trực tuyến
🔴[Trực tiếp] Sám hối chuyển hóa | Chùa Ba Vàng, ngày 14/03/Giáp Thìn

Thứ Ba, 23/4/2024

tức 15/3 Giáp Thìn

Kinh Pháp Cú giảng giải

Kinh Pháp Cú giảng giải

Kinh Pháp Cú Thí Dụ là những bài Pháp ngắn do Đức Phật dạy, với các câu chuyện sinh động và thú vị về nhân quả, thiện ác; liên hệ trực tiếp đến lộ trình tu tập của hai hàng đệ tử tại gia và xuất gia. Mời quý vị cùng theo dõi các video dưới đây qua lời giảng trên Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh.

Kinh Pháp Cú giảng giải
Kinh Pháp Cú Thí Dụ là những bài Pháp ngắn do Đức Phật dạy, với các câu chuyện sinh động và thú vị về nhân quả, thiện ác; liên hệ trực tiếp đến lộ trình tu tập của hai hàng đệ tử tại gia và xuất gia. Mời quý vị cùng theo dõi các video dưới đây qua lời giảng trên Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh.

Phẩm Phụng trì, kinh Pháp Cú - Thầy Thích Trúc Thái Minh giảng

24/02/2020

1 Lượt xem

“Pháp Phật sâu mầu chẳng gì hơn
Trăm nghìn ức kiếp khó được gặp
Con nay nghe thấy vâng gìn giữ
Nguyện hiểu nghĩa chân đức Thế Tôn.”
Giáo Pháp của Như Lai là chân lý, cao quý không gì sánh bằng. Vậy người đệ tử Phật phải làm thế nào để giữ gìn giáo Pháp mãi trường tồn ở thế gian, để ánh sáng Phật Pháp chiếu sáng khắp muôn loài chúng sinh?

Mời quý vị và các bạn lắng nghe Thầy Thích Trúc Thái Minh giảng giải phẩm Phụng Trì trong kinh Pháp Cú để có câu trả lời. Trong buổi giảng Pháp với các Phật tử tại Chùa Ba Vàng, Thầy Thích Trúc Thái Minh - Trụ trì Chùa Ba Vàng đã trả lời câu hỏi này dựa trên quan điểm của đạo Phật.