trực tuyến
🔴 [TRỰC TIẾP] Phật đản 2024 - Phổ tế chúng sinh | Ngày 19/4/Giáp Thìn

Thứ Ba, 28/5/2024

tức 21/4 Giáp Thìn
Phật Tử Xa Xứ chùa Ba Vàng - các bài viết về Phật Tử Xa Xứ chùa Ba Vàng, tin tức Phật Tử Xa Xứ chùa Ba Vàng

Cuộc hội ngộ đặc biệt của Phật Tử Xa Xứ chùa Ba Vàng tại Nhật Bản

Để gắn kết thêm tình đạo hữu, vừa qua, các thành viên trong đạo tràng Phật Tử Xa Xứ tại Nhật Bản đã không ngại khoảng cách địa lý mà tổ chức một buổi gặp mặt...

Cuộc hội ngộ đặc biệt của Phật Tử Xa Xứ chùa Ba Vàng tại Nhật Bản

Cuộc hội ngộ đặc biệt của Phật Tử Xa Xứ chùa Ba Vàng tại Nhật Bản

Để gắn kết thêm tình đạo hữu, vừa qua, các thành viên trong đạo tràng Phật Tử Xa Xứ tại Nhật Bản đã không ngại khoảng cách địa lý mà tổ chức một buổi gặp mặt...

30/4/2021

51 Lượt xem

Đạo tràng Phật Tử Xa Xứ chùa Ba Vàng lần đầu tiên ra mắt Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh

Đạo tràng Phật Tử Xa Xứ chùa Ba Vàng lần đầu tiên ra mắt Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh

Phật tử xa xứ🞄 26/12/2020

Ngày 12/11/Canh Tý (tức 25/12/2020), nhóm Phật tử xa xứ đã chính thức được thành lập với tên gọi “Đạo tràng Phật Tử Xa Xứ chùa Ba Vàng”.