trực tuyến
Sám hối ba nghiệp | Chùa Ba Vàng, ngày 08/9/Tân Sửu

Chủ Nhật, 17/10/2021

tức 12/9 Tân Sửu
Phẩm Phụng trì - các bài viết về Phẩm Phụng trì, tin tức Phẩm Phụng trì

Phẩm Phụng trì, kinh Pháp Cú - Thầy Thích Trúc Thái Minh giảng

Người đệ tử phải làm thế nào để giữ gìn giáo Pháp mãi trường tồn ở thế gian? Bài giảng phẩm Phụng Trì trong kinh Pháp Cú do Thầy Thích Trúc Thái Minh...

Phẩm Phụng trì, kinh Pháp Cú - Thầy Thích Trúc Thái Minh giảng

Phẩm Phụng trì, kinh Pháp Cú - Thầy Thích Trúc Thái Minh giảng

Người đệ tử phải làm thế nào để giữ gìn giáo Pháp mãi trường tồn ở thế gian? Bài giảng phẩm Phụng Trì trong kinh Pháp Cú do Thầy Thích Trúc Thái Minh...

24/02/2020

1 Lượt xem