trực tuyến
Ngày 1 - Tụng kinh sám hối nghiệp sát sinh, xả giới Bát quan trai | 09/02 nhuận/Quý Mão

Thứ Năm, 30/3/2023

tức 9/2 Quý Mão

Thực hư câu chuyện Niêm hoa vi tiếu và sự khởi duyên lưu truyền Pháp hạnh đầu đà ở thế gian của ngài Đại Ca Diếp

Chia sẻ :

Niêm hoa vi tiếu là một câu chuyện đặc biệt trong Phật giáo, đây là nguồn khởi duyên to lớn và thù thắng cho việc Ngài Ca Diếp lưu giữ pháp hạnh đầu đà lưu truyền nơi thế gian.

Chia sẻ :

Niêm hoa vi tiếu là một câu chuyện đặc biệt trong Phật giáo, đây là nguồn khởi duyên to lớn và thù thắng cho việc ngài Ca Diếp lưu giữ pháp hạnh đầu đà lưu truyền nơi thế gian.

Vào thời gian Đức Thế Tôn sắp nhập diệt, ở một Pháp hội truyền thừa, khi tất cả đại chúng gồm các vị A La Hán cùng hội tụ, Ngài có giơ một bông hoa sen lên và mỉm cười. Trong số tất cả đại chúng ở đó, chỉ có ngài Tôn giả Đại Ca Diếp lãnh hội. Có rất nhiều ý kiến cho rằng lúc đó chỉ có Thánh Tăng Ca Diếp là hiểu ý Đức Phật, còn các vị khác đều im lặng không hiểu ý của Ngài.

Nhưng sự thật đằng sau câu chuyện đó lại không phải như nhiều người đang nghĩ! Xin kính mời quý vị cùng tìm hiểu sự thật và ý nghĩa câu chuyện Niêm hoa vi tiếu qua bài viết dưới đây.

#1 Sự thật về câu chuyện Niêm hoa vi tiếu

Theo đúng giáo lý nhà Phật thì không có việc bậc Thánh cao hay thấp, cũng không có việc bậc Thánh chưa hiểu ý Đức Phật. Ở đây, tất cả các vị A La Hán trong Pháp hội truyền thừa đó đều hiểu ý của Như Lai. Các vị đều hiểu rằng việc lãnh hội bông hoa sen là bổn phận của ngài Đại Ca Diếp - Đại đầu đà đệ nhất. Bởi ngài Tôn giả Đại Ca Diếp có đủ nhân duyên để kết tập kinh điển. Đó là nhân duyên thù thắng cho chúng sinh và giúp cho các bậc trí sau này - những người đang tiếp nối ánh sáng trí tuệ của Đức Như Lai biết được con đường tu hành mà mình cần hướng tới.

Đức Phật có 10 ngài đại đệ tử và họ tu theo nhiều hướng khác nhau: có người trì giới, có người thuyết Pháp, người thực hành công đức nhẫn nhục Ba La Mật,...Tuy nhiên, sau khi Đức Phật đã nhập diệt, trong thời mạt Pháp, chúng sinh nơi trần thế tham dục, chỉ có duy nhất nghiêm trì hạnh đầu đà mới có thể đoạn trừ tham dục, thực hành Pháp viễn ly, tiến tới con đường giải thoát.

Đây là cách lý giải duy nhất cho những nghi ngờ về trí tuệ của các bậc Thánh đằng sau câu chuyện Niêm hoa vi tiếu.

Hình ảnh Đức Phật giơ bông hoa sen trong Pháp hội truyền thừa (hình ảnh minh họa)

Hình ảnh Đức Phật giơ bông hoa sen trong Pháp hội truyền thừa (hình ảnh minh họa)

#2 Chư Tăng chùa Ba Vàng tiếp nối các bậc Thánh Tăng hành hạnh đầu đà - gìn giữ chính Pháp còn mãi nơi đời

Trong kinh Di Giáo, Đức Phật dạy các Tỳ kheo: “Tỳ kheo các ông! Muốn cầu tịch tĩnh, vô vi, an lạc, nên lìa chỗ tụ họp huyên náo, một mình ở nơi thanh vắng. Người ở nơi yên tĩnh, Đế Thích và Chư thiên đều kính trọng. Chúng hội của mình, của người khác đều nên xả bỏ, đến ở một mình nơi chỗ thanh vắng, suy nghĩ mà diệt tận gốc khổ”.

Y theo lời Đức Từ Phụ Thích Ca, cùng sự tiếp bước của các vị Thánh đệ tử của Ngài, chư Tăng chùa Ba Vàng ngày đêm miên mật trong rừng tu tập, thực hành hạnh đầu đà theo chính Pháp Phật, hướng tới quả đạo Vô thượng Bồ đề.

Chư Tăng chùa Ba Vàng tọa thiền nơi núi rừng Thành Đẳng

Chư Tăng chùa Ba Vàng tọa thiền nơi núi rừng Thành Đẳng

Với thiên nhiên thanh vắng, rừng là bạn, gốc cây làm nhà, Thành Đẳng Sơn là nơi vô cùng thích hợp cho các Tăng sĩ chùa Ba Vàng tu tập các pháp thiền định. Các Ngài đang dần viễn ly các dục lạc thế gian, sống đời tri túc, ăn bằng bình bát và ngày chỉ ăn một bữa, uống nước suối rừng, ngủ trong lều bạt, quần áo chỉ có 3 tấm y dù nắng cháy hay đông lạnh cắt da thịt. Khi giặt y thì chư Tăng tùy duyên phơi ở trên đá rừng, tự tại hành thiền với đôi chân trần trên con đường gập ghềnh, sỏi đá, lá nhọn của cây thông rừng. Các Ngài ngồi thiền định trên mỏm đá cao, cần có sự tỉnh giác, an trú, định tâm rất lớn.

Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh mang bình bát, thực hành hạnh đầu đà ngày ăn một bữa

Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh mang bình bát, thực hành hạnh đầu đà ngày ăn một bữa

Chư Tăng chùa Ba Vàng phơi tấm y trên mỏm đá trong rừng thiền

Chư Tăng chùa Ba Vàng phơi tấm y trên mỏm đá trong rừng thiền

Tất cả những sự tu tập đó tạo nên đời sống của chư Tăng giản dị, thanh bình và hạnh phúc - một hạnh phúc mà ở nơi thế gian không thế có được.

Tuy nhiên, để có được tâm trường viễn đối với hạnh tu đầu đà, chư Tăng chùa Ba Vàng không chỉ chiến đấu với ngoại cảnh: thời tiết khắc nghiệt, núi rừng hiểm trở, rắn rết, muỗi mòng…Mà còn ngày đêm tu tập thiền định chiến đấu với những phiền não trong tâm, vọng tưởng, quán các cảnh khổ, loại trừ những niệm tham, sân, si nơi tâm mình để nhàm chán ngũ dục thế gian chỉ một niệm hướng tới vì lợi ích cho chính mình và cho chúng sinh.

Chư Tăng chùa Ba Vàng tự tại tu tập nơi không gian rừng thiền

Chư Tăng chùa Ba Vàng tự tại tu tập nơi không gian rừng thiền

Bàn chân với những vết chai sạn trải khắp núi rừng Thành Đẳng đều vì mục đích tìm cầu con đường giải thoát, làm lợi ích cho quần sinh.

Bàn chân với những vết chai sạn trải khắp núi rừng Thành Đẳng đều vì mục đích tìm cầu con đường giải thoát, làm lợi ích cho quần sinh.

Đức Phật dạy: “Nếu hạnh đầu đà này được ở đời thì Pháp của Ta cũng sẽ được lâu dài ở đời”. Vì vậy việc chư Tăng chùa Ba Vàng thực hành hạnh đầu đà là thực hành lời Phật dạy cũng như tiếp nối phạm hạnh của ngài Đại Ca Diếp với tâm nguyện kéo dài Phật Pháp trụ lâu ở thế gian. Vì chỉ có Pháp của Đức Phật mới giúp chúng sinh thoát khổ, có được an vui hạnh phúc. Bởi vậy, mỗi chúng ta hãy cùng phát nguyện tinh tấn tu tập, nguyện nhiều đời nhiều kiếp được thực hành hạnh đầu đà để mang lợi ích cho mình và cho thế gian này.

Bài liên quan
Chia sẻ :
Chia sẻ :
Xem thêm

Thái tử Tất Đạt Đa (Đức Phật) - một con người đặc biệt, một sự từ bỏ vĩ đại

Nhân vật Phật giáo🞄 22/02/2023

Thái tử Tất Đạt Đa (Đức Phật) - một con người đặc biệt, một sự từ bỏ vĩ đại

Nhân vật Phật giáo 🞄 22/02/2023

Thái tử Tất Đạt Đa (Đức Phật) - một con người đặc biệt, một sự từ bỏ vĩ đại

Thiên Ma Ba Tuần là ai? Tại sao Thiên ma Ba Tuần phá Phật thành đạo

Bài viết🞄 14/12/2022

Thiên Ma Ba Tuần, hay còn gọi là Ma Vương hoặc vua ma. Chúng được coi là thành phần chuyên cản phá thiện Pháp, làm cho thiện Pháp không thể tăng trưởng...

Bài viết 🞄 14/12/2022

Thiên Ma Ba Tuần, hay còn gọi là Ma Vương hoặc vua ma. Chúng được coi là thành phần chuyên cản phá thiện Pháp, làm cho thiện Pháp không thể tăng trưởng...

Những đóng góp to lớn của Phật hoàng Trần Nhân Tông đối với dân tộc và đạo Pháp

Nhân vật Phật giáo🞄 26/11/2022

Cuộc đời và sự nghiệp của Phật hoàng Trần Nhân gắn liền với những đóng góp to lớn cho dân tộc, cho đạo Pháp...

Nhân vật Phật giáo 🞄 26/11/2022

Cuộc đời và sự nghiệp của Phật hoàng Trần Nhân gắn liền với những đóng góp to lớn cho dân tộc, cho đạo Pháp...

Ý nghĩa về bài kệ “Cư trần lạc đạo” của Phật Hoàng Trần Nhân Tông

Bài viết🞄 17/11/2022

Tại sao thông qua bài kệ, người đọc có thể hiểu và áp dụng được những phương pháp tu tâm ngay giữa chốn trần gian phiền não?...

Bài viết 🞄 17/11/2022

Tại sao thông qua bài kệ, người đọc có thể hiểu và áp dụng được những phương pháp tu tâm ngay giữa chốn trần gian phiền não?...

Tiểu sử vua Trần Nhân Tông và sự nghiệp tu hành

Bài viết🞄 17/11/2022

Đức vua Trần Nhân Tông là một nhà quân sự lỗi lạc, một vị anh quân cao quý, Ngài đã hai lần lãnh đạo quân dân đánh thắng giặc Nguyên Mông...

Bài viết 🞄 17/11/2022

Đức vua Trần Nhân Tông là một nhà quân sự lỗi lạc, một vị anh quân cao quý, Ngài đã hai lần lãnh đạo quân dân đánh thắng giặc Nguyên Mông...

Cuộc đời Tôn giả Ma Ha Ca Diếp: Từ lúc hạ sinh đến khi thành bậc đầu đà đệ nhất

Nhân vật Phật giáo🞄 03/4/2022

Tôn giả Ma Ha Ca Diếp được biết đến là vị Thánh tăng đệ nhất đầu đà trong 10 đại đệ tử của Đức Phật. Khi còn ở thế tục, Ngài có tên là Tất Bát La Da Na.

Nhân vật Phật giáo 🞄 03/4/2022

Tôn giả Ma Ha Ca Diếp được biết đến là vị Thánh tăng đệ nhất đầu đà trong 10 đại đệ tử của Đức Phật. Khi còn ở thế tục, Ngài có tên là Tất Bát La Da Na.

Đức Phật thế độ cho ngoại đạo Tu Bạt Đà La - Câu chuyện về tâm đại bi vô lượng của Ngài trước khi nhập diệt

Nhân vật Phật giáo🞄 28/3/2022

Này A Nan, ông Tu Bạt Đà La tuy là ngoại đạo, mà thiện căn của ông ấy thành thục, duy có Như Lai biết được. Vậy nên, sau khi Như Lai nhập Niết bàn nếu có người ngoại đạo muốn xin xuất gia trong giáo Pháp của Như Lai

Nhân vật Phật giáo 🞄 28/3/2022

Này A Nan, ông Tu Bạt Đà La tuy là ngoại đạo, mà thiện căn của ông ấy thành thục, duy có Như Lai biết được. Vậy nên, sau khi Như Lai nhập Niết bàn nếu có người ngoại đạo muốn xin xuất gia trong giáo Pháp của Như Lai

Angulimala: Từ một tên tướng cướp giết 999 mạng người cho đến bậc A la hán đắc Thánh quả

Nhân vật Phật giáo🞄 16/3/2022

Angulimala khẩn cầu: “Kính lạy Đức Thế Tôn! Con đã biết tội của mình rồi! Ngài đã đích thân ngự đến khu rừng này là vì hạnh phúc an vui lâu dài cho chính con. Ngài đã từ bi giúp con

Nhân vật Phật giáo 🞄 16/3/2022

Angulimala khẩn cầu: “Kính lạy Đức Thế Tôn! Con đã biết tội của mình rồi! Ngài đã đích thân ngự đến khu rừng này là vì hạnh phúc an vui lâu dài cho chính con. Ngài đã từ bi giúp con

Bát cháo sữa của Sujata - Sự cúng dường tối thượng trước khi Đức Phật Thích Ca thành đạo

Nhân vật Phật giáo🞄 18/01/2022

Nhân kỷ niệm ngày Đức Phật thành đạo (08/12/âm lịch), chùa Ba Vàng xin gửi tới quý Phật tử vở hoạt kịch: “Bát cháo sữa của nàng Sujata và sự kiện Đức Phật thành đạo”

Nhân vật Phật giáo 🞄 18/01/2022

Nhân kỷ niệm ngày Đức Phật thành đạo (08/12/âm lịch), chùa Ba Vàng xin gửi tới quý Phật tử vở hoạt kịch: “Bát cháo sữa của nàng Sujata và sự kiện Đức Phật thành đạo”

Truyện tranh Đức Phật chiến thắng Ma Ba Tuần trong đêm thành đạo

Nhân vật Phật giáo🞄 03/01/2022

Trong đêm thứ 49 Đức Phật thành đạo Thiên ma Ba Tuần đã đến quấy phá để cản trở Ngài đạt đạo. Nhưng với sự kiên định vững vàng và năng lực của 30 pháp hành Ba-la-mật, Ngài đã chiến thắng cả nội ma

Nhân vật Phật giáo 🞄 03/01/2022

Trong đêm thứ 49 Đức Phật thành đạo Thiên ma Ba Tuần đã đến quấy phá để cản trở Ngài đạt đạo. Nhưng với sự kiên định vững vàng và năng lực của 30 pháp hành Ba-la-mật, Ngài đã chiến thắng cả nội ma

Sư Tổ khai sơn Chùa Ba Vàng để lại tài sản gì cho hậu thế?

Nhân vật Phật giáo🞄 30/9/2021

Nhờ tài sản ấy mà chùa Ba Vàng mới trở thành nơi hoằng dương chính Pháp rộng lớn như ngày hôm nay

Nhân vật Phật giáo 🞄 30/9/2021

Nhờ tài sản ấy mà chùa Ba Vàng mới trở thành nơi hoằng dương chính Pháp rộng lớn như ngày hôm nay

4 câu chuyện tiền thân Ngài Địa Tạng Bồ Tát và lời đại nguyện cứu độ hết thảy chúng sinh của Ngài

Nhân vật Phật giáo🞄 09/9/2021

Tiền thân của Đức Địa Tạng Bồ Tát trong vô số kiếp quá khứ tùy theo nhân duyên và thời đại khác nhau mà phát những lời đại nguyện cứu độ khắp tất cả chúng sinh trong vô lượng kiếp sinh tử luân hồi.

Nhân vật Phật giáo 🞄 09/9/2021

Tiền thân của Đức Địa Tạng Bồ Tát trong vô số kiếp quá khứ tùy theo nhân duyên và thời đại khác nhau mà phát những lời đại nguyện cứu độ khắp tất cả chúng sinh trong vô lượng kiếp sinh tử luân hồi.

Tiền thân Bồ tát Địa Tạng: Thánh Nữ Bà La Môn cứu mẹ thoát khỏi địa ngục Vô Gián và lời thệ nguyện cứu độ chúng sinh

Nhân vật Phật giáo🞄 13/8/2021

Trong một kiếp, tiền thân của Bồ tát Địa Tạng vì thương mẹ, nghĩ đến quả báo khổ đau mẹ phải gánh chịu mà mở rộng tâm từ bi thương tưởng đến tất cả chúng sinh, phát lời đại nguyện rộng lớn cứu độ chúng sinh

Nhân vật Phật giáo 🞄 13/8/2021

Trong một kiếp, tiền thân của Bồ tát Địa Tạng vì thương mẹ, nghĩ đến quả báo khổ đau mẹ phải gánh chịu mà mở rộng tâm từ bi thương tưởng đến tất cả chúng sinh, phát lời đại nguyện rộng lớn cứu độ chúng sinh

Quang Mục - tiền thân Ngài Địa Tạng Bồ Tát phát lời đại nguyện độ khắp chúng sinh từ nhân duyên mẹ đọa địa ngục

Nhân vật Phật giáo🞄 12/8/2021

Quang Mục - tiền thân của Bồ Tát Địa Tạng Vương trong một kiếp vì thương xót người mẹ bị đọa địa ngục mà phát lời đại nguyện rộng lớn

Nhân vật Phật giáo 🞄 12/8/2021

Quang Mục - tiền thân của Bồ Tát Địa Tạng Vương trong một kiếp vì thương xót người mẹ bị đọa địa ngục mà phát lời đại nguyện rộng lớn

Đức Phật có phải người bạc phúc khi vừa đản sinh được 7 ngày đã mất mẹ?

Nhân vật Phật giáo🞄 08/8/2021

Nếu Đức Phật có vô lượng phước báu thì tại sao khi là Thái tử Tất Đạt Đa, Ngài đã mất mẹ sau 7 ngày chào đời?

Nhân vật Phật giáo 🞄 08/8/2021

Nếu Đức Phật có vô lượng phước báu thì tại sao khi là Thái tử Tất Đạt Đa, Ngài đã mất mẹ sau 7 ngày chào đời?

Báu vật của Phật giáo Việt Nam - Trái tim xá lợi bất diệt của Bồ tát Thích Quảng Đức

Nhân vật Phật giáo🞄 01/7/2021

Trái tim của Hòa thượng Thích Quảng Đức cũng bằng máu và thịt như trái tim của bao người, nhưng dù đưa vào thiêu ở hàng ngàn độ C cũng không thể cháy, trong khi xương và thịt đã giã ra hết. Đó là sự vi diệu màu nhiệm của Phật Pháp!

Nhân vật Phật giáo 🞄 01/7/2021

Trái tim của Hòa thượng Thích Quảng Đức cũng bằng máu và thịt như trái tim của bao người, nhưng dù đưa vào thiêu ở hàng ngàn độ C cũng không thể cháy, trong khi xương và thịt đã giã ra hết. Đó là sự vi diệu màu nhiệm của Phật Pháp!