trực tuyến
Ngày 1 - Tụng kinh sám hối nghiệp sát sinh, xả giới Bát quan trai | 09/02 nhuận/Quý Mão

Thứ Sáu, 31/3/2023

tức 10/2 Quý Mão
Kinh Địa Tạng Bồ tát Bổn nguyện - các bài viết về Kinh Địa Tạng Bồ tát Bổn nguyện, tin tức Kinh Địa Tạng Bồ tát Bổn nguyện

Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện: Bộ kinh căn bản dành cho những ai tìm hiểu về Phật Pháp

Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện là một trong những bộ kinh căn bản của Phật giáo Đại thừa nói về hạnh nguyện rộng lớn của Đức Địa Tạng Bồ Tát.

Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện: Bộ kinh căn bản dành cho những ai tìm hiểu về Phật Pháp

Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện: Bộ kinh căn bản dành cho những ai tìm hiểu về Phật Pháp

Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện là một trong những bộ kinh căn bản của Phật giáo Đại thừa nói về hạnh nguyện rộng lớn của Đức Địa Tạng Bồ Tát.

19/02/2020

1511 Lượt xem