trực tuyến
[Trực tiếp] Trung thu - Trăng và bé 2023 | Chùa Ba Vàng, ngày 14/8/Quý Mão

Thứ Năm, 28/9/2023

tức 14/8 Quý Mão

Videos

Videos

Tổng hợp những bài giảng Kinh, pháp âm, thuyết pháp mới nhất của Thầy Thích Trúc Thái Minh được chia thành những chủ đề rõ ràng: Các bộ Kinh giảng giải, Phật Pháp ứng dụng, Phật Pháp với tuổi trẻ…

Videos
Tổng hợp những bài giảng Kinh, pháp âm, thuyết pháp mới nhất của Thầy Thích Trúc Thái Minh được chia thành những chủ đề rõ ràng: Các bộ Kinh giảng giải, Phật Pháp ứng dụng, Phật Pháp với tuổi trẻ…
Bài hát: Khất thực - Bình bát phước | Nhạc Phật giáo chùa Ba Vàng

12/11/2022

118 Lượt xem

Sáng tác lời: Phật tử Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán)
Sáng tác nhạc: Nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng (Pháp danh Khải Vĩ)
Thể hiện: Ca sĩ Trường Linh
------
Lời bài hát:

Một bát cơm ngàn nhà, đơn thân vạn dặm xa, mắt xanh nhìn trần thế, hỏi đường mây trắng qua.
Cạo bỏ râu, xuống tóc,
khoác cà-sa hoại sắc,
sống chế ngự thanh cao,
thân khẩu ý an tịnh.

Bát bình khắp mọi nhà,
chẳng tham luyến thức ăn,
nhiếp thụ các hữu tình,
không phân biệt hèn sang.

Khất thực trừ tham đắm,
ngã mạn cùng si mê,
từ bi hằng bình đẳng
chúng sinh khắp muôn loài

Một bát cơm ngàn nhà,
đơn thân vạn dặm xa,
khất thực bình bát phước,
lợi ích khắp nhân thiên

Xuất gia cầu Thánh đạo,
bình bát phước mọi nhà,
phá trừ các tà kiến,
thuyết Pháp độ chúng sinh.
----------
Quý vị và các bạn được phép sử dụng bài hát này, tuy nhiên cần giữ đúng giai điệu, lời bài hát và giới thiệu đầy đủ thông tin tác giả của nhạc phẩm.Video tiếp theo