trực tuyến
Bạch lễ đặt bát cúng dường Rằm tháng 10 | Ngày 15/10/Quý Mão

Thứ Bảy, 09/12/2023

tức 27/10 Quý Mão
Khất thực Bình bát phước - các bài viết về Khất thực Bình bát phước, tin tức Khất thực Bình bát phước

Bài hát: Khất thực - Bình bát phước | Nhạc Phật giáo chùa Ba Vàng

Mời quý Phật tử và các bạn cùng theo dõi.

Bài hát: Khất thực - Bình bát phước | Nhạc Phật giáo chùa Ba Vàng

Bài hát: Khất thực - Bình bát phước | Nhạc Phật giáo chùa Ba Vàng

Mời quý Phật tử và các bạn cùng theo dõi.

12/11/2022

118 Lượt xem