trực tuyến
Chẩn tế tháng 3/Giáp Thìn

Thứ Năm, 25/4/2024

tức 17/3 Giáp Thìn
Lời dạy cuối cùng của Đức Phật - các bài viết về Lời dạy cuối cùng của Đức Phật, tin tức Lời dạy cuối cùng của Đức Phật

Lời dạy cuối cùng của Đức Phật trước khi nhập Niết Bàn

Những lời dạy của Ngài như lời của một người Cha với tình thương lớn lao dành cho các con của mình, trước khi nhắm mắt ra đi.

Lời dạy cuối cùng của Đức Phật trước khi nhập Niết Bàn

Lời dạy cuối cùng của Đức Phật trước khi nhập Niết Bàn

Những lời dạy của Ngài như lời của một người Cha với tình thương lớn lao dành cho các con của mình, trước khi nhắm mắt ra đi.

07/4/2021

106 Lượt xem