trực tuyến
Chương trình số 4: Ngày 2 - Tụng kinh kính mừng Phật đản

Chủ Nhật, 19/5/2024

tức 12/4 Giáp Thìn
Phẩm Phụng trì - các bài viết về Phẩm Phụng trì, tin tức Phẩm Phụng trì

Phẩm Phụng trì, kinh Pháp Cú - Thầy Thích Trúc Thái Minh giảng

Người đệ tử phải làm thế nào để giữ gìn giáo Pháp mãi trường tồn ở thế gian? Bài giảng phẩm Phụng Trì trong kinh Pháp Cú do Thầy Thích Trúc Thái Minh...

Phẩm Phụng trì, kinh Pháp Cú - Thầy Thích Trúc Thái Minh giảng

Phẩm Phụng trì, kinh Pháp Cú - Thầy Thích Trúc Thái Minh giảng

Người đệ tử phải làm thế nào để giữ gìn giáo Pháp mãi trường tồn ở thế gian? Bài giảng phẩm Phụng Trì trong kinh Pháp Cú do Thầy Thích Trúc Thái Minh...

24/02/2020

1 Lượt xem