trực tuyến
Phật tử tụng kinh Dược Sư | Ngày 19/01/Giáp Thìn

Thứ Hai, 04/3/2024

tức 24/1 Giáp Thìn
Khất thực Bình bát phước - các bài viết về Khất thực Bình bát phước, tin tức Khất thực Bình bát phước

Bài hát: Khất thực - Bình bát phước | Nhạc Phật giáo chùa Ba Vàng

Mời quý Phật tử và các bạn cùng theo dõi.

Bài hát: Khất thực - Bình bát phước | Nhạc Phật giáo chùa Ba Vàng

Bài hát: Khất thực - Bình bát phước | Nhạc Phật giáo chùa Ba Vàng

Mời quý Phật tử và các bạn cùng theo dõi.

12/11/2022

118 Lượt xem