trực tuyến
Chẩn tế tháng 8/Quý Mão | Chùa Ba Vàng

Thứ Sáu, 29/9/2023

tức 15/8 Quý Mão
sớt bát chùa ba vàng - các bài viết về sớt bát chùa ba vàng, tin tức sớt bát chùa ba vàng

Vượt 2220km - Phật tử xa xứ từ Singapore về chùa Ba Vàng sớt bát cúng dường chư Tăng

Kể từ ba năm về trước, sau mùa Phật Đản 2019, chị Vũ Kim Chi đang sinh sống tại Singapore chưa có nhân duyên được trở về ngôi chùa Ba Vàng

Vượt 2220km - Phật tử xa xứ từ Singapore về chùa Ba Vàng sớt bát cúng dường chư Tăng

Vượt 2220km - Phật tử xa xứ từ Singapore về chùa Ba Vàng sớt bát cúng dường chư Tăng

Kể từ ba năm về trước, sau mùa Phật Đản 2019, chị Vũ Kim Chi đang sinh sống tại Singapore chưa có nhân duyên được trở về ngôi chùa Ba Vàng

07/4/2022

1125 Lượt xem