CLB Tuệ Tâm hân hoan trở về “Nhà” khám phá vườn tâm

Vừa qua, ngày 22 – 23/4 nhuận năm Canh Tý (tức 13 – 14/6/2020), CLB Tuệ Tâm đã trở về “ngôi nhà chung” Ba Vàng tu học Phật Pháp và tiếp tục hành trình khám phá vườn tâm.

>>> “Quét lá sân chùa” – Buổi lao tác đặc biệt của CLB Tuổi Trẻ Ba Vàng trong ngày trở về “nhà”

CLB Tuệ Tâm trở về Nhà tu học Phật Pháp và tiếp tục hành trình khám phá vườn tâm

CLB Tuệ Tâm trở về Nhà tu học Phật Pháp và tiếp tục hành trình khám phá vườn tâm

Đại diện CLB Tuệ Tâm cúng dường hoa đến Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh

Đại diện CLB Tuệ Tâm cúng dường hoa đến Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh

Các thành viên trong CLB Tuệ Tâm trong thời khóa nghe Sư Phụ giảng Pháp

Các thành viên trong CLB Tuệ Tâm trong thời khóa nghe Sư Phụ giảng Pháp

Hình ảnh lao tác của các thành viên trong CLB Tuệ Tâm tại vườn Bạch Ngọc chùa Ba Vàng

Hình ảnh lao tác của các thành viên trong CLB Tuệ Tâm tại vườn Bạch Ngọc chùa Ba Vàng

CLB Tuệ Tâm được tham gia hoạt động ngoại khóa - leo núi Bồ Đề

CLB Tuệ Tâm được tham gia hoạt động ngoại khóa – leo núi Bồ Đề

Với nhiều hoạt động ngoại khóa, trải nghiệm ý nghĩa và hành trình khám phá vườn tâm cùng CLB Tuổi Trẻ Ba Vàng, các thành viên trong CLB vô cùng hoan hỷ và hạnh phúc khi được trở về “Nhà”.

Các bài nên xem:

Bình Luận
Link to map Back top top