trực tuyến
[TRỰC TIẾP] Lễ tụng kinh Tam Bảo hồi hướng cầu nguyện dịch bệnh Covid-19 sớm được hóa giải, tiêu trừ

Thứ Sáu, 07/5/2021

tức 26/3 Tân Sửu
Kinh Nikaya - các bài viết về Kinh Nikaya, tin tức Kinh Nikaya

Nhân duyên của giàu và nghèo | Kinh Nikaya

Theo lời Đức Phật dạy, tất cả đều có nhân duyên, nghiệp quả của nó. Để biết được nhân duyên giữa giàu và nghèo, kính mời các bạn cùng theo dõi video dưới đây...

Nhân duyên của giàu và nghèo | Kinh Nikaya

Nhân duyên của giàu và nghèo | Kinh Nikaya

Theo lời Đức Phật dạy, tất cả đều có nhân duyên, nghiệp quả của nó. Để biết được nhân duyên giữa giàu và nghèo, kính mời các bạn cùng theo dõi video dưới đây...

07/05/2021

79 Lượt xem

Có mắt như mù | Phẩm Làm giàu - Kinh Nikaya giảng giải

Có mắt như mù | Phẩm Làm giàu - Kinh Nikaya giảng giải

Kinh Nikaya giảng giải🞄 07/12/2020

Có ba hạng người, này các Tỷ kheo, có mặt ở đời. Thế nào là ba? Người mù, người một mắt, người có hai mắt. Có người không có mắt để có thể thâu hoạch...

Năm hạng người ăn từ bình bát - Kinh Nikaya

Năm hạng người ăn từ bình bát - Kinh Nikaya

Kinh Nikaya giảng giải🞄 06/12/2020

Bình bát từ lâu đã trở thành biểu tượng của những người khất sĩ phạm hạnh, đức độ... các bạn hãy lắng nghe video “Năm hạng người ăn từ bình bát”...

Biểu hiện của lòng tin | Phẩm lòng tin - Kinh Nikaya giảng giải

Biểu hiện của lòng tin | Phẩm lòng tin - Kinh Nikaya giảng giải

Kinh Nikaya giảng giải🞄 05/12/2020

Một thời Thế Tôn trú tại Gomagga, trong khu rừng Simsapà, dạy các Tỷ kheo: Do ba sự kiện này, này các Tỷ kheo, một người được biết là có lòng tin...

Lợi ích của lòng tin | Phẩm lòng tin - Kinh Nikaya giảng giải

Lợi ích của lòng tin | Phẩm lòng tin - Kinh Nikaya giảng giải

Kinh Nikaya giảng giải🞄 05/12/2020

Lợi ích của lòng tin | Phẩm lòng tin - Kinh Nikaya giảng giải. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi video...

Ba việc trọng yếu của người xuất gia - Kinh Nikaya

Ba việc trọng yếu của người xuất gia - Kinh Nikaya

Kinh Nikaya giảng giải🞄 05/12/2020

Người xuất gia khi bước chân vào mái nhà của Như Lai thì những việc quan trọng gì cần phải làm trước tiên? Hãy lắng nghe Thầy Thích Trúc Thái Minh giảng giải phẩm kinh: "Ba việc trọng yếu của người xuất gia"

Kinh doanh thành công | Phẩm làm giàu - Kinh Nikaya giảng giải

Kinh doanh thành công | Phẩm làm giàu - Kinh Nikaya giảng giải

Kinh Nikaya giảng giải🞄 26/05/2020

Kinh doanh thành công | phẩm làm giàu - Kinh Nikaya giảng giải

Hạt Muối - Phẩm Hãy Tự Mình Thắp Đuốc Lên Mà Đi | Kinh Nikaya Giảng Giải

Hạt Muối - Phẩm Hãy Tự Mình Thắp Đuốc Lên Mà Đi | Kinh Nikaya Giảng Giải

Kinh Nikaya giảng giải🞄 17/11/2019

Ví như có người bỏ nắm muối vào trong một chén nước nhỏ, nước trong chén ấy vì nắm muối trở thành mặn và không uống được. Nhưng có người bỏ nắm muối...

Dùng Chánh Pháp Làm Ngọn Đèn - Kinh Nikaya Giảng Giải

Dùng Chánh Pháp Làm Ngọn Đèn - Kinh Nikaya Giảng Giải

Kinh Nikaya giảng giải🞄 17/11/2019

Trong bóng tối của vô minh, chỉ có giáo Pháp của Phật mới là “ngọn đèn” dẫn chúng ta thoát khỏi sinh tử. Hãy lắng nghe video: Dùng Chánh Pháp Làm Ngọn Đèn

Được Sinh Thân Người Là Khó | Kinh Nikaya Giảng Giải

Được Sinh Thân Người Là Khó | Kinh Nikaya Giảng Giải

Kinh Nikaya giảng giải🞄 17/11/2019

Thân là sự sống. Không có thân thì không có sự sống. Sự sống tốt đẹp hay không là tùy thuộc vào tấm thân tứ đại này. Trong các loại thân chúng sinh, thân

Đức Hạnh Của Người Xuất Gia - Kinh Nikaya Giảng Giải

Đức Hạnh Của Người Xuất Gia - Kinh Nikaya Giảng Giải

Kinh Nikaya giảng giải🞄 17/11/2019

Người xuất gia là những người thay Đức Phật truyền bá giáo Pháp bất tử ở nơi thế gian để giải thoát hết thảy khổ đau, nên giữ những phẩm hạnh như thế nào?

Bổn Phận Người Gia Chủ - Kinh Nikaya Giảng Giải

Bổn Phận Người Gia Chủ - Kinh Nikaya Giảng Giải

Kinh Nikaya giảng giải🞄 17/11/2019

Trong kinh, Đức Phật có dạy người gia chủ - Phật tử tại gia có 4 pháp, mà khi thực hành được 4 pháp này người thánh đệ tử bước vào con đường thích đáng...

Tài Sản Của Người Tu Hành - Kinh Nikaya Giảng Giải

Tài Sản Của Người Tu Hành - Kinh Nikaya Giảng Giải

Kinh Nikaya giảng giải🞄 17/11/2019

Người tu hành có tài sản không? Nếu có thì tài sản của họ sẽ gồm những gì? Liệu tài sản của người tu hành có giống với tài sản của người tại gia chúng ta...

Sinh Tử Là Việc Lớn - Kinh Nikaya Giảng Giải

Sinh Tử Là Việc Lớn - Kinh Nikaya Giảng Giải

Kinh Nikaya giảng giải🞄 17/11/2019

Nỗi thao thức trong mỗi chúng ta là làm sao giải quyết được sinh tử bởi vì còn sinh tử thì chúng ta cứ mãi trôi lăn trong vòng luân hồi của lục đạo

Thọ Trì Năm Giới - Kinh Nikaya Giảng Giải

Thọ Trì Năm Giới - Kinh Nikaya Giảng Giải

Kinh Nikaya giảng giải🞄 17/11/2019

Năm giới của người Phật tử tại gia là gì? Khi thọ trì năm giới này, người Phật tử tại gia sẽ được những lợi ích gì? Và khi lãnh thọ giới rồi thì cần phải...

Người Cày Ruộng | Phẩm Bố Thí Và Cúng Dường - Kinh Nikaya Giảng Giải

Người Cày Ruộng | Phẩm Bố Thí Và Cúng Dường - Kinh Nikaya Giảng Giải

Kinh Nikaya giảng giải🞄 17/11/2019

Lòng tin là hạt giống, khổ hạnh là mưa móc. Như vậy cày ruộng này, đưa đến quả bất tử, sau khi cày ruộng này, mọi đau khổ được thoát.

Khất Sĩ - Bậc Trưởng Lão | Kinh Nikaya Giảng Giải

Khất Sĩ - Bậc Trưởng Lão | Kinh Nikaya Giảng Giải

Kinh Nikaya giảng giải🞄 17/11/2019

Nói về người khất sĩ, Đức Thế Tôn đã dạy: “Khất sĩ là người “ăn xin” nhưng không phải kẻ ăn xin nào cũng là khất sĩ”. Tại sao lại như vậy?

Những Gia Đình Chư Tăng Không Nên Đến | Kinh Nikaya Giảng Giải

Những Gia Đình Chư Tăng Không Nên Đến | Kinh Nikaya Giảng Giải

Kinh Nikaya giảng giải🞄 17/11/2019

Việc chư tăng đến nhà là phước báu rất lớn cho gia chủ. Thế nhưng trong kinh Đức Phật có dạy các thầy Tỳ kheo có những gia đình không nên đến.

Trường Thọ và Đoản Thọ - Kinh Nikaya Giảng Giải

Trường Thọ và Đoản Thọ - Kinh Nikaya Giảng Giải

Kinh Nikaya giảng giải🞄 17/11/2019

Bởi thân người khó được, mất đi rồi chẳng biết khi nào mới lại có được. Vậy tại sao lại có người trường thọ, người đoản thọ? Làm thế nào để kéo dài tuổi thọ

Phẩm Giữ Gìn Tài Sản & Kế Thừa Gia Tài Chính Pháp - Kinh Nikaya Giảng Giải

Phẩm Giữ Gìn Tài Sản & Kế Thừa Gia Tài Chính Pháp - Kinh Nikaya Giảng Giải

Kinh Nikaya giảng giải🞄 17/11/2019

Theo dõi video để được nghe Sư Phụ Thầy Thích Trúc Thái Minh giảng giải về bí quyết giữ gìn tài sản và kế thừa gia tài chính Pháp nhé!

Hai Hạng Người Đáng Được Cúng Dường | Phẩm Bố Thí & Cúng Dường - Kinh Nikaya

Hai Hạng Người Đáng Được Cúng Dường | Phẩm Bố Thí & Cúng Dường - Kinh Nikaya

Kinh Nikaya giảng giải🞄 17/11/2019

Có hai hạng người đáng được cúng dường đời: Hữu học và Vô học. Đối với hai hạng người này xứng đáng được cúng dường ở đời...

Nhân Duyên Của Giàu Và Nghèo - Kinh Nikaya Giảng Giải

Nhân Duyên Của Giàu Và Nghèo - Kinh Nikaya Giảng Giải

Kinh Nikaya giảng giải🞄 17/11/2019

Là người có phúc báu thì sẽ có tài sản.Trong kinh Trung Bộ, Đức Phật nói rõ về nhân duyên của giàu và nghèo. Vậy nhân duyên đó là gì?

Xứng Đáng Là Ruộng Phước | Bố Thí & Cúng Dường - Kinh Nikaya Giảng Giải

Xứng Đáng Là Ruộng Phước | Bố Thí & Cúng Dường - Kinh Nikaya Giảng Giải

Kinh Nikaya giảng giải🞄 17/11/2019

Thành tựu sáu pháp, Tỷ kheo đáng được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được cúng dường, đáng được chắp tay, là phước điền vô thượng ở đời.

04 Bài Học Quý Về Cách Cúng Tế Trong Pháp Thoại “Đồ Ăn Cúng Người Chết”

04 Bài Học Quý Về Cách Cúng Tế Trong Pháp Thoại “Đồ Ăn Cúng Người Chết”

Hoạt động phật sự🞄 08/10/2019

Chiều ngày 06/10/2019, trong bài Pháp thoại: “Đồ Ăn Cúng Người Chết”, Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh đã trích dẫn Đại tạng kinh Nikaya để giảng giải...

Ngày lành tháng tốt - kinh Nikaya

Ngày lành tháng tốt - kinh Nikaya

Văn kinh🞄 20/09/2019

Các loài hữu tình nào, này các Tỷ kheo, vào buổi sáng, thân làm việc thiện, nói lời nói thiện, ý nghĩ điều thiện, các loài hữu tình ấy, này các Tỷ kheo,...

Xứng đáng là bạn tốt - kinh Nikaya

Xứng đáng là bạn tốt - kinh Nikaya

Văn kinh🞄 19/09/2019

Này các Tỷ kheo, thành tựu năm pháp này, Tỷ kheo không đáng được làm bạn. Thế nào là năm?Bảo làm việc đồng áng; ưa thích kiện tụng; chống đối các Tỷ kheo...

Phước báo hiếu dưỡng - kinh Nikaya

Phước báo hiếu dưỡng - kinh Nikaya

Văn kinh🞄 13/09/2019

Người nào theo thường pháp/ Nuôi dưỡng mẹ và cha/ Chính do công hạnh này/ Đối với cha với mẹ/ Nhờ vậy bậc Hiền Thánh/ Trong đời này tán thán...

Thâm ân nan báo - kinh Nikaya

Thâm ân nan báo - kinh Nikaya

Văn kinh🞄 13/09/2019

Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvatthi, Ngài cho gọi các Tỷ kheo:Có hai hạng người, này các Tỷ kheo, Ta nói không thể trả ơn được. Thế nào là hai? Mẹ và cha.

Cha mẹ và con cái - kinh Nikaya

Cha mẹ và con cái - kinh Nikaya

Văn kinh🞄 12/09/2019

Này Gia chủ, có năm trường hợp người con phải phụng dưỡng cha mẹ: Được nuôi dưỡng, con sẽ phụng dưỡng cha mẹ; con sẽ làm tròn bổn phận đối với cha mẹ;

Khuyến hóa cha mẹ hướng thiện - kinh Nikaya

Khuyến hóa cha mẹ hướng thiện - kinh Nikaya

Văn kinh🞄 11/09/2019

Này các Tỷ kheo, ai đối với cha mẹ không có lòng tin, khuyến khích, hướng dẫn, an trú các vị ấy vào lòng tin; đối với cha mẹ theo ác giới, khuyến khích,...

Làm giàu - kinh Nikaya

Làm giàu - kinh Nikaya

Văn kinh🞄 07/09/2019

Này Gia chủ, có năm lý do để gầy dựng tài sản. Thế nào là năm? Ở đây, này Gia chủ, vị Thánh đệ tử được tài sản nhờ nỗ lực tinh tấn, thâu góp...

Hoa sen trong giới nam cư sĩ - kinh Nikaya

Hoa sen trong giới nam cư sĩ - kinh Nikaya

Văn kinh🞄 06/09/2019

Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ kheo, nam cư sĩ là kẻ bị vất bỏ ra khỏi giới nam cư sĩ, là cấu uế, là tối hạ liệt cho nam cư sĩ. Thế nào là năm?

Hương đức hạnh - kinh Nikaya

Hương đức hạnh - kinh Nikaya

Văn kinh🞄 06/09/2019

Cây hương rễ, cây hương lõi và cây hương hoa.Này Ananda, có loại cây hương mà hương bay thuận gió, bay ngược gió và bay thuận gió ngược gió.

Hai hạng người đáng được cúng dường - kinh Nikaya

Hai hạng người đáng được cúng dường - kinh Nikaya

Văn kinh🞄 05/09/2019

Này gia chủ, có hai hạng người đáng được cúng dường ở đời: Hữu học và Vô học. Đối với hai hạng người này xứng đáng được cúng dường ở đời...

Nhân duyên của giàu nghèo - kinh Nikaya

Nhân duyên của giàu nghèo - kinh Nikaya

Văn kinh🞄 04/09/2019

Thưa Thế Tôn, do nhân gì, duyên gì giữa loài người với nhau, chúng tôi thấy có người tài sản nhỏ, có người tài sản lớn? Này Thanh niên, hãy nghe...

Phước báu thù thắng của bố thí - kinh Nikaya

Phước báu thù thắng của bố thí - kinh Nikaya

Văn kinh🞄 03/09/2019

Người có bố thí, khi được làm một vị trời hoặc được làm người đều vượt qua người không bố thí trên năm phương diện. Đó là thọ mạng, nhan sắc, an lạc,...

Lòng tin là tài sản tối thượng - kinh Nikaya

Lòng tin là tài sản tối thượng - kinh Nikaya

Văn kinh🞄 02/09/2019

Này Sa môn: “Cái gì đối với người, là tài sản tối tối thượng? Cái gì khéo hành trì, đem lại chơn an lạc? Cái gì giữa các vị, là vị ngọt tối thượng?

Biểu hiện của lòng tin - kinh Nikaya

Biểu hiện của lòng tin - kinh Nikaya

Văn kinh🞄 01/09/2019

Một thời Thế Tôn trú tại Gomagga, trong khu rừng Simsapà, dạy các Tỷ kheo:Do ba sự kiện này, này các Tỷ kheo, một người được biết là có lòng tin.

Đằng Sau Miếng Mỗi Ngon Là Khổ Lụy - Kinh Tạng Nikaya

Đằng Sau Miếng Mỗi Ngon Là Khổ Lụy - Kinh Tạng Nikaya

Videos🞄 17/08/2019

Khổ lụy, này các Tỳ Kheo, là lợi đắc, cung kính, danh vọng; thật là cay đắng, ác độc, là chướng ngại pháp để chứng đạt vô thượng an ổn, khỏi các khổ ách...

5 Hạng Người Ăn Từ Bình Bát - Kinh Tạng Nikaya

5 Hạng Người Ăn Từ Bình Bát - Kinh Tạng Nikaya

Kinh Nikaya giảng giải🞄 12/08/2019

Người xuất gia phạm hạnh, thực hành giới pháp của Phật khoác trên mình chiếc huỳnh y Cà Sa, ôm bình bát đi khắp nơi gieo duyên làm lợi ích cho chúng sinh.

5 Hạng Người Sống Ở Rừng - Kinh Tạng Nikaya

5 Hạng Người Sống Ở Rừng - Kinh Tạng Nikaya

Kinh Nikaya giảng giải🞄 12/08/2019

"Trong năm hạng người sống ở rừng này, này các Tỳ Kheo, hạng sống ở rừng vì ít dục, vì biết đủ, vì đoạn giảm, vì viễn ly, vì cầu thiện hành là đệ nhất,..."

Nghe Pháp Được Lợi Ích - Kinh Nikaya Giảng Giải

Nghe Pháp Được Lợi Ích - Kinh Nikaya Giảng Giải

Kinh Nikaya giảng giải🞄 16/06/2019

Vậy nên, ai ai cũng được lợi ích từ việc lắng nghe Pháp và thực hành những lời Phật thuyết.

Giàu Có Dễ Sinh Tật - Kinh Nikaya Giảng Giải

Giàu Có Dễ Sinh Tật - Kinh Nikaya Giảng Giải

Kinh Nikaya giảng giải🞄 16/06/2019

Và khi đổi đời, giàu có lên nhanh chóng thì lại bị rơi vào sự lệch lạc trong nhận thức cũng như hành động dẫn đến không ít bất hạnh trong đời.

Ý Nghĩa Lễ Bái Sáu Phương - Kinh Nikaya Giảng Giải

Ý Nghĩa Lễ Bái Sáu Phương - Kinh Nikaya Giảng Giải

Kinh Nikaya giảng giải🞄 13/06/2019

Trong bài kinh Thi Ca La Việt, Thế Tôn đã dạy cho chúng đệ tử cách ứng xử trong các mối quan hệ này thông qua bài kinh: Ý Nghĩa Lễ Bái Sáu Phương.

Tu Thân, Khẩu, Ý - Kinh Nikaya Giảng Giải

Tu Thân, Khẩu, Ý - Kinh Nikaya Giảng Giải

Kinh Nikaya giảng giải🞄 12/06/2019

Quả thật như vậy, chúng sinh trôi lăn trong tam giới, gây tạo biết bao nhiêu ác nghiệp từ ba nghiệp thân, khẩu, ý; gây ra hết đau khổ này chồng chất lên đau khổ khác mà không có điểm dừng.

Cúng Tế Đúng Pháp Được Lợi Ích - Kinh Nikaya Giảng Giải

Cúng Tế Đúng Pháp Được Lợi Ích - Kinh Nikaya Giảng Giải

Kinh Nikaya giảng giải🞄 12/06/2019

Vậy để trả lời những thắc mắc này, hãy lắng nghe Thầy Thích Trúc Thái Minh giảng giải phẩm: “Cúng Tế Đúng Pháp Được Lợi Ích” trong kinh Nikaya!

Tán Thán - Kinh Nikaya Giảng Giải

Tán Thán - Kinh Nikaya Giảng Giải

Kinh Nikaya giảng giải🞄 12/06/2019

Nhưng, là người con Phật, chúng ta nên tán thán ai? Tán thán trong trường hợp nào? Tán thán như thế nào? Và lợi ích hay nhân quả của việc tán thán ra làm sao?

Phẩm Chủ Nhân và Người Làm - Kinh NiKaya Giảng Giải

Phẩm Chủ Nhân và Người Làm - Kinh NiKaya Giảng Giải

Kinh Nikaya giảng giải🞄 12/06/2019

rong phẩm: “Chủ Nhân và Người Làm” kinh Nikaya Đức Phật đã dạy cách cư xử của người chủ với người làm cho đúng đạo lý và được lợi ích.

Làm giàu - Kinh Nikaya giảng giải

Làm giàu - Kinh Nikaya giảng giải

Kinh Nikaya giảng giải🞄 12/06/2019

Nhiều người luôn tìm đủ mọi cách để làm giàu, nhưng vấn đề kinh doanh, buôn bán lại không được như ý muốn, gặp hết thất bại này đến thất bại khác...

Hương Của Đức Hạnh - Kinh Nikaya Giảng Giải

Hương Của Đức Hạnh - Kinh Nikaya Giảng Giải

Kinh Nikaya giảng giải🞄 12/06/2019

Hương của đức hạnh là một loại siêu hương lan tỏa khắp đất trời, ngây ngất mọi tâm hồn, bay muôn nơi mà chẳng tan loãng theo thời gian và trong không gian. Vậy đức hạnh ấy là gì mà cao quý đến như vậy?