trực tuyến
Bạch lễ đặt bát cúng dường Rằm tháng 10 | Ngày 15/10/Quý Mão

Thứ Ba, 28/11/2023

tức 16/10 Quý Mão

Phật Pháp ứng dụng

Phật Pháp ứng dụng

Chuyên mục tập hợp những giải đáp, chia sẻ của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh trong các buổi giảng Pháp trực tuyến thường kỳ. Qua đó, quý Phật tử có thể dễ dàng ứng dụng lời Phật dạy vào trong đời sống hàng ngày để xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn.

Phật Pháp ứng dụng
Chuyên mục tập hợp những giải đáp, chia sẻ của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh trong các buổi giảng Pháp trực tuyến thường kỳ. Qua đó, quý Phật tử có thể dễ dàng ứng dụng lời Phật dạy vào trong đời sống hàng ngày để xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn.
Sức mạnh của tĩnh tâm - tâm càng tĩnh trí tuệ càng phát sinh

26/9/2020

16 Lượt xem

Khi tĩnh tâm thì chúng ta mới sáng suốt và làm cho trí tuệ được phát sinh. Giống như hồ nước lắng trong thì ta mới có thể thấy rõ được trăng, mây trời, cây cối in bóng trên mặt hồ.
Đối với hành giả sơ cơ, môi trường xung quanh có ảnh hưởng rất lớn đến tâm của hành giả. Vậy môi trường thế nào sẽ giúp ích cho việc tĩnh tâm? Trong nhà Phật, phương pháp nào giúp tâm được an định?

Qua video “Sức mạnh của tĩnh tâm - tâm càng tĩnh trí tuệ càng phát sinh” do Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh giảng trên đây, chúng ta sẽ hiểu hơn về những điều này.

Video tiếp theo