trực tuyến
🔴[Trực tiếp] Sám hối chuyển hóa | Chùa Ba Vàng, ngày 14/03/Giáp Thìn

Thứ Ba, 23/4/2024

tức 15/3 Giáp Thìn

Kinh Nikaya giảng giải

Kinh Nikaya giảng giải

Kinh tạng Nikaya là cả kho tàng Kinh điển Phật giáo Nam tông rất đồ sộ, hiện đã được chuyển ngữ hoàn toàn sang tiếng Việt. Nội dung Kinh tạng Nikaya bao hàm nền tảng căn bản giáo lý Phật Đà, rất thân thiết, gần gũi, dễ hiểu và dễ ứng dụng thực hành.

Kinh Nikaya giảng giải
Kinh tạng Nikaya là cả kho tàng Kinh điển Phật giáo Nam tông rất đồ sộ, hiện đã được chuyển ngữ hoàn toàn sang tiếng Việt. Nội dung Kinh tạng Nikaya bao hàm nền tảng căn bản giáo lý Phật Đà, rất thân thiết, gần gũi, dễ hiểu và dễ ứng dụng thực hành.

Ba việc trọng yếu của người xuất gia - Kinh Nikaya

05/12/2020

181 Lượt xem

“Hủy hình thủ khí tiết
Cắt ái từ sở thân
Xuất gia hoằng thánh đạo
Thệ độ nhất thiết nhân”
Xuất gia là một tâm hạnh rất cao cả, siêu vượt cả thế gian. Người phát tâm xuất gia là người đã phát nguyện xả bỏ những trói buộc của thế gian, mong muốn làm lợi ích cho mình và muôn loài chúng sinh. Bởi vậy, xuất gia là việc mà người tầm thường chẳng thể nào làm được.
Người xuất gia khi bước chân vào mái nhà của Như Lai thì những việc quan trọng gì cần phải làm trước tiên?

Hãy lắng nghe Thầy Thích Trúc Thái Minh giảng giải phẩm kinh: "Ba việc trọng yếu của người xuất gia" để biết thêm chi tiết nhé!

Video tiếp theo