trực tuyến
🔴 [TRỰC TIẾP] Pháp thoại: "Xem người chọn bạn" - Kinh Hiền Nhân | Thầy Thích Trúc Thái Minh

Thứ Tư, 29/3/2023

tức 8/2 Quý Mão

Phật Pháp ứng dụng

Phật Pháp ứng dụng

Chuyên mục tập hợp những giải đáp, chia sẻ của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh trong các buổi giảng Pháp trực tuyến thường kỳ. Qua đó, quý Phật tử có thể dễ dàng ứng dụng lời Phật dạy vào trong đời sống hàng ngày để xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn.

Phật Pháp ứng dụng
Chuyên mục tập hợp những giải đáp, chia sẻ của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh trong các buổi giảng Pháp trực tuyến thường kỳ. Qua đó, quý Phật tử có thể dễ dàng ứng dụng lời Phật dạy vào trong đời sống hàng ngày để xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn.
Lời dạy cuối cùng của Đức Phật trước khi nhập Niết Bàn

07/4/2021

106 Lượt xem

Ở những giây phút cuối cùng, trong một thân bệnh, Đức Phật vẫn độ cho người đệ tử cuối cùng, vẫn thuyết kinh. Những lời dạy của Ngài như lời của một người Cha với tình thương lớn lao dành cho các con của mình, trước khi nhắm mắt ra đi.

Kính mời quý vị cùng tìm hiểu những lời di giáo của Đức Phật trong video trên đây!

Video được ghi lại trong chuyến hành hương về thăm đất Phật (Ấn Độ) của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh cùng chư Tăng chùa Ba Vàng năm 2018.

Video tiếp theo