trực tuyến
Tụng kinh Dược Sư cầu an - Ngày 1, thời khóa tối | Ngày 09/01/Quý Mão

Thứ Ba, 31/01/2023

tức 10/1 Quý Mão

Phật Pháp ứng dụng

Phật Pháp ứng dụng

Chuyên mục tập hợp những giải đáp, chia sẻ của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh trong các buổi giảng Pháp trực tuyến thường kỳ. Qua đó, quý Phật tử có thể dễ dàng ứng dụng lời Phật dạy vào trong đời sống hàng ngày để xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn.

Phật Pháp ứng dụng
Chuyên mục tập hợp những giải đáp, chia sẻ của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh trong các buổi giảng Pháp trực tuyến thường kỳ. Qua đó, quý Phật tử có thể dễ dàng ứng dụng lời Phật dạy vào trong đời sống hàng ngày để xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn.
Tứ diệu đế - Bài Pháp đầu tiên của Đức Phật | Phần 1

20/7/2021

66 Lượt xem

Bài giảng Tứ diệu đế - Bài Pháp đầu tiên của Đức Phật | Phần 1 được trích từ buổi giảng trực tiếp ngày 12/8/Canh Tý có tựa đề "Kinh Tam Bảo (phần 7)".
Tứ diệu đế (Tứ thánh đế) được coi là cốt tủy trong hệ thống giáo lý của nhà Phật. Xuyên suốt 49 năm hoằng Pháp, Đức Phật đã thuyết giảng Tứ diệu đế cho vô lượng chúng sinh có hữu duyên. Cho đến trước khi nhập Niết Bàn, Ngài cũng căn dặn chúng đệ tử phải lấy Tứ diệu đế làm “ngọn đèn” trên con đường thoát luân hồi sinh tử.
Vậy Tứ diệu đế là gì?
Kính mời quý Phật tử và các bạn cùng tìm hiểu về "Tứ diệu đế - Bài Pháp đầu tiên của Đức Phật" trong video trên đây.

Video tiếp theo