trực tuyến
Chẩn tế tháng 8/Quý Mão | Chùa Ba Vàng

Thứ Sáu, 29/9/2023

tức 15/8 Quý Mão

Hướng dẫn chung dành cho các nghi thức tu tập trong năm

Chia sẻ :

Chia sẻ :

A. Các Hướng Dẫn Cần Lưu Ý Khi Thực Hành Nghi Thức

I.  Địa Điểm

- Trước ban thờ.
- Tùy duyên ở nơi thanh tịnh.
Lưu ý: Nếu tu thời khóa tụng kinh ở cơ quan, nơi công cộng… thì tùy duyên đọc nhẩm, đọc bằng ý và mắt.

II. Các Hình Thức Tu

1. Thời khóa tụng kinh
Có 3 cách tu:
- Cách 1: Tu theo nội dung nghi thức.
Tùy duyên có/không thực hành mục cúng dường; mục thỉnh vong linh và cúng thực.
- Cách 2: Tu theo chương trình phát trực tuyến của chùa.
- Cách 3: Tu kết hợp nghi thức với chương trình phát trực tuyến.

+ Bước 1: Thực hiện trước Nguyện hương, văn khấn theo các nghi thức.
+ Bước 2: Tham gia theo chương trình phát trực tuyến.
+ Bước 3: Sau khi hết chương trình trực tuyến, thì tu tiếp các phần còn lại của nghi thức, mà chương trình trực tuyến không có.

Lưu ý: Chương trình trực tuyến không có phần thỉnh vong linh và cúng thực, bạch cúng dường.

2. Thời khóa nghe Pháp/ngồi thiền
- Chắp tay bạch trước và sau khi nghe Pháp/ngồi thiền. Các nơi không thuận duyên chắp tay thì hướng tâm tới tôn tượng, tôn hình Phật.
- Có thể chia bài pháp và đề mục quán để nghe, thực hành làm 2, 3,… lần trong ngày.
- Đối với bài Pháp của Sư Phụ thì bắt buộc nghe phần Sư Phụ giảng, còn phần trả lời câu hỏi, chia sẻ các câu chuyện chuyển nghiệp thì tùy duyên có/không nghe.
- Thời gian ngồi thiền: Tùy duyên.
- Không thỉnh vong linh và không hồi hướng (đã hồi hướng tại nghi thức tụng kinh).
- Trước và sau khi nghe Pháp/ngồi thiền cần phải bạch văn bạch theo hướng dẫn. Nếu không thực hành đúng thì sẽ bạch sám hối và tu lại trong ngày.

III. Sắm Lễ Bày Lễ

1. Sắm lễ - bày lễ trong các nghi thức tu tập
Tùy duyên 1 trong các trường hợp sau:
- Không sắm lễ.
- Ba bát cơm, ba chén nước.
- Hoa, quả, nước.
- Hoa, quả, cơm, nước…

2. Sắm lễ - bày lễ trong nghi thức tụng kinh Dược Sư cầu an đầu năm
Như phần 1 hoặc thêm như sau:
a. Sắm lễ
- Hoa: 7 bông hoa hoặc 7 lọ hoa, làm 7 màu hoặc 7 loại.
- Quả: 7 loại quả (mỗi loại từ 1 quả trở lên).
- Thực: 7 chiếc oản (thực) 7 màu hoặc bánh kẹo hoặc cả hai.
- Đăng: 7 ngọn nến hoặc đèn (chỉ thắp khi lên khóa lễ).
- Nước: 7 chai nước hoặc 7 lon nước (có thể bày tổng cộng là 49).
7 chén nước trắng (khi lên khóa lễ).
b. Bày lễ
- Vị trí bày lễ:
+ Bày tại ban thờ Phật; ban thờ chung: Phật, chư Thiên, chư Thần Linh, vong linh.
+ Nếu chưa có ban thờ như trên thì bày trí trên bàn. Tùy duyên có/không có tôn hình/tôn tượng Phật.
- Cách thức bày lễ:
+ Thứ tự theo chiều ngang ban thờ theo thứ tự từ 1 đến 7. Một cỗ ở giữa.
+ Thứ tự theo chiều dọc tùy duyên xen: Hoa, nước, quả, thực, đăng.
Lưu ý: Nếu cúng thực, một ngày tu nhiều thời khóa, thì chỉ cúng thực vào 1 thời khóa/1 ngày.

IV. Hướng Dẫn Tu Thêm (Tu Lại Cho Hiểu)

Tùy duyên tu: cả chương trình/từng phần/nội dung.

B. Hướng Dẫn Cách Kết Hợp Tu Hai Chương Trình Trong Một Khóa Lễ

I. Nghi Thức Thực Hành

Các nghi thức tu trong năm.

II. Nghi Thức Kết Hợp

Cúng rằm, mùng 1; khóa lễ chính của bài 8 với tất cả các trường hợp,... kết hợp với chương trình câu lạc bộ phát động.

III. Cách Kết Hợp

1. Phần văn khấn
Bạch kết hợp thêm các nhân duyên tu kết hợp. Ví dụ bạch: … nhân duyên tu kỷ niệm Đức Phật thành đạo và nhân duyên (tu bài 8 cầu chuyển hóa nghiệp… cho… hoặc ngày giỗ của…)…
2. Phần thỉnh vong linh
- Thỉnh vong linh về tu/cúng lễ: Kết hợp tại phần thỉnh vong linh về tu.
3. Tụng kinh: Tụng đủ các bài kinh của các nghi thức.
4. Phục nguyện: Tại phần tùy bạch hồi hướng theo mong cầu: bạch mục đích của nghi thức tu kết hợp.

Link: Cập nhật sau

D. Hướng Dẫn Cho Phật Tử Ở Xa Muốn Cúng Dường Về Chùa

Thể theo nguyện vọng của Phật tử ở xa muốn cúng dường về chùa thông qua tài khoản. Chùa Ba Vàng xin thông báo số tài khoản duy nhất dành để cúng dường cầu an cầu siêu sau đây:
Link: https://chuabavang.com/thong-bao-so-tai-khoan-cua-chua-ba-vang-d781.html

HẾT

Liên hệ

Nếu có bất cứ vấn đề gì thắc mắc, kính mời quý Phật tử liên hệ với:
1) Chùa Ba Vàng:
Ban Tri khách (cố định): 02036557799
Ban Tri khách (di động): 0962368620
– Email: [email protected]
– Nhắn tin vào Fanpage: Chùa Ba Vàng: Facebook.com/chuabavang.com.vn
2) Thầy Thích Trúc Thái Minh:
– Email: [email protected]
– Nhắn tin vào Fanpage: Thầy Thích Trúc Thái Minh: Facebook.com/ThayThichTrucThai Minh

Chia sẻ :
Chia sẻ :
Xem thêm

Nghi thức tu tập cầu an

Chương trình tu tập 🞄 09/9/2023

Bậc toàn giác Phật Thích Ca Mâu Ni, Ngài thấy rõ chúng sinh được an ổn hạnh phúc là do biết trồng các căn lành phúc thiện và với chúng sinh đang gặp cảnh khổ, cần phải học để giác ngộ chân lý, bỏ ác hành thiện trên ba nơi là thân, khẩu và ý.

Chương trình tu tập 🞄 09/9/2023

Bậc toàn giác Phật Thích Ca Mâu Ni, Ngài thấy rõ chúng sinh được an ổn hạnh phúc là do biết trồng các căn lành phúc thiện và với chúng sinh đang gặp cảnh khổ, cần phải học để giác ngộ chân lý, bỏ ác hành thiện trên ba nơi là thân, khẩu và ý.

Tổng hợp các chương trình tu tập theo 3 tháng an cư của chư Tăng

Chương trình tu tập 🞄 06/8/2023

Đây là cơ hội cho chúng ta chuyên tâm tu tập để thâm nhập Phật Pháp, khai mở tri kiến, tăng trưởng trí tuệ, phát sinh nhân duyên nhiều đời nhiều kiếp về sau, được thân cận nương tựa Tam Bảo, xuất gia tu đạo.

Chương trình tu tập 🞄 06/8/2023

Đây là cơ hội cho chúng ta chuyên tâm tu tập để thâm nhập Phật Pháp, khai mở tri kiến, tăng trưởng trí tuệ, phát sinh nhân duyên nhiều đời nhiều kiếp về sau, được thân cận nương tựa Tam Bảo, xuất gia tu đạo.

Nghi thức tu tập Vu Lan báo hiếu - Cầu siêu rằm tháng 7

Chương trình tu tập 🞄 01/7/2023

Kính chúc quý Phật tử tinh tấn và luôn ghi nhớ "Tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật".

Chương trình tu tập 🞄 01/7/2023

Kính chúc quý Phật tử tinh tấn và luôn ghi nhớ "Tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật".

Nhật Tụng Thiền Môn Chùa Ba Vàng

Chương trình tu tập 🞄 16/4/2023

Giáo Pháp của Phật có năng lực chuyển hóa to lớn đối với nghiệp của chúng sinh. Nhiều người nghe kinh mà đắc đạo. Thậm chí đến cả súc sinh nghe kinh mà còn tiêu nghiệp được sinh thiên. Như thế chúng ta đủ biết sự lợi ích của việc tụng đọc kinh Phật. Trong các chương trình tu tập chuyển nghiệp và hóa giải oán kết của chùa Ba Vàng đều có khóa lễ tụng kinh.

Chương trình tu tập 🞄 16/4/2023

Giáo Pháp của Phật có năng lực chuyển hóa to lớn đối với nghiệp của chúng sinh. Nhiều người nghe kinh mà đắc đạo. Thậm chí đến cả súc sinh nghe kinh mà còn tiêu nghiệp được sinh thiên. Như thế chúng ta đủ biết sự lợi ích của việc tụng đọc kinh Phật. Trong các chương trình tu tập chuyển nghiệp và hóa giải oán kết của chùa Ba Vàng đều có khóa lễ tụng kinh.

Nghi thức tu quán niệm ngày Đức Phật nhập Niết Bàn

Chương trình tu tập 🞄 26/02/2023

Đức Phật trụ thế 80 năm và vào ngày rằm tháng hai, Đức Phật đã nhập Niết Bàn. Sự kiện Đức Phật nhập Niết Bàn, trời người luyến tiếc và là người đệ tử Phật, chúng ta cần tìm học những lời dạy cuối cùng của Đức Phật, cũng như các công đức liên quan tới lễ trà tỳ kim thân của Đức Phật, các công đức liên quan tới Xá lợi kim thân của Đức Phật.

Chương trình tu tập 🞄 26/02/2023

Đức Phật trụ thế 80 năm và vào ngày rằm tháng hai, Đức Phật đã nhập Niết Bàn. Sự kiện Đức Phật nhập Niết Bàn, trời người luyến tiếc và là người đệ tử Phật, chúng ta cần tìm học những lời dạy cuối cùng của Đức Phật, cũng như các công đức liên quan tới lễ trà tỳ kim thân của Đức Phật, các công đức liên quan tới Xá lợi kim thân của Đức Phật.

Chương trình tu tập cầu siêu hóa giải oán kết (Bài 8) - Quyển 1

Nghi lễ🞄 22/02/2023

Chùa Ba Vàng hướng dẫn cho Phật tử và nhân dân tu tập theo nhân quả để chuyển hóa được các nghiệp khổ. Đức Phật dạy nhân quả, nếu chúng ta tạo các nghiệp ác

Nghi lễ 🞄 22/02/2023

Chùa Ba Vàng hướng dẫn cho Phật tử và nhân dân tu tập theo nhân quả để chuyển hóa được các nghiệp khổ. Đức Phật dạy nhân quả, nếu chúng ta tạo các nghiệp ác

Nghi thức tu kỷ niệm ngày Đức Phật chuyển Pháp luân

Nghi lễ🞄 18/01/2023

Sau khi Đức Phật thành tựu đạo quả Chính Đẳng Chính Giác, 49 ngày sau đó, Ngài đã ở lại dưới cội Bồ đề để chiêm nghiệm, rà soát lại toàn bộ Giáo Pháp mà Ngài đã chứng ngộ, cũng như thọ hưởng hạnh phúc siêu thế.

Nghi lễ 🞄 18/01/2023

Sau khi Đức Phật thành tựu đạo quả Chính Đẳng Chính Giác, 49 ngày sau đó, Ngài đã ở lại dưới cội Bồ đề để chiêm nghiệm, rà soát lại toàn bộ Giáo Pháp mà Ngài đã chứng ngộ, cũng như thọ hưởng hạnh phúc siêu thế.

Nghi thức tu Bát quan trai giới hàng tháng tu theo chương trình phát trực tuyến của chùa

Chương trình tu tập 🞄 12/7/2022

Công đức tu tập Bát quan trai giới một ngày một đêm là công đức cắt trừ tham ái, là duyên để thành tựu công đức của cõi trời, của Thánh quả và ngay hiện đời giúp cho chúng ta chuyển hóa nghiệp khổ.

Chương trình tu tập 🞄 12/7/2022

Công đức tu tập Bát quan trai giới một ngày một đêm là công đức cắt trừ tham ái, là duyên để thành tựu công đức của cõi trời, của Thánh quả và ngay hiện đời giúp cho chúng ta chuyển hóa nghiệp khổ.

Link video và đề mục quán chương trình số 2 tu Khuyến phát tâm Bồ Đề

Chương trình tu tập 🞄 09/7/2022

Trong kinh Hoa Nghiêm có nói: "Quên mất tâm Bồ Đề mà tu hành các thiện Pháp cũng là hành động theo ma vương”, bởi tâm Bồ đề là gốc của đạo, là chúa tể của các thiện pháp, là nhũ mẫu của chúng sinh.

Chương trình tu tập 🞄 09/7/2022

Trong kinh Hoa Nghiêm có nói: "Quên mất tâm Bồ Đề mà tu hành các thiện Pháp cũng là hành động theo ma vương”, bởi tâm Bồ đề là gốc của đạo, là chúa tể của các thiện pháp, là nhũ mẫu của chúng sinh.

Chương trình tu tập kỷ niệm ngày Đức Phật thành đạo

Chương trình tu tập 🞄 03/01/2022

Đức Phật thành đạo là một sự kiện hy hữu, mở ra con đường thoát khổ cho chúng sinh. Những ai được sinh ra vào thời có Đức Phật tại thế và theo Ngài tu học, chứng đắc giải thoát, thì người đó không thể thiếu nhân duyên đã từng hoan hỷ với sự kiện các Đức Phật thành đạo trong các kiếp sinh tử về trước.

Chương trình tu tập 🞄 03/01/2022

Đức Phật thành đạo là một sự kiện hy hữu, mở ra con đường thoát khổ cho chúng sinh. Những ai được sinh ra vào thời có Đức Phật tại thế và theo Ngài tu học, chứng đắc giải thoát, thì người đó không thể thiếu nhân duyên đã từng hoan hỷ với sự kiện các Đức Phật thành đạo trong các kiếp sinh tử về trước.

Nghi thức tu Bát quan trai giới hàng tháng không tu theo chương trình phát trực tuyến của chùa

Chương trình tu tập 🞄 10/11/2021

Đức Phật dạy Phật tử tại gia một tháng thọ Bát quan trai giới một ngày một đêm, để tập tu theo đời sống của người xuất gia. Công đức tu tập Bát quan trai giới một ngày một đêm là công đức cắt trừ tham ái, là duyên để thành tựu công đức của cõi trời, của Thánh quả và ngay hiện đời giúp cho chúng ta chuyển hóa nghiệp khổ.

Chương trình tu tập 🞄 10/11/2021

Đức Phật dạy Phật tử tại gia một tháng thọ Bát quan trai giới một ngày một đêm, để tập tu theo đời sống của người xuất gia. Công đức tu tập Bát quan trai giới một ngày một đêm là công đức cắt trừ tham ái, là duyên để thành tựu công đức của cõi trời, của Thánh quả và ngay hiện đời giúp cho chúng ta chuyển hóa nghiệp khổ.

Nghi thức tu tập hồi hướng nguyện cầu hóa giải dịch bệnh Covid - 19

Chương trình tu tập 🞄 20/02/2021

Kính thưa đại chúng, dịch virus Corona (Covid-19) đã xuất hiện và đang lan tràn trên phạm vi toàn thế giới mà hiện nay chưa có thuốc để đặc trị.

Chương trình tu tập 🞄 20/02/2021

Kính thưa đại chúng, dịch virus Corona (Covid-19) đã xuất hiện và đang lan tràn trên phạm vi toàn thế giới mà hiện nay chưa có thuốc để đặc trị.

Bài 9 – Hướng dẫn nghi lễ giải kumanthong tại nhà

Chương trình tu tập 🞄 20/6/2020

Trường hợp người nuôi Kumanthong, đã rơi vào tình trạng không kiểm soát được, quậy phá gia đình..., thì người nhà làm thay. Trường hợp người nuôi Kumanthong đó không cho làm lễ...

Chương trình tu tập 🞄 20/6/2020

Trường hợp người nuôi Kumanthong, đã rơi vào tình trạng không kiểm soát được, quậy phá gia đình..., thì người nhà làm thay. Trường hợp người nuôi Kumanthong đó không cho làm lễ...

Nghi lễ tu Bát quan trai giới tại nhà hồi hướng cầu nguyện nhằm hóa giải, tiêu trừ đại dịch Covid-19 và nạn hạn hán

Nghi lễ🞄 30/3/2020

Tuy thọ giới Bát quan trai tu tập tại nhà không viên mãn công đức nhưng tâm chúng ta hướng tới giới và tinh tấn tu tập, vẫn thành tựu các số phần công đức.

Nghi lễ 🞄 30/3/2020

Tuy thọ giới Bát quan trai tu tập tại nhà không viên mãn công đức nhưng tâm chúng ta hướng tới giới và tinh tấn tu tập, vẫn thành tựu các số phần công đức.

Nghi thức sám hối nghiệp sát sinh - lễ Ngũ Bách Danh

Chương trình tu tập 🞄 26/3/2020

Từ khi chưa học, tu theo Đức Phật, chúng ta với ác tâm, ngu si mà đã sát hại chúng sinh bằng nhiều hình thức, chúng ta chẳng bao giờ để tâm đến sự đau đớn, oán hận của chúng sinh.

Chương trình tu tập 🞄 26/3/2020

Từ khi chưa học, tu theo Đức Phật, chúng ta với ác tâm, ngu si mà đã sát hại chúng sinh bằng nhiều hình thức, chúng ta chẳng bao giờ để tâm đến sự đau đớn, oán hận của chúng sinh.