trực tuyến
Ngày 1 - Tụng kinh sám hối nghiệp sát sinh, xả giới Bát quan trai | 09/02 nhuận/Quý Mão

Thứ Sáu, 31/3/2023

tức 10/2 Quý Mão
Phát Bồ đề tâm - các bài viết về Phát Bồ đề tâm, tin tức Phát Bồ đề tâm

Trang nghiêm lễ phát tâm Bồ đề chùa Ba Vàng năm Tân Sửu

Ngày 19/6 năm Tân Sửu - ngày vía Đức Bồ Tát Quán Thế Âm thành đạo vừa qua, được sự chỉ dạy trên Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh, chư Tăng Ni, Phật tử đang tu tập cấm túc tại chùa tổ chức Lễ Phát Bồ Đề tâm nguyện

Trang nghiêm lễ phát tâm Bồ đề chùa Ba Vàng năm Tân Sửu

Trang nghiêm lễ phát tâm Bồ đề chùa Ba Vàng năm Tân Sửu

Ngày 19/6 năm Tân Sửu - ngày vía Đức Bồ Tát Quán Thế Âm thành đạo vừa qua, được sự chỉ dạy trên Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh, chư Tăng Ni, Phật tử đang tu tập cấm túc tại chùa tổ chức Lễ Phát Bồ Đề tâm nguyện

30/7/2021

24 Lượt xem

Lễ phát Bồ đề tâm nguyện | Chùa Ba Vàng, ngày 19/6/Tân Sửu

Lễ phát Bồ đề tâm nguyện | Chùa Ba Vàng, ngày 19/6/Tân Sửu

Lễ hội chùa Ba Vàng 🞄 28/7/2021

Chương trình trực tuyến do Tăng Ni, Phật tử đang tu tập cấm túc tại chùa Ba Vàng thực hiện.

Khuyến phát Bồ Đề Tâm | Thầy Thích Trúc Thái Minh giảng giải

Khuyến phát Bồ Đề Tâm | Thầy Thích Trúc Thái Minh giảng giải

Phật Pháp ứng dụng🞄 25/7/2021

Quên mất tâm Bồ Đề mà tu hành các thiện pháp, vẫn gọi là hành động theo Ma Vương. Vậy nên tâm Bồ đề rất quan trọng

Top 5 sự kiện đặc biệt vào tháng 6, tháng 7 âm lịch tại chùa Ba Vàng

Top 5 sự kiện đặc biệt vào tháng 6, tháng 7 âm lịch tại chùa Ba Vàng

Bài viết🞄 22/7/2021

Các đại lễ thu hút hàng vạn nhân dân, Phật tử quan tâm và tham dự mang lại lợi ích thiết thực về đời sống tâm linh