trực tuyến
Pháp thoại: Theo bước chân Tăng đoàn | Đại đức Thích Trúc Bảo Thành, ngày 30/10/Nhâm Dần

Chủ Nhật, 27/11/2022

tức 4/11 Nhâm Dần

Đạo tràng Phật Tử Xa Xứ chùa Ba Vàng lần đầu tiên ra mắt Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh

Chia sẻ :

Ngày 12/11/Canh Tý (tức 25/12/2020), nhóm Phật tử xa xứ - là người Việt đang sinh sống và làm việc tại nước ngoài đã chính thức được thành lập với tên gọi “Đạo tràng Phật Tử Xa Xứ chùa Ba Vàng”...

Chia sẻ :

Đăng ký thành viên đạo tràng Phật tử xa xứ chùa Ba Vàng (thuộc CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa)
https://forms.gle/yx9YNKVr8jcgMGoa7

Được sự hứa khả trên Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh, ngày 12/11/Canh Tý (tức 25/12/2020), nhóm Phật tử xa xứ - là người Việt đang sinh sống và làm việc tại nước ngoài đã chính thức được thành lập với tên gọi “Đạo tràng Phật Tử Xa Xứ chùa Ba Vàng”. Do khoảng cách địa lý, buổi lễ thành lập đạo tràng đã được tổ chức dưới hình thức trực tuyến qua mạng internet.

“Tuy ở rất xa nhau
Chưa một lần gặp mặt
Nhưng nhờ thực hành Pháp
Thật mãi mãi bên nhau.”

Một điều đặc biệt là các thành viên nhóm Phật tử xa xứ mặc dù ở rất xa chùa, chênh lệch múi giờ sinh hoạt, nhưng các Phật tử xa xứ vẫn cố gắng sắp xếp thời gian để tu tập theo sự hướng dẫn của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh và chư Tăng chùa Ba Vàng cùng sự sách tấn của Phật tử Phạm Thị Yến (Pháp danh Tâm Chiếu Hoàn Quán) – Chủ nhiệm CLB Cúc Vàng – Tập Tu Lục Hòa.

Trong buổi ra mắt, Phật tử Phạm Thị Yến đã thay mặt các Phật tử dâng lời tác bạch lên Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh, cầu thỉnh Sư Phụ thành lập đạo tràng cho nhóm Phật tử xa xứ.

Phật tử Phạm Thị Yến Chủ nhiệm CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa đại diện dâng lời tác bạch xin thành lập Đạo tràng Phật tử xa xứ lên Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh

Phật tử Phạm Thị Yến Chủ nhiệm CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa đại diện dâng lời tác bạch xin thành lập Đạo tràng Phật tử xa xứ lên Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh

Được biết Đạo tràng Phật Tử Xa Xứ chùa Ba Vàng hiện có gần 80 thành viên đang sinh sống và làm việc tại 17 quốc gia: Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc, Đức, Đài Loan, Canada, Đảo Síp (Khu vực Trung Đông), Ukraine, Singapore, Bỉ, Mỹ, Thái Lan, Anh… Sư Phụ đã cho phép các Phật tử được giới thiệu bản thân và đất nước sở tại nơi họ đang sinh sống bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau để Sư Phụ và đại chúng được biết.

Thông qua internet, các Phật tử xa xứ được giới thiệu bản thân và gửi lời chào tới Sư Phụ cùng các Phật tử tại chùa bằng nhiều thứ tiếng khác nhau

Thông qua internet, các Phật tử xa xứ được giới thiệu bản thân và gửi lời chào tới Sư Phụ cùng các Phật tử tại chùa bằng nhiều thứ tiếng khác nhau

Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh đồng ý với các Phật tử xa xứ thành lập Đạo tràng và đặt tên là Phật tử xa xứ chùa Ba Vàng

Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh đồng ý với các Phật tử xa xứ thành lập Đạo tràng và đặt tên là Phật tử xa xứ chùa Ba Vàng

Đặc biệt, trong buổi ra mắt đạo tràng, Sư Phụ đã chứng minh và tác lễ cho các Phật tử được sám hối, giải lời thề nguyện và phát tâm Bồ đề. Đây là nhân duyên rất thù thắng và quý báu của các Phật tử tu tập tại chùa Ba Vàng.

Trước sự chứng minh của ngôi Tam Bảo thiêng liêng cao quý, Sư Phụ tán thán và hoan hỷ với buổi ra mắt của Đạo tràng Phật Tử Xa Xứ chùa Ba Vàng. Sư Phụ nói rằng, đây là duyên lành thù thắng hội đủ. Đồng thời Sư Phụ cũng sách tấn các Phật tử:
- Đầu tiên, khi thành lập đạo tràng Phật Tử Xa Xứ để các con có duyên với Phật Pháp, gắn kết với Phật Pháp. Đạo tràng cũng giống như cái bè. Có đạo tràng là có lợi cho chúng ta. Các cụ ngày xưa nói “ăn cơm phải có canh, tu hành phải có bạn”, đạo tràng là chỗ các bạn đồng tu của mình cùng sách tấn, nâng đỡ cho nhau hướng về thiện Pháp, hướng về Phật Pháp, hướng về ánh sáng chân lý mà Đức Thế Tôn đã soi rọi cho chúng ta.

Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh sách tấn các Phật tử trong Đạo tràng Phật tử xa xứ chùa Ba Vàng

Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh sách tấn các Phật tử trong Đạo tràng Phật tử xa xứ chùa Ba Vàng

- Thứ hai, chính Phật Pháp, chính đạo tràng là nơi để các con được nương tựa, và mọi người gắn kết với nhau, giúp đỡ nhau trong tình đạo hữu, pháp lữ. Ở đây Sư Phụ gọi là pháp lữ, người lữ hành đi trên con đường Phật Pháp giúp nhau với tinh thần đạo đức, tinh thần của một người con Phật Phật Pháp chứ không phải giúp nhau như người bình thường.

- Điều thứ ba, Sư Phụ mong muốn khi thành lập đạo tràng, các con sẽ cùng sách tấn nhau tu học Phật Pháp và giữ gìn, phát huy truyền thống của người con Việt Nam, của dân tộc Việt Nam. Dù các con sống ở nước ngoài nhưng mình vẫn biết giữ gìn bản sắc của người con dân đất Việt. Ta chung sống với tất cả các bạn bè quốc tế, nhưng mình không có đánh mất cái hồn của dân Việt, các con phải trao truyền lại cho con cháu mình.

Phật tử xa xứ tại 17 quốc gia trên thế giới thành kính chắp tay trang nghiêm hướng về Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh qua màn ảnh nhỏ

Phật tử xa xứ tại 17 quốc gia trên thế giới thành kính chắp tay trang nghiêm hướng về Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh qua màn ảnh nhỏ

Từ 3 điều mong mỏi ấy, Sư Phụ mong muốn mỗi thành viên của đạo tràng Phật tử xa xứ chùa Ba Vàng sẽ là những sứ giả Như Lai hoằng truyền Phật Pháp, tiếp tục đem ánh sáng Phật Pháp phổ rộng đến tất cả mọi người để ai ai cũng được lợi ích trong Phật Pháp.

Trước khi kết thúc buổi ra mắt, Sư Phụ chúc nguyện: “Chúc cho Đạo tràng Phật Tử Xa Xứ chùa Ba Vàng ngày càng phát triển, anh em sống lục hòa đoàn kết thương yêu nhau đúng tinh thần của người con Phật”. Với những lời từ bi yêu thương của trên Sư Phụ, mong rằng, mỗi thành viên của đạo tràng sẽ luôn tinh tấn, tích cực thực hành Phật Pháp cho đến ngày viên mãn thành tựu Vô thượng Bồ đề!

Tịnh Duyên

Bài liên quan
Chia sẻ :
Chia sẻ :
Xem thêm

Giới thiệu đạo tràng Phật tử xa xứ chùa Ba Vàng

Phật tử xa xứ🞄 27/10/2022

Ngày 25/12/2020 (tức 12/11/Canh Tý), thể theo lời thỉnh cầu của quý Phật tử, Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh đã cho phép thành lập đạo tràng Phật tử xa xứ chùa Ba Vàng - môi trường tu học Phật Pháp của những người Việt Nam đang học tập và sinh sống tại nước ngoài

Phật tử xa xứ 🞄 27/10/2022

Ngày 25/12/2020 (tức 12/11/Canh Tý), thể theo lời thỉnh cầu của quý Phật tử, Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh đã cho phép thành lập đạo tràng Phật tử xa xứ chùa Ba Vàng - môi trường tu học Phật Pháp của những người Việt Nam đang học tập và sinh sống tại nước ngoài

Phật tử xa xứ tại 9 quốc gia trở về “ngôi nhà chung” Ba Vàng đảnh lễ Sư Phụ

Phật tử xa xứ🞄 08/10/2022

Mặc dù ở rất xa, nhưng tâm của những người con xa xứ lúc nào cũng hướng về chùa, về Sư Phụ. Do vậy, các Phật tử đã luôn tinh tấn tu tập, thực hành những lời Sư Phụ chỉ dạy.

Phật tử xa xứ 🞄 08/10/2022

Mặc dù ở rất xa, nhưng tâm của những người con xa xứ lúc nào cũng hướng về chùa, về Sư Phụ. Do vậy, các Phật tử đã luôn tinh tấn tu tập, thực hành những lời Sư Phụ chỉ dạy.

Khắp năm châu - những пgười соп xa xứ hân hoan đón Tết Phật đản

Phật tử xa xứ🞄 20/5/2022

Với tâm tri ân hướng về ngày đản sinh của Đấng Từ Phụ Thích Ca, các Phật tử xa xứ chùa Ba Vàng đã cùng nhau vui mừng ra phố tìm mua đồ trang trí để trang hoàng cho ngôi nhà của mình, đón mừng sự kiện trọng đại...

Phật tử xa xứ 🞄 20/5/2022

Với tâm tri ân hướng về ngày đản sinh của Đấng Từ Phụ Thích Ca, các Phật tử xa xứ chùa Ba Vàng đã cùng nhau vui mừng ra phố tìm mua đồ trang trí để trang hoàng cho ngôi nhà của mình, đón mừng sự kiện trọng đại...

Đón Tết Phật đản 2022 xa “Nhà” - Phật tử Xa Xứ chùa Ba Vàng đã làm gì?

Phật tử xa xứ🞄 04/5/2022

Song hành cùng tinh thần Phật đản tại "Nhà lớn" Ba Vàng, không khí rộn ràng đang được các thành viên đạo tràng Phật tử Xa Xứ lan tỏa trên khắp muôn nơi.

Phật tử xa xứ 🞄 04/5/2022

Song hành cùng tinh thần Phật đản tại "Nhà lớn" Ba Vàng, không khí rộn ràng đang được các thành viên đạo tràng Phật tử Xa Xứ lan tỏa trên khắp muôn nơi.

Từ  Âu - Mỹ, Á - Úc, Hàn Quốc…tất cả đã sẵn sàng chào đón sinh nhật 1 tuổi của đạo tràng Phật tử xa xứ chùa Ba Vàng

Phật tử xa xứ🞄 24/12/2021

Phật tử Nguyễn Thị Thảo đến từ đạo tràng Phật tử xa xứ Á - Úc chùa Ba Vàng bày tỏ: “Đây là lần đầu tiên chúng tôi chuẩn bị sinh nhật mà không có bạn bè bên cạnh nhưng tâm rất hân hoan và vui mừng.

Phật tử xa xứ 🞄 24/12/2021

Phật tử Nguyễn Thị Thảo đến từ đạo tràng Phật tử xa xứ Á - Úc chùa Ba Vàng bày tỏ: “Đây là lần đầu tiên chúng tôi chuẩn bị sinh nhật mà không có bạn bè bên cạnh nhưng tâm rất hân hoan và vui mừng.

Thay đổi tính cách, thay đổi cuộc đời - Câu chuyện chuyển nghiệp nhờ tu Phật Pháp

Phật tử xa xứ🞄 19/9/2021

Tiền lương không đều, bị bắt nạt, cô lập tại nơi làm việc và gặp các hiện tượng tâm linh tại nơi ở...Tuy nhiên, đến cuối năm 2020, nhờ biết tới Phật Pháp, cuộc sống của anh đã hoàn toàn thay đổi

Phật tử xa xứ 🞄 19/9/2021

Tiền lương không đều, bị bắt nạt, cô lập tại nơi làm việc và gặp các hiện tượng tâm linh tại nơi ở...Tuy nhiên, đến cuối năm 2020, nhờ biết tới Phật Pháp, cuộc sống của anh đã hoàn toàn thay đổi

Ra mắt 5 đạo tràng Phật tử xa xứ chùa Ba Vàng đang hoạt động trên 20 quốc gia và vùng lãnh thổ

Phật tử xa xứ🞄 21/7/2021

Sinh sống và làm việc trên 10 quốc gia, tính đến thời điểm hiện tại, đạo tràng Phật tử xa xứ đã phát triển tới hơn 20 quốc gia trên toàn thế giới...

Phật tử xa xứ 🞄 21/7/2021

Sinh sống và làm việc trên 10 quốc gia, tính đến thời điểm hiện tại, đạo tràng Phật tử xa xứ đã phát triển tới hơn 20 quốc gia trên toàn thế giới...

Ra mắt 5 đạo tràng Phật tử xa xứ Chùa Ba Vàng

Phật tử xa xứ🞄 20/7/2021

Chương trình Ra mắt 5 đạo tràng Phật tử xa xứ, ngày 11/6/Tân Sửu do Tăng Ni, Phật tử đang tu tập cấm túc tại chùa Ba Vàng thực hiện.

Phật tử xa xứ 🞄 20/7/2021

Chương trình Ra mắt 5 đạo tràng Phật tử xa xứ, ngày 11/6/Tân Sửu do Tăng Ni, Phật tử đang tu tập cấm túc tại chùa Ba Vàng thực hiện.

Cuộc hội ngộ đặc biệt của Phật Tử Xa Xứ chùa Ba Vàng tại Nhật Bản

Tin tức🞄 30/4/2021

Để gắn kết thêm tình đạo hữu, vừa qua, các thành viên trong đạo tràng Phật Tử Xa Xứ tại Nhật Bản đã không ngại khoảng cách địa lý mà tổ chức một buổi gặp mặt...

Tin tức 🞄 30/4/2021

Để gắn kết thêm tình đạo hữu, vừa qua, các thành viên trong đạo tràng Phật Tử Xa Xứ tại Nhật Bản đã không ngại khoảng cách địa lý mà tổ chức một buổi gặp mặt...

Bài hát: Sư Phụ - Người là giọt nước thanh hiền | Thể hiện: Phật tử Xa xứ chùa Ba Vàng

Phật tử xa xứ🞄 23/02/2021

Bài hát: Sư Phụ - Người là giọt nước thanh hiền | Thể hiện: Phật tử Xa xứ chùa Ba Vàng. Mời quý Phật tử cùng theo dõi video...

Phật tử xa xứ 🞄 23/02/2021

Bài hát: Sư Phụ - Người là giọt nước thanh hiền | Thể hiện: Phật tử Xa xứ chùa Ba Vàng. Mời quý Phật tử cùng theo dõi video...