trực tuyến
Ngày 1 - Tụng kinh sám hối nghiệp sát sinh, xả giới Bát quan trai | 09/02 nhuận/Quý Mão

Thứ Sáu, 31/3/2023

tức 10/2 Quý Mão
tết thanh minh - các bài viết về tết thanh minh, tin tức tết thanh minh

Tết Thanh minh là ngày gì? Và cách cúng lễ để được nhiều lợi ích nhất

Tết Thanh minh là ngày mà người Việt hướng về cội nguồn tri ân, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” và lòng thành kính đối với tổ tiên mình.

Tết Thanh minh là ngày gì? Và cách cúng lễ để được nhiều lợi ích nhất

Tết Thanh minh là ngày gì? Và cách cúng lễ để được nhiều lợi ích nhất

Tết Thanh minh là ngày mà người Việt hướng về cội nguồn tri ân, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” và lòng thành kính đối với tổ tiên mình.

05/4/2022

4962 Lượt xem