Trailer Khóa tu mùa hè 2020 chùa Ba Vàng – Lần 1: Con sẽ lớn khôn!

Khóa tu mùa hè lần 1 – 2020 chùa Ba Vàng: “Con sẽ lớn khôn!” sẽ được diễn ra từ ngày 25/7 – 02/8/2020 (05/6 – 13/6/Canh Tý)
– Độ tuổi tham dự: 2005 – 2008
– Thời gian tiếp nhận khóa sinh: 07h – 18h ngày 25/7/2020 (05/6/Canh Tý)
Chương trình Lễ Khai mạc Khóa tu: 19h ngày 25/7/2020 (05/6/Canh Tý)
Chương trình Bế mạc khóa tu: 19h ngày 01/8/2020 (12/6/Canh Tý)
– Ngày trả khóa sinh: ngày 02/8/2020 (13/6/Canh Tý)

Chùa Ba Vàng trân trọng thông báo!

Trailer Khóa tu mùa hè 2020 chùa Ba Vàng - Lần 1: Con sẽ lớn khôn!

Trailer Khóa tu mùa hè 2020 chùa Ba Vàng – Lần 1: Con sẽ lớn khôn!

Các bài nên xem: 

Link to map Back top top