trực tuyến
Lễ tưởng niệm đồng bào tử vong do dịch bệnh СOVID-19 | Chùa Ba Vàng

Chủ Nhật, 28/11/2021

tức 24/10 Tân Sửu

Phật tử chùa Ba Vàng hân hoan đón mừng ngày Khánh đản tại nhà

12 ảnh

Phật tử chùa Ba Vàng hân hoan đón mừng ngày Khánh đản tại nhà

 Các Phật tử trong đạo tràng Minh hậu (Hải Dương) tổ chức kính mừng Phật đản tại gia đình của mình Các Phật tử trong đạo tràng Minh hậu (Hải Dương) tổ chức kính mừng Phật đản tại gia đình của mình
 Hướng về Đại lễ Phật đản chùa Ba Vàng, Phật tử đã tổ chức lễ Phật đản tại nhà và thực hiện nghi lễ tắm Phật Hướng về Đại lễ Phật đản chùa Ba Vàng, Phật tử đã tổ chức lễ Phật đản tại nhà và thực hiện nghi lễ tắm Phật
 Các Phật tử cử hành nghi lễ dâng hoa đăng, tri ân đức Phật trong ngày lễ Phật đản Các Phật tử cử hành nghi lễ dâng hoa đăng, tri ân đức Phật trong ngày lễ Phật đản
 Trong ngày Tết Phật đản, các Phật tử lựa chọn cho mình bộ trang phục áo dài truyền thống Trong ngày Tết Phật đản, các Phật tử lựa chọn cho mình bộ trang phục áo dài truyền thống
 Mặc dù Phật tử học Pháp tại nhà nhưng tâm luôn hướng về ngôi già lam Ba Vàng, tinh tấn tu hành để không phụ công ơn của Sư Phụ Mặc dù Phật tử học Pháp tại nhà nhưng tâm luôn hướng về ngôi già lam Ba Vàng, tinh tấn tu hành để không phụ công ơn của Sư Phụ
 Phật tử chùa Ba Vàng cung kính thực hiện nghi lễ tắm Phật tại nhà Phật tử chùa Ba Vàng cung kính thực hiện nghi lễ tắm Phật tại nhà
 Phật tử thực hiện nghi lễ tắm Phật tại nhà Phật tử thực hiện nghi lễ tắm Phật tại nhà
 Các Phật tử chắp tay thành kính hướng lên Đức Phật trong lễ Phật đản để tỏ lòng tri ân đến sự ra đời của Ngài Các Phật tử chắp tay thành kính hướng lên Đức Phật trong lễ Phật đản để tỏ lòng tri ân đến sự ra đời của Ngài
 Hướng về lễ Phật đản chùa Ba Vàng 2020 - Phật tử tinh tấn tu tập tại nhà Hướng về lễ Phật đản chùa Ba Vàng 2020 - Phật tử tinh tấn tu tập tại nhà
 Mặc dù không được về chùa tham dự lễ Phật đản như mọi năm, nhưng các Phật tử chùa Ba Vàng vẫn rất tinh tấn trong việc ghe giảng và thực hành Pháp Mặc dù không được về chùa tham dự lễ Phật đản như mọi năm, nhưng các Phật tử chùa Ba Vàng vẫn rất tinh tấn trong việc ghe giảng và thực hành Pháp
 Mặc dù các Phật tử học Pháp tại nhà nhưng tâm luôn hướng về ngôi già lam Ba Vàng, tinh tấn tu hành để không phụ công ơn của Sư Phụ Mặc dù các Phật tử học Pháp tại nhà nhưng tâm luôn hướng về ngôi già lam Ba Vàng, tinh tấn tu hành để không phụ công ơn của Sư Phụ
 Phật tử chùa Ba Vàng đồng lòng hướng về chùa Ba Vàng tham dự đêm hoa đăng kính mừng Phật đản Phật tử chùa Ba Vàng đồng lòng hướng về chùa Ba Vàng tham dự đêm hoa đăng kính mừng Phật đản

Các Phật tử trong đạo tràng Minh hậu (Hải Dương) tổ chức kính mừng Phật đản tại gia đình của mình

Chia sẻ :