dường chư Phật

7 ảnh

ngày Phật đản, ngày 8/4/Canh Tý, trên Sư Phụ và chư Tăng đã tổ chức cho Phật tử được hái hoa cúng dường chư Phật để các Phật tử

 Phật tử chùa Ba Vàng vui mừng khi được hái hoa cúng dường Phật trong ngày lễ Phật đản Phật tử chùa Ba Vàng vui mừng khi được hái hoa cúng dường Phật trong ngày lễ Phật đản
 Khoác trên mình bộ trang phục Ấn Độ, các Phật tử chùa Ba Vàng ai nấy đều cảm thấy hạnh phúc khi được dâng những bông hoa để cúng dường chư Phật Khoác trên mình bộ trang phục Ấn Độ, các Phật tử chùa Ba Vàng ai nấy đều cảm thấy hạnh phúc khi được dâng những bông hoa để cúng dường chư Phật
 Phật tử ai nấy đều háo hức chọn những bông hoa đẹp nhất để dâng lên cúng dường Đức Thế Tôn Phật tử ai nấy đều háo hức chọn những bông hoa đẹp nhất để dâng lên cúng dường Đức Thế Tôn
 Thân tướng sáng ngời, dung mạo đoan chính, đẹp đẽ chính là phước báu từ việc cúng dường hoa lên chư Phật Thân tướng sáng ngời, dung mạo đoan chính, đẹp đẽ chính là phước báu từ việc cúng dường hoa lên chư Phật
 Phật tử Nguyễn Thị Nguyệt đến từ Thành phố Hồ Chí Minh vô cùng hạnh phúc khi được tham gia chương trình hái hoa cúng dường Đức Phật trong ngày lễ Phật đản Phật tử Nguyễn Thị Nguyệt đến từ Thành phố Hồ Chí Minh vô cùng hạnh phúc khi được tham gia chương trình hái hoa cúng dường Đức Phật trong ngày lễ Phật đản
 Phật tử chùa Ba Vàng thành kính dâng những bông hoa tỏa ngát hương thơm để cúng dường Phật nhân ngày lễ Phật đản Phật tử chùa Ba Vàng thành kính dâng những bông hoa tỏa ngát hương thơm để cúng dường Phật nhân ngày lễ Phật đản
 Phật tử chùa Ba Vàng chia ra thành các nhóm để đi hái hoa cúng Phật Phật tử chùa Ba Vàng chia ra thành các nhóm để đi hái hoa cúng Phật

Phật tử chùa Ba Vàng vui mừng khi được hái hoa cúng dường Phật trong ngày lễ Phật đản

Chia sẻ :