Phật tử hân hoan về chùa nhân ngày học Pháp thường kỳ

Hôm nay – ngày 29/4 Nhuận năm Canh Tý (tức ngày 20/6/2020) đông đảo Phật tử tại khắp các đạo tràng hân hoan về chùa Ba Vàng nhân ngày học Pháp thường kỳ. Được về chùa tu học, được gặp Sư Phụ, đại Tăng và những người bạn đồng tu; ai ai cũng nở nụ cười hoan hỷ, hạnh phúc.

Phật tử hân hoan về chùa Ba Vàng nhân ngày học Pháp thường kỳ

Phật tử hân hoan về chùa Ba Vàng nhân ngày học Pháp thường kỳ

Ngay từ sớm, sân chùa đã chào đón rất đông Phật tử trở về tu học

Ngay từ sớm, sân chùa đã chào đón rất đông Phật tử trở về tu học

Được về chùa tu học ai ai cũng nở nụ cười hoan hỷ

Được về chùa tu học ai ai cũng nở nụ cười hoan hỷ

Các em nhỏ được theo bà, theo mẹ lên chùa học Pháp

Các em nhỏ được theo bà, theo mẹ lên chùa học Pháp

Về chùa tu học và gặp lại các đạo hữu, các Phật tử vô cùng phấn khởi và hạnh phúc

Về chùa tu học và gặp lại các đạo hữu, các Phật tử vô cùng phấn khởi và hạnh phúc

Các Phật tử từ khắp mọi nơi mang vật phẩm về chùa Ba vàng cúng dường Tam Bảo

Các Phật tử từ khắp mọi nơi mang vật phẩm về chùa Ba vàng cúng dường Tam Bảo

Các bài nên xem:

Bình Luận
Link to map Back top top