trực tuyến
Chẩn tế tháng 8/Quý Mão | Chùa Ba Vàng

Thứ Sáu, 29/9/2023

tức 15/8 Quý Mão

Kinh Địa Tạng Vương - Bộ kinh căn bản mang lại nhiều lợi ích, dễ thực hành

15/7/2023

Chia sẻ :

Nhiều gia đình lựa chọn tụng kinh Địa Tạng để cầu siêu cho người đã khuất; hay cầu nguyện cho thai nhi được mạnh khỏe,... Vậy thực hành tụng Kinh Địa Tạng...

15/7/2023

Chia sẻ :

Nhiều gia đình lựa chọn tụng kinh Địa Tạng để cầu siêu cho người đã khuất; hay cầu nguyện cho thai nhi được mạnh khỏe,... Vậy thực hành tụng Kinh Địa Tạng thực sự có lợi ích như vậy?

Bài viết dưới đây cung cấp cho quý vị những nội dung cơ bản, dễ hiểu, dễ thực hành khi tụng đọc kinh Địa Tạng. Mời quý vị cùng theo dõi!

Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn nguyện gồm có 13 phẩm

Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn nguyện gồm có 13 phẩm

Nguồn gốc kinh Địa Tạng

Sau khi sinh Thái tử Tất Đạt Đa bảy ngày thì Hoàng hậu Ma Da băng hà. Thần thức của hoàng hậu sinh về cung trời Đâu Suất, làm một vị chư Thiên còn Thái tử ở cõi trần là bậc vĩ nhân xuất chúng. Ngài xuất gia, tu hành đắc quả vị Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni.

Sau khi thành đạo, Đức Phật đã đi hoằng Pháp độ khắp chúng sinh. Ngài đã độ cho thân phụ là vua cha Tịnh Phạn và dòng dõi hoàng tộc Thích Ca.

Bấy giờ, vào mùa an cư kiết hạ cuối cùng, trước khi nhập Niết bàn, Đức Phật lên cung Trời Đao Lợi, thỉnh thân mẫu từ cung Trời Đâu Suất sang, thuyết Pháp độ cho mẫu thân. Bộ kinh Ngài thuyết chính là bộ Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện. Nhờ nhân duyên đó nên bộ kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện được gọi là bộ kinh về hiếu đạo.

Có thể nói bộ kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện là bộ kinh căn bản để xây dựng đời sống đạo đức của người đệ tử Phật.

Đức Phật lên cung trời Đao Lợi thuyết giảng Pháp độ cho mẫu thân (Ảnh minh họa)

Đức Phật lên cung trời Đao Lợi thuyết giảng Pháp độ cho mẫu thân (Ảnh minh họa)

Lợi ích khi tụng kinh Địa Tạng

Trong kinh Địa Tạng (Phẩm 13), Đức Phật dạy: “Trong đời sau, người thiện nam cùng thiện nữ nào thấy hình tượng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát và nghe kinh này, cho đến đọc tụng, dùng hương hoa, đồ ăn món uống, y phục, vật báu mà bố thí cúng dường ngợi khen chiêm lễ thời kẻ ấy được hai mươi tám điều lợi sau đây:

1. Các hàng Trời, Rồng thường hộ niệm.

2. Quả lành càng ngày càng thêm lớn.

3. Chứa nhóm nhơn vô thượng của Thánh.

4. Mãi không còn thối thất đạo Bồ Đề.

5. Đồ mặc món ăn dồi dào đầy đủ.

6. Những bệnh tật không đến nơi thân.

7. Khỏi những tai nạn về lửa và nước.

8. Không có bị hại về trộm cướp.

9. Người khác thấy đến sanh lòng cung kính.

10. Các hàng Quỷ Thần theo hộ trì.

11. Đời sau thân gái sẽ chuyển thành thân trai.

12. Đời sau sẽ làm con gái các hàng Vương Giả, Đại Thần.

13. Thân tướng xinh đẹp.

14. Phần nhiều được sanh về cõi trời.

15. Hoặc làm bậc vua chúa.

16. Có trí sáng biết rõ những việc trong những đời trước.

17. Có mong cầu chi cũng được toại ý.

18. Quyến thuộc an vui.

19. Các tai vạ bất ngờ đều dứt sạch.

20. Các nghiệp về ác đạo đều trừ hẳn.

21. Đi đến đâu cũng đều không bị sự trở ngại.

22. Đêm nằm chiêm bao an ổn vui vẻ.

23. Những người thân tộc đã chết nếu có tội thời được khỏi khổ.

24. Nếu về đời trước có phước thời được thọ sanh về cõi vui sướng.

25. Các bậc Thánh ngợi khen.

26. Căn tánh lanh lợi thông minh.

27. Giàu lòng từ mẫn.

28. Rốt ráo thành Phật.”

Đức Phật cũng dạy: “Lại vầy nữa, này Hư Không Tạng Bồ Tát! Như hàng Trời, Rồng, Quỷ, Thần ở hiện tại và vị lai nghe danh hiệu của Ngài Địa Tạng Bồ Tát, đảnh lễ hình tượng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát, hoặc nghe các sự về bổn nguyện tu hành của Ngài Địa Tạng Bồ Tát mà ngợi khen chiêm lễ, thời sẽ đặng bảy điều lợi ích:

1. Mau chứng bậc Thánh.

2. Nghiệp ác tiêu diệt.

3. Chư Phật đến ủng hộ.

4. Không thối thất Bồ Đề.

5. Bổn lực được tăng trưởng.

6. Việc đời trước đều rõ biết.

7. Rốt ráo thành Phật.”

Bởi vậy, thực hành bộ kinh này sẽ giúp mang lại lợi ích tốt đẹp cho bản thân và tất cả mọi người.

Tụng kinh Địa Tạng có giúp người mất được siêu thoát?

Tụng kinh Địa Tạng sẽ mang lại nhiều lợi ích cho cả người còn sống và đã mất. Xuyên suốt và trọng tâm của bộ Kinh Địa Tạng là tinh thần hiếu đạo và độ sinh. Bởi trong tông chỉ (mục đích xuyên suốt) của bộ Kinh Địa Tạng thể hiện qua tám chữ: Hiếu đạo, Độ sanh, Bạt khổ, Báo ân.

Đệ tử Phật tu tập nghiêm trì kinh Địa Tạng sẽ mang lại lợi ích cho kẻ còn người mất

Đệ tử Phật tu tập nghiêm trì kinh Địa Tạng sẽ mang lại lợi ích cho kẻ còn người mất

Thứ nhất, chữ “hiếu” là hiếu đạo của những người con đối với cha mẹ, không chỉ cha mẹ đời này, mà còn cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp. Bộ kinh dạy người con phải thực hiện như thế nào để báo hiếu, đền đáp công ơn cha mẹ sinh thành dưỡng dục.

Thứ hai là độ sanh. Nếu hành trì bộ kinh này sẽ độ được chúng sinh. “Độ” tức là độ cả người sống cũng như cả người chết. Cho nên trong các đàn lễ, khi người thực hành tụng kinh và phát nguyện hành trì theo kinh Địa Tạng thì sẽ mang lại rất nhiều lợi ích, độ cho cả thế giới hữu hình và vô hình.

Thứ ba là bạt khổ. Bộ kinh có khả năng dứt trừ khổ não cho chúng sinh trong các cõi, giúp đạt được giác ngộ và giải thoát.

Cuối cùng là báo ân. Nếu đệ tử Phật tu tập nghiêm trì đúng kinh Địa Tạng chính là báo đền tứ trọng ân: ân Đức Phật, ân Thầy Tổ, ân cha mẹ, ân quốc gia xã tắc.

Phụ nữ mang bầu, sinh con có nên tụng kinh Địa Tạng?

Đức Phật dạy trong kinh Địa Tạng (Phẩm 6): “Trong cõi Diêm Phù Đề có hàng sát đế lợi (vua chúa), Bà-la-môn, trưởng giả, cư sĩ,... Nếu hàng người nào trong đó mà sinh con trai hoặc con gái, mới sinh con hoặc trai hoặc gái, thì trong 7 ngày nên vì đứa trẻ sớm mà tụng kinh Địa Tạng, niệm danh hiệu Địa Tạng Vương Bồ Tát một ngàn biến”.

Nếu đứa trẻ được như vậy, dù đời trước đứa trẻ có gây tội gì cũng được lợi ích, sống an ổn, dễ nuôi, sống lâu, thông minh, tài đức anh tài. Bởi vậy, khi phụ nữ mang bầu, sinh con nên tụng kinh Địa Tạng để những đứa trẻ sinh ra được tăng trưởng phước lành, có được nhiều lợi ích tốt đẹp.

Tuy nhiên, khi thực hành phải với tâm thanh tịnh, chí tâm chí thành tín kính Phật; chứ không phải tụng với tâm thế cho có. Đồng thời, chúng ta nên phát tâm làm phước, phóng sinh, bố thí, cúng dường thì sẽ có hiệu quả.

Gia đình nên tụng kinh Địa Tạng cho thai nhi để đứa trẻ sinh ra được nhiều phúc lành (ảnh minh họa)

Gia đình nên tụng kinh Địa Tạng cho thai nhi để đứa trẻ sinh ra được nhiều phúc lành (ảnh minh họa)

Trọn bộ kinh Địa Tạng Bồ Tát bổn nguyện

Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện gồm ba quyển Thượng, Trung, Hạ với 13 phẩm. Dưới đây là trọn bộ kinh: Kinh Địa Tạng Bổn Nguyện

Để tìm hiểu thêm những thông tin căn bản, lợi ích trong cuộc sống, mời quý vị hãy theo dõi các bài viết trên trang website chuabavang.com nhé!

Bài liên quan
Chia sẻ :
Chia sẻ :
Xem thêm

Những lý giải xoay quanh kiếp luân hồi

Bài viết🞄 26/9/2023

Có kiếp luân hồi hay không? Đâu mới là điểm kết thúc của lục đạo luân hồi? Việc trôi lăn trong lục đạo luân hồi khiến chúng ta phải chịu những phiền não, mệt mỏi và cả những khổ đau.

Bài viết 🞄 26/9/2023

Có kiếp luân hồi hay không? Đâu mới là điểm kết thúc của lục đạo luân hồi? Việc trôi lăn trong lục đạo luân hồi khiến chúng ta phải chịu những phiền não, mệt mỏi và cả những khổ đau.

A Dục Vương: Vị vua xây dựng 8 vạn 4 ngàn Tháp Thánh vương xá lợi Phật

Bài viết🞄 21/9/2023

Vua Ashoka (hay còn gọi là A Dục Vương) là vị vua thứ ba của vương triều Maurya thời Ấn Độ xưa, trị vì từ năm 273 - 232 Tây Lịch....

Bài viết 🞄 21/9/2023

Vua Ashoka (hay còn gọi là A Dục Vương) là vị vua thứ ba của vương triều Maurya thời Ấn Độ xưa, trị vì từ năm 273 - 232 Tây Lịch....

Hướng dẫn làm bánh trung thu ngon, đẹp, đơn giản tại nhà

Bài viết🞄 20/9/2023

Chỉ với vài bước cơ bản, chúng ta sẽ có ngay những mẻ bánh trung thu siêu ngon để tặng người thân hoặc thưởng thức trong đêm trăng Rằm.

Bài viết 🞄 20/9/2023

Chỉ với vài bước cơ bản, chúng ta sẽ có ngay những mẻ bánh trung thu siêu ngon để tặng người thân hoặc thưởng thức trong đêm trăng Rằm.

03 điều quan trọng trong cách dạy con giúp con cái ngoan ngoãn

Bài viết🞄 19/9/2023

Hiên nay, có nhiều phụ huynh cảm thấy bất lực, vô cùng buồn khổ khi đã dùng đủ mọi cách nhưng con cái vẫn khó bảo, bất hiếu...

Bài viết 🞄 19/9/2023

Hiên nay, có nhiều phụ huynh cảm thấy bất lực, vô cùng buồn khổ khi đã dùng đủ mọi cách nhưng con cái vẫn khó bảo, bất hiếu...

Tết Trung thu ngày mấy? Nguồn gốc và ý nghĩa của Tết Trung thu

Bài viết🞄 12/9/2023

Trung Thu diễn ra vào ngày 15/8/ Âm lịch hằng năm. Theo như bảng lịch năm 2023, Tết Trung Thu sẽ rơi vào thứ 6, ngày 29/09/2023 dương lịch.

Bài viết 🞄 12/9/2023

Trung Thu diễn ra vào ngày 15/8/ Âm lịch hằng năm. Theo như bảng lịch năm 2023, Tết Trung Thu sẽ rơi vào thứ 6, ngày 29/09/2023 dương lịch.

3 cách kiểm soát cảm xúc giúp cuộc sống tốt đẹp hơn

Bài viết🞄 10/9/2023

Bài viết dưới đây sẽ giúp các bạn hiểu tại sao không kiểm soát được cơn sân giận và biết cách kiềm chế cảm xúc tức giận hiệu quả. Mời quý bạn đọc cùng...

Bài viết 🞄 10/9/2023

Bài viết dưới đây sẽ giúp các bạn hiểu tại sao không kiểm soát được cơn sân giận và biết cách kiềm chế cảm xúc tức giận hiệu quả. Mời quý bạn đọc cùng...

Cách nhớ về kiếp trước theo góc nhìn của đạo Phật

Bài viết🞄 07/9/2023

Bài viết sẽ lý giải cho các bạn về việc có kiếp sau không.. Đức Phật là bậc toàn giác. Ngài thấy rõ con người không phải chỉ có một kiếp sống này.

Bài viết 🞄 07/9/2023

Bài viết sẽ lý giải cho các bạn về việc có kiếp sau không.. Đức Phật là bậc toàn giác. Ngài thấy rõ con người không phải chỉ có một kiếp sống này.

Top bài hát tết trung thu hay và vui nhộn nhất

Bài viết🞄 07/9/2023

Những bài nhạc trung thu không chỉ mang đến không khí vui tươi, sôi động mà còn gợi lại những kỉ niệm đáng nhớ trong tuổi thơ của mỗi người

Bài viết 🞄 07/9/2023

Những bài nhạc trung thu không chỉ mang đến không khí vui tươi, sôi động mà còn gợi lại những kỉ niệm đáng nhớ trong tuổi thơ của mỗi người

Duyên nợ vợ chồng và cách trả nợ nghiệp duyên để gia đình êm ấm

Bài viết🞄 04/9/2023

Làm sao trả hết nợ nghiệp duyên để cuộc sống hôn nhân trở nên hạnh phúc, ấm êm? Để biết câu trả lời, mời quý bạn đọc tham khảo bài viết dưới đây.

Bài viết 🞄 04/9/2023

Làm sao trả hết nợ nghiệp duyên để cuộc sống hôn nhân trở nên hạnh phúc, ấm êm? Để biết câu trả lời, mời quý bạn đọc tham khảo bài viết dưới đây.

Buông bỏ là gì? Học cách buông bỏ để hạnh phúc

Bài viết🞄 03/9/2023

Làm thế nào để biết cách buông bỏ, giúp cuộc sống trở nên an lành, hạnh phúc? Đừng bỏ qua bài viết dưới đây nhé!

Bài viết 🞄 03/9/2023

Làm thế nào để biết cách buông bỏ, giúp cuộc sống trở nên an lành, hạnh phúc? Đừng bỏ qua bài viết dưới đây nhé!

Bệnh vô cảm là gì? Nguyên nhân, quả báo và cách khắc phục

Bài viết🞄 25/8/2023

Vô cảm hay còn gọi là lãnh cảm. “Lãnh” tức là lạnh (ví dụ từ “lãnh cung” để chỉ nơi giam hãm những tội nhân bị đày vào ngục lạnh, không giao tiếp được với ai)

Bài viết 🞄 25/8/2023

Vô cảm hay còn gọi là lãnh cảm. “Lãnh” tức là lạnh (ví dụ từ “lãnh cung” để chỉ nơi giam hãm những tội nhân bị đày vào ngục lạnh, không giao tiếp được với ai)

Lần đầu trong đời: Xúc động khi cùng cha mẹ trải nghiệm những việc làm hiếu hạnh | Ngày hội Vu Lan chùa Ba Vàng

Bài viết🞄 21/8/2023

Hãy cùng xem, các gia đình này đã có những trải nghiệm và nhận được điều đặc biệt gì trong mùa Vu Lan năm nay nhé!

Bài viết 🞄 21/8/2023

Hãy cùng xem, các gia đình này đã có những trải nghiệm và nhận được điều đặc biệt gì trong mùa Vu Lan năm nay nhé!

Bùa ngải là gì? Cách hóa giải bùa ngải linh nghiệm

Bài viết🞄 20/8/2023

Bài viết này sẽ cung cấp phương pháp giải bùa ngải tận gốc, giúp những ai đã và đang bị “ngải quật” thoát khỏi vòng vây đau khổ, tìm được lối thoát của cuộc đời.

Bài viết 🞄 20/8/2023

Bài viết này sẽ cung cấp phương pháp giải bùa ngải tận gốc, giúp những ai đã và đang bị “ngải quật” thoát khỏi vòng vây đau khổ, tìm được lối thoát của cuộc đời.

Hàng ngàn ánh đăng đến từ khắp mọi miền đất nước: Tri ân mùa hiếu hạnh - Vu Lan chùa Ba Vàng 2023

Bài viết🞄 20/8/2023

Trong không khí lắng đọng của “Đêm văn nghệ: Vu Lan báo hiếu thâm ân | Vu Lan 2023”, hàng ngàn người dân, Phật tử đã cùng dâng ánh hoa đăng lên cúng dường Tam Bảo, Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh...

Bài viết 🞄 20/8/2023

Trong không khí lắng đọng của “Đêm văn nghệ: Vu Lan báo hiếu thâm ân | Vu Lan 2023”, hàng ngàn người dân, Phật tử đã cùng dâng ánh hoa đăng lên cúng dường Tam Bảo, Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh...

Ăn chay có được ăn trứng? - Những điều bạn cần biết khi ăn chay

Bài viết🞄 11/8/2023

Ăn chay có được ăn trứng? Đối với việc ăn trứng, chúng ta có thể ăn các loại trứng công nghiệp. Bởi, trứng công nghiệp là trứng không có trống...

Bài viết 🞄 11/8/2023

Ăn chay có được ăn trứng? Đối với việc ăn trứng, chúng ta có thể ăn các loại trứng công nghiệp. Bởi, trứng công nghiệp là trứng không có trống...

Top 5 sự kiện đặc biệt vào tháng 6, tháng 7 âm lịch tại chùa Ba Vàng

Bài viết🞄 04/8/2023

Admin rất muốn biết, với những sự kiện đặc biệt trong bài viết dưới đây, quý vị sẽ sắp xếp về chùa tham dự được những sự kiện nào? Hãy bình luận nhé!

Bài viết 🞄 04/8/2023

Admin rất muốn biết, với những sự kiện đặc biệt trong bài viết dưới đây, quý vị sẽ sắp xếp về chùa tham dự được những sự kiện nào? Hãy bình luận nhé!

5 giới của người Phật tử tại gia và cách giữ giới mang hạnh phúc, an vui cho người thọ trì

Bài viết🞄 04/8/2023

Năm giới là tính quy định của người Phật tử tại gia. Muốn trở thành Phật tử tại gia thì người đó phải tu tập 5 giới sau...

Bài viết 🞄 04/8/2023

Năm giới là tính quy định của người Phật tử tại gia. Muốn trở thành Phật tử tại gia thì người đó phải tu tập 5 giới sau...

Người mất sẽ đi về đâu? Liệu có cách nào để vong linh được siêu thoát không?

Bài viết🞄 02/8/2023

Linh hồn có thực sự tồn tại như nhiều người nghĩ? Làm thế nào để vong linh được siêu thoát? Cùng tìm lời giải đáp trong bài viết dưới đây.

Bài viết 🞄 02/8/2023

Linh hồn có thực sự tồn tại như nhiều người nghĩ? Làm thế nào để vong linh được siêu thoát? Cùng tìm lời giải đáp trong bài viết dưới đây.

Đổi trắng thay đen: Một số nhà báo ngang nhiên xuyên tạc chùa Ba Vàng không báo cáo tiền công đức

Bài viết🞄 26/7/2023

Các nhà báo đã thay đổi và tung tin sai sự thật so với báo cáo của Bộ Tài chính...

Bài viết 🞄 26/7/2023

Các nhà báo đã thay đổi và tung tin sai sự thật so với báo cáo của Bộ Tài chính...