trực tuyến
Phóng sinh đầu tháng 2 nhuận/Quý Mão | Chùa Ba Vàng, ngày 01/02 nhuận/Quý Mão

Thứ Năm, 23/3/2023

tức 2/2 Quý Mão
tĩnh tâm - các bài viết về tĩnh tâm, tin tức tĩnh tâm

Sức mạnh của tĩnh tâm - tâm càng tĩnh trí tuệ càng phát sinh

Khi tĩnh tâm thì chúng ta mới sáng suốt và làm cho trí tuệ được phát sinh. Qua video “Sức mạnh của tĩnh tâm - tâm càng tĩnh trí tuệ càng phát sinh” do...

Sức mạnh của tĩnh tâm - tâm càng tĩnh trí tuệ càng phát sinh

Sức mạnh của tĩnh tâm - tâm càng tĩnh trí tuệ càng phát sinh

Khi tĩnh tâm thì chúng ta mới sáng suốt và làm cho trí tuệ được phát sinh. Qua video “Sức mạnh của tĩnh tâm - tâm càng tĩnh trí tuệ càng phát sinh” do...

26/9/2020

16 Lượt xem

Để giảm stress, hãy học cách tĩnh tâm

Để giảm stress, hãy học cách tĩnh tâm

Phật Pháp ứng dụng🞄 10/3/2020

Tại sao thiền định, tĩnh tâm lại giảm stress, căng thẳng? Như chúng ta đã biết, ngày nay, không ít người bị tình trạng căng thẳng, stress làm ảnh hưởng...