trực tuyến
Phật tử tụng kinh Dược Sư | Ngày 19/01/Giáp Thìn

Chủ Nhật, 03/3/2024

tức 23/1 Giáp Thìn
Phát Bồ đề tâm - các bài viết về Phát Bồ đề tâm, tin tức Phát Bồ đề tâm

Top 5 sự kiện đặc biệt vào tháng 6, tháng 7 âm lịch tại chùa Ba Vàng

Admin rất muốn biết, với những sự kiện đặc biệt trong bài viết dưới đây, quý vị sẽ sắp xếp về chùa tham dự được những sự kiện nào? Hãy bình luận nhé!

Top 5 sự kiện đặc biệt vào tháng 6, tháng 7 âm lịch tại chùa Ba Vàng

Top 5 sự kiện đặc biệt vào tháng 6, tháng 7 âm lịch tại chùa Ba Vàng

Admin rất muốn biết, với những sự kiện đặc biệt trong bài viết dưới đây, quý vị sẽ sắp xếp về chùa tham dự được những sự kiện nào? Hãy bình luận nhé!

04/8/2023

3559 Lượt xem

Trang nghiêm lễ phát tâm Bồ đề chùa Ba Vàng năm Tân Sửu

Trang nghiêm lễ phát tâm Bồ đề chùa Ba Vàng năm Tân Sửu

Hoạt động Phật sự🞄 30/7/2021

Ngày 19/6 năm Tân Sửu - ngày vía Đức Bồ Tát Quán Thế Âm thành đạo vừa qua, được sự chỉ dạy trên Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh, chư Tăng Ni, Phật tử đang tu tập cấm túc tại chùa tổ chức Lễ Phát Bồ Đề tâm nguyện

Lễ phát Bồ đề tâm nguyện | Chùa Ba Vàng, ngày 19/6/Tân Sửu

Lễ phát Bồ đề tâm nguyện | Chùa Ba Vàng, ngày 19/6/Tân Sửu

Sự kiện nổi bật🞄 28/7/2021

Chương trình trực tuyến do Tăng Ni, Phật tử đang tu tập cấm túc tại chùa Ba Vàng thực hiện.

Khuyến phát Bồ Đề Tâm | Thầy Thích Trúc Thái Minh giảng giải

Khuyến phát Bồ Đề Tâm | Thầy Thích Trúc Thái Minh giảng giải

Phật Pháp ứng dụng🞄 25/7/2021

Quên mất tâm Bồ Đề mà tu hành các thiện pháp, vẫn gọi là hành động theo Ma Vương. Vậy nên tâm Bồ đề rất quan trọng