trực tuyến
Bạch lễ đặt bát cúng dường Rằm tháng 10 | Ngày 15/10/Quý Mão

Thứ Sáu, 08/12/2023

tức 26/10 Quý Mão
tứ diệu đế - các bài viết về tứ diệu đế, tin tức tứ diệu đế

Tứ diệu đế - Bài Pháp đầu tiên của Đức Phật | Phần Vô minh - Minh

“Trong tất cả giáo lý, duy nhất chỉ có Tứ diệu đế (Tứ Thánh đế) cứu được thế gian hết đau khổ.” - Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh.

Tứ diệu đế - Bài Pháp đầu tiên của Đức Phật | Phần Vô minh - Minh

Tứ diệu đế - Bài Pháp đầu tiên của Đức Phật | Phần Vô minh - Minh

“Trong tất cả giáo lý, duy nhất chỉ có Tứ diệu đế (Tứ Thánh đế) cứu được thế gian hết đau khổ.” - Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh.

22/7/2021

53 Lượt xem

Tứ diệu đế - Bài Pháp đầu tiên của Đức Phật | Phần 1

Tứ diệu đế - Bài Pháp đầu tiên của Đức Phật | Phần 1

Phật Pháp ứng dụng🞄 20/7/2021

Kính mời quý Phật tử và các bạn cùng tìm hiểu về "Tứ diệu đế - Bài Pháp đầu tiên của Đức Phật" trong video trên đây.

Những điều cần biết về Tứ diệu đế trong Phật Giáo

Những điều cần biết về Tứ diệu đế trong Phật Giáo

Bài viết🞄 11/3/2020

Tứ diệu đế không chỉ là giáo lý căn bản trong Phật giáo mà đó còn là 4 sự thật về cuộc đời con người mà chúng ta cần biết. Cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây.