trực tuyến
Phật đản 2023 - Phổ tế chúng sinh | Chùa Ba Vàng, ngày 18/4/Quý Mão

Thứ Sáu, 09/6/2023

tức 22/4 Quý Mão

Tôn giả Đại Ca Diếp - Đại đệ tử của Đức Phật với hạnh đầu đà đệ nhất

Chia sẻ :

Tôn giả Ma Ha Ca Diếp là một vị Tỳ-kheo gương mẫu với phẩm hạnh đầu đà đệ nhất trong 10 vị đại đệ tử của Đức Phật.

09/4/2023

Chia sẻ :

Nhập Nội dung...

Tôn giả Ma Ha Ca Diếp là một vị Tỳ-kheo gương mẫu với phẩm hạnh đầu đà đệ nhất trong 10 vị đại đệ tử của Đức Phật.

Nhân kỷ niệm ngày vía Thánh Tăng Đại Ca Diếp (ngày 06/3/Âm lịch), chùa Ba Vàng kính mời quý Phật tử cùng đón đọc bài viết dưới đây để hiểu thêm về hạnh nguyện độ sinh cao quý của Ngài.

Sơ lược về cuộc đời Tôn giả Đại Ca Diếp

Xuất thân trong một gia đình Bà La Môn tại xứ Ma Kiệt Đà, từ nhỏ, Tôn giả Đại Ca Diếp đã có phước tướng đầy đủ, tư chất thông minh, không ham thích các lạc thú ở đời.

Đến tuổi trưởng thành, cha mẹ bằng mọi cách ép Ngài phải cưới vợ. Vì không ưa thích thọ hưởng thú vui ngũ dục, nguyện tu phạm hạnh nên Ngài đã cho tạc tượng một người phụ nữ hình sắc như tượng vàng Diêm Phù Đàn để làm khó cha mẹ. Không ngờ, được sự giúp đỡ của một Bà La Môn mà cha mẹ Ngài tìm được một cô gái giống y hình tượng mà Ngài đề ra. Tên cô ấy là Bạt Đà La.

Nhưng một điều trùng hợp lạ lùng là nàng Bạt Đà La cũng không muốn lấy chồng. Nàng chỉ ước ao được xuất gia, sống đời sống phạm hạnh của một nữ đạo sĩ. Vì chung chí nguyện tu phạm hạnh nên tuy mang danh nghĩa là vợ chồng nhưng hai người đều thúc liễm thân tâm, không xúc nhiễm với nhau.

Đêm đến, khi Ngài Đại Ca Diếp nằm ngủ thì nàng Bạt Đà La đi kinh hành và ngược lại. Cứ như vậy trải qua nhiều năm, hai người sống với nhau hoàn toàn trong sạch, không chút ái luyến, không chút vẩn đục.

Tôn giả Đại Ca Diếp - Đệ Nhất Đầu Đà (nguồn ảnh internet)

Tôn giả Đại Ca Diếp - Đệ Nhất Đầu Đà (nguồn ảnh internet)

Nhập Nội dung...

Khi cha mẹ mất, Ngài tạm biệt Bạt Đà La lên đường xuất gia tìm thầy học đạo và hứa sau khi tìm được bậc minh sư sẽ báo tin cho nàng biết. Một hôm, khi đang đi khất thực thì bắt gặp hình ảnh Đức Phật đang ngồi thiền (lúc này Đức Phật đã thành tựu đạo quả); Ngài vui mừng, rạng rỡ và đảnh lễ, quỳ gối xin được làm đệ tử của Đức Phật.

Sau khi trở thành đệ tử Phật, Ngài ngày đêm tinh tấn thực hành hạnh đầu đà và không lâu sau chứng đắc quả A La Hán, với danh đệ nhất đầu đà.

Với lòng quy kính Đức Thế Tôn và mong nguyện hoằng truyền giáo Pháp, sau khi Đức Phật nhập diệt, Tôn giả Đại Ca Diếp đã mở đại hội kết tập kinh điển lần thứ nhất.Nhờ đó, lời dạy của Đức Phật được kết tập thành hệ thống và được chính thức lưu truyền dưới các hình thức truyền tụng, ghi chép thành kinh văn trên lá, giấy… cho đến ngày nay.

Cuối cùng, vào năm 496 Tây Lịch, Ngài Đại Ca Diếp nhập Niết bàn, khi ấy Ngài 120 tuổi.

Độ bà lão nghèo - Tấm lòng từ bi cao cả của Ngài

Tôn giả Đại Ca Diếp thường hành hạnh nguyện từ bi, đem phước điền đến cho chúng sinh. Ngài không khất thực nhà giàu có mà chỉ khất thực những nhà nghèo. Bởi Ngài biết rằng, những người nghèo khổ là người thiếu phước báu. Ngài khất thực với mong nguyện cho họ được gieo trồng phước báu và thoát khỏi cảnh khổ đau. Vì vậy, trước khi đi khất thực, Ngài thường nhập định xem: “Ta nên gieo phước cho người nghèo nào”.

Trong cuộc đời hành đạo của Ngài, có rất nhiều câu chuyện liên quan đến việc Ngài tế độ cho những người nghèo. Điển hình là câu chuyện Ngài cứu độ cho một bà lão nghèo khổ, ăn xin.

Chuyện kể, vào một ngày nọ, trên đường vào thành Vương Xá, Ngài thấy một bà lão đơn côi, nghèo khổ tá túc trong hang phân dơ bẩn bên cạnh đống rác. Thân thể bà lão gầy gò, ốm đau tật bệnh. Cuộc sống bà lão lẻ loi bấp bênh, bữa đói bữa no, che đậy thân thể bằng mảnh cót tre nhỏ. Nhờ nhập định, Ngài Ca Diếp biết người này kiếp trước không tạo phước lành nên kiếp này phải chịu nghèo khổ. Và Ngài cũng biết rằng mạng sống bà lão sắp hết, Ngài nghĩ: “Nếu ta không độ thì bà lão mãi mãi mất phước”.

Trong lúc bà lão đang đói cồn cào thì có một người đầy tớ của trưởng giả mang nước cơm đi đổ, mùi hôi khó chịu. Bà lão lân la lại xin phần nước cơm ấy, liền lấy cái bát bể làm đôi đựng đầy cả hai. Ngài chậm rãi đến gần, đưa bình bát về phía bà lão để xin đồ ăn.

Sau khi được Ngài chỉ dạy, bà lão thưa với Ngài Ca Diếp:

– Ngài vui lòng nhận cho tôi không?

Ngài Ma Ha Ca Diếp đáp:

– Lành thay! Lành thay!

Bà lão liền từ trong hang, lom khom lấy tô nước cơm và thành tâm dâng cúng vào bình bát của Ngài. Ngài Ca Diếp nhận cúng dường rồi chú nguyện cho bà lão được phước báo và an lành. Để bà lão không nghi ngờ và đầy đủ sự bình an, Ngài đã uống hết bát nước cơm và thị hiện thần thông ngay trước mặt bà lão. Trước việc làm cao quý của Ngài, bà lão vui mừng khôn xiết. Cũng nhờ phước báu thù thắng này, sau khi mạng chung, thần thức của bà lão được tái sinh lên cõi Trời, sống trong cảnh giới an vui, hạnh phúc.

Tôn giả Đại Ca Diếp độ bà lão nghèo

Tôn giả Đại Ca Diếp độ bà lão nghèo

Tôn giả Đại Ca Diếp độ bà lão nghèo

Chư Tăng chùa Ba Vàng thực hành các pháp đầu đà

Noi theo tấm gương vĩ đại của Đức Thế Tôn và các vị Thánh đệ tử của Ngài, Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh cùng chư Tăng chùa Ba Vàng đang ngày đêm miên mật thực hành thiểu dục tri túc với các pháp đầu đà khổ hạnh, mong nguyện Phật Pháp trụ lâu dài ở thế gian.

Để thực hành hạnh đầu đà cao quý, chư Tăng luôn quyết chí tu tập, khổ luyện, rèn sửa nghiêm thân tâm để chiến thắng mọi cám dỗ, dục vọng. Nơi rừng già hoang vắng, dẫu đêm hay ngày, Tăng chúng vẫn kinh hành, thiền định dưới gốc cây chẳng quản nắng mưa, sương gió. Tài sản của quý Thầy chỉ ba y và một bình bát, ngày ăn một bữa khất thực gieo duyên cứu độ chúng sinh.

Sư Phụ cùng chư Tăng trì bình khất thực, thực hành các pháp đầu đà cao quý

Sư Phụ cùng chư Tăng trì bình khất thực, thực hành các pháp đầu đà cao quý

Mặc cho mưa to gió lớn, các Thầy vẫn bền chí đi kinh hành để viễn ly các dục

Mặc cho mưa to gió lớn, các Thầy vẫn bền chí đi kinh hành để viễn ly các dục

Sư Phụ Thích Trúc Thái Mình cùng chư Tăng chùa Ba Vàng thiền định trong rừng cầu đạo giải thoát

Chư Tăng ngày đêm thiền định nơi rừng già để dứt trừ phiền não, đạt được giải thoát

Chư Tăng ngày đêm thiền định nơi rừng già để dứt trừ phiền não, đạt được giải thoát

Noi gương Tôn giả Đại Ca Diếp, chư Tăng chùa Ba Vàng nhập rừng tu tập theo hạnh đầu đà cầu Thánh quả

Noi gương Tôn giả Đại Ca Diếp, chư Tăng chùa Ba Vàng nhập rừng tu tập theo hạnh đầu đà cầu Thánh quả

Nhập Nội dung...

Dù chông gai, chướng ngại đến đâu, chư Tăng vẫn sẽ luôn đề cao sự tỉnh giác, tìm cầu đức hạnh, trí tuệ giải thoát, hướng đến thành tựu chí nguyện rộng lớn “Trên cầu thành Phật, dưới độ chúng sinh”.

Mong rằng qua bài viết trên, quý Phật tử khởi được tâm tri ân tới Tôn giả Đại Ca Diếp và những bậc đã, đang và sẽ thực hành pháp hạnh đầu đà. Từ đó, phát nguyện tinh tấn tu tập, nguyện nhiều đời nhiều kiếp đủ duyên xuất gia, thực hành hạnh đầu đà để giữ gìn chính Pháp trụ lâu dài ở thế gian.

Bài liên quan
 
Chia sẻ :
Chia sẻ :
Xem thêm

Huyện Minh Hóa - Quảng Bình: Cơn mưa vi diệu trong lễ Diễu hành xe hoa Phật đản 2023

Tin tức khác🞄 03/6/2023

Nhưng ngày hôm nay, 16/4/Quý Mão (tức ngày 06/3/2023), sự vi diệu ấy càng trở nên tuyệt vời và ấn tượng hơn khi tiết trời xuất hiện những hạt mưa vào đúng thời điểm Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh...

Tin tức khác 🞄 03/6/2023

Nhưng ngày hôm nay, 16/4/Quý Mão (tức ngày 06/3/2023), sự vi diệu ấy càng trở nên tuyệt vời và ấn tượng hơn khi tiết trời xuất hiện những hạt mưa vào đúng thời điểm Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh...

Đường phố TP Đồng Hới - Quảng Bình tưng bừng đêm diễu hành xe hoa mừng Tết Phật đản

Bài viết🞄 03/6/2023

Không khí của buổi lễ đã khiến thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình có một đêm tưng bừng, rộn ràng hơn bao giờ hết.

Bài viết 🞄 03/6/2023

Không khí của buổi lễ đã khiến thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình có một đêm tưng bừng, rộn ràng hơn bao giờ hết.

Đặt bát cúng dường Hòa thượng Thích Tánh Nhiếp cùng chư Tôn Đức Tăng GHPGVN nhân mùa Phật đản tại TP Đồng Hới - Quảng Bình

Bài viết🞄 02/6/2023

Ngày 15/04/Quý Mão, với lòng từ bi, chư tôn Hòa thượng, Thượng tọa, chư Đại đức Tăng Ni đã đi khất thực để gieo duyên hóa độ cho nhân dân, Phật tử nhân mùa Phật đản.

Bài viết 🞄 02/6/2023

Ngày 15/04/Quý Mão, với lòng từ bi, chư tôn Hòa thượng, Thượng tọa, chư Đại đức Tăng Ni đã đi khất thực để gieo duyên hóa độ cho nhân dân, Phật tử nhân mùa Phật đản.

Chùa Đại Giác (TP. Đồng Hới - Quảng Bình) - Lung linh đêm thả hoa đăng kính mừng Khánh đản

Bài viết🞄 01/6/2023

Trong không khí thiêng liêng, cả đất trời đón mừng ngày Đức Thế Tôn giáng trần, ngày 14/04/Quý Mão (tức ngày 01/6/2023), chùa Đại Giác - thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình đã long trọng tổ chức...

Bài viết 🞄 01/6/2023

Trong không khí thiêng liêng, cả đất trời đón mừng ngày Đức Thế Tôn giáng trần, ngày 14/04/Quý Mão (tức ngày 01/6/2023), chùa Đại Giác - thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình đã long trọng tổ chức...

23 bài báo của Thái Lan đưa tin, Đại lễ Phật đản chùa Ba Vàng gây ấn tượng với truyền thông Quốc tế

Bài viết🞄 26/5/2023

Với nhiều hoạt động ý nghĩa, chuỗi sự kiện Phật đản tại chùa Ba Vàng đã nhận được nhiều sự quan tâm của các trang báo, trang thông tin điện tử.

Bài viết 🞄 26/5/2023

Với nhiều hoạt động ý nghĩa, chuỗi sự kiện Phật đản tại chùa Ba Vàng đã nhận được nhiều sự quan tâm của các trang báo, trang thông tin điện tử.

2 ngày, 13 quốc gia, khoảng 70.000 người - một đại lễ Phật đản đáng nhớ

Bài viết🞄 25/5/2023

Đại lễ Phật đản chùa Ba Vàng năm 2023 đã kết thúc nhưng tất cả đã để lại những dấu ấn khó phai trong lòng người tham dự. Đó không chỉ là những con số ấn tượng, những bộ trang phục đẹp...

Bài viết 🞄 25/5/2023

Đại lễ Phật đản chùa Ba Vàng năm 2023 đã kết thúc nhưng tất cả đã để lại những dấu ấn khó phai trong lòng người tham dự. Đó không chỉ là những con số ấn tượng, những bộ trang phục đẹp...

Ấn tượng những bản nhạc song ngữ trong Đêm văn nghệ kính mừng Đức Phật đản sinh

Bài viết🞄 21/5/2023

Một trong những điểm cực kỳ ấn tượng của đêm văn nghệ chính là các bài hát song ngữ, được sáng tác dựa trên nền tảng kinh Phật bởi Phật tử Phạm Thị Yến - Chủ nhiệm CLB Cúc Vàng.

Bài viết 🞄 21/5/2023

Một trong những điểm cực kỳ ấn tượng của đêm văn nghệ chính là các bài hát song ngữ, được sáng tác dựa trên nền tảng kinh Phật bởi Phật tử Phạm Thị Yến - Chủ nhiệm CLB Cúc Vàng.

Trải nghiệm thú vị tại công trình kiến trúc độc đáo: Cung Phật Phụ - Phật Mẫu chùa Ba Vàng

Bài viết🞄 16/5/2023

Hiếm có ngôi chùa nào lại có công trình kiến trúc "độc lạ" như ở cung thờ Phật Phụ - Phật Mẫu chùa Ba Vàng. Đây là nơi thờ Đức vua Tịnh Phạn

Bài viết 🞄 16/5/2023

Hiếm có ngôi chùa nào lại có công trình kiến trúc "độc lạ" như ở cung thờ Phật Phụ - Phật Mẫu chùa Ba Vàng. Đây là nơi thờ Đức vua Tịnh Phạn

Cha của Đức Phật là ai? Cuộc đời và nỗi lo khi làm cha của Đức Phật

Bài viết🞄 15/5/2023

Đức vua Tịnh Phạn chính là người đặc biệt và duy nhất được Đức Phật chọn làm cha trước khi giáng sinh.

Bài viết 🞄 15/5/2023

Đức vua Tịnh Phạn chính là người đặc biệt và duy nhất được Đức Phật chọn làm cha trước khi giáng sinh.

Sắp diễn ra | Đại lễ Phật đản 2023 tại chùa Ba Vàng - mang lại nhiều lợi ích cho người tham gia

Hoạt động Phật sự🞄 07/5/2023

Đại lễ Phật đản không chỉ là cơ hội để mọi người được cầu bình an, may mắn cho bản thân, gia đình; mà còn là khoảng thời gian được tìm hiểu về Phật giáo...

Hoạt động Phật sự 🞄 07/5/2023

Đại lễ Phật đản không chỉ là cơ hội để mọi người được cầu bình an, may mắn cho bản thân, gia đình; mà còn là khoảng thời gian được tìm hiểu về Phật giáo...

Lý giải về hoàng hậu Ma Da - người mẹ đặc biệt nhất thế gian

Nhân vật Phật giáo🞄 02/5/2023

Có phải Hoàng hậu Ma Da hết phước khi sinh Đức Phật nên mới qua đời? Bà là người như thế nào? Liệu có phải là người mẹ đặc biệt nhất thế gian như trong kinh điển thường nói?

Nhân vật Phật giáo 🞄 02/5/2023

Có phải Hoàng hậu Ma Da hết phước khi sinh Đức Phật nên mới qua đời? Bà là người như thế nào? Liệu có phải là người mẹ đặc biệt nhất thế gian như trong kinh điển thường nói?

Tinh thần phụng sự của Phật tử Nhật Bản: Sự tinh tấn đến từ tâm Bồ đề

Bài viết🞄 02/5/2023

Chuyến hoằng Pháp của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh, chư Tăng chùa Ba Vàng và Cô Phạm Thị Yến - chủ nhiệm CLB Cúc Vàng tại Nhật đã kết thúc. Dù vậy, những câu chuyện về “hành trình tích lũy phước báu” của các Phật tử xa xứ vẫn đang được kể.

Bài viết 🞄 02/5/2023

Chuyến hoằng Pháp của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh, chư Tăng chùa Ba Vàng và Cô Phạm Thị Yến - chủ nhiệm CLB Cúc Vàng tại Nhật đã kết thúc. Dù vậy, những câu chuyện về “hành trình tích lũy phước báu” của các Phật tử xa xứ vẫn đang được kể.

Đức Phật kiêu mạn không khi tuyên bố “Thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn”?

Bài viết🞄 22/4/2023

“Thiên thượng” là trên trời; “thiên hạ” là dưới trời; “duy ngã” là chỉ có ta là tôn quý nhất; “độc” nghĩa là độc nhất, tôn quý nhất. “Thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn” có nghĩa là “Trên trời dưới trời, chỉ có ta là tôn quý nhất”.

Bài viết 🞄 22/4/2023

“Thiên thượng” là trên trời; “thiên hạ” là dưới trời; “duy ngã” là chỉ có ta là tôn quý nhất; “độc” nghĩa là độc nhất, tôn quý nhất. “Thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn” có nghĩa là “Trên trời dưới trời, chỉ có ta là tôn quý nhất”.

Lời chúc lễ Phật đản ý nghĩa nhất dành cho tất cả mọi người

Bài viết🞄 22/4/2023

Phật đản là ngày Tết của mỗi người con Phật. Vào ngày này, mọi người có thể gửi lời chúc ý nghĩa dành tặng cho gia đình, bạn bè, người yêu,...

Bài viết 🞄 22/4/2023

Phật đản là ngày Tết của mỗi người con Phật. Vào ngày này, mọi người có thể gửi lời chúc ý nghĩa dành tặng cho gia đình, bạn bè, người yêu,...

TOP bài hát mừng lễ Phật đản hay nhất!

Bài viết🞄 18/4/2023

Dưới đây là tổng hợp các bài hát Phật đản hay, mới nhất, lời bài hát dễ nghe dễ thuộc nhân kỷ niệm ngày Đức Phật ra đời.

Bài viết 🞄 18/4/2023

Dưới đây là tổng hợp các bài hát Phật đản hay, mới nhất, lời bài hát dễ nghe dễ thuộc nhân kỷ niệm ngày Đức Phật ra đời.

Cuộc đời Tôn giả Ma Ha Ca Diếp: Từ lúc hạ sinh đến khi thành bậc đầu đà đệ nhất

Bài viết🞄 09/4/2023

Tôn giả Ma Ha Ca Diếp được biết đến là vị Thánh tăng đệ nhất đầu đà trong 10 đại đệ tử của Đức Phật. Khi còn ở thế tục, Ngài có tên là Tất Bát La Da Na.

Bài viết 🞄 09/4/2023

Tôn giả Ma Ha Ca Diếp được biết đến là vị Thánh tăng đệ nhất đầu đà trong 10 đại đệ tử của Đức Phật. Khi còn ở thế tục, Ngài có tên là Tất Bát La Da Na.

Thoát khỏi nỗi ám ảnh của bệnh trĩ nhờ đàn lễ Ngũ Bách Danh

Chuyển hóa nghiệp🞄 06/4/2023

Ngồi thoải mái trên ghế sofa, chị Danh chợt nhớ lại những ngày tháng bị mất ngủ và mắc bệnh trĩ trước đây. Chị Danh bị những căn bệnh này hành hạ...

Chuyển hóa nghiệp 🞄 06/4/2023

Ngồi thoải mái trên ghế sofa, chị Danh chợt nhớ lại những ngày tháng bị mất ngủ và mắc bệnh trĩ trước đây. Chị Danh bị những căn bệnh này hành hạ...

Thanh minh là gì? Tết thanh minh năm 2023 là ngày nào?

Bài viết🞄 02/4/2023

Lễ Tết Thanh minh không có ngày cố định. Thời gian sẽ bắt đầu sau ngày Lập Xuân 45 ngày, khoảng từ ngày 04 - 05/04 (sau khi kết thúc tiết xuân phân)...

Bài viết 🞄 02/4/2023

Lễ Tết Thanh minh không có ngày cố định. Thời gian sẽ bắt đầu sau ngày Lập Xuân 45 ngày, khoảng từ ngày 04 - 05/04 (sau khi kết thúc tiết xuân phân)...

Thoát khỏi những căn bệnh lâu năm nhờ lễ Ngũ Bách Danh

Bài viết🞄 20/3/2023

Nhiều người đã khỏi bệnh lâu năm: 30 năm viêm xoang, gần 30 năm đau buốt chân tay, hen suyễn bẩm sinh, viêm đại tràng mãn tính,... nhờ tham gia đàn lễ Ngũ Bách Danh.

Bài viết 🞄 20/3/2023

Nhiều người đã khỏi bệnh lâu năm: 30 năm viêm xoang, gần 30 năm đau buốt chân tay, hen suyễn bẩm sinh, viêm đại tràng mãn tính,... nhờ tham gia đàn lễ Ngũ Bách Danh.