trực tuyến
[TRỰC TIẾP] Lễ tụng kinh tưởng niệm Đức đệ tam Pháp Chủ GHPGVN Hòa thượng Thích Phổ Tuệ viên tịch

Thứ Sáu, 22/10/2021

tức 17/9 Tân Sửu

Phật Pháp ứng dụng

Phật Pháp ứng dụng

Chuyên mục tập hợp những giải đáp, chia sẻ của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh trong các buổi giảng Pháp trực tuyến thường kỳ. Qua đó, quý Phật tử có thể dễ dàng ứng dụng lời Phật dạy vào trong đời sống hàng ngày để xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn.

Phật Pháp ứng dụng
Chuyên mục tập hợp những giải đáp, chia sẻ của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh trong các buổi giảng Pháp trực tuyến thường kỳ. Qua đó, quý Phật tử có thể dễ dàng ứng dụng lời Phật dạy vào trong đời sống hàng ngày để xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn.
Tứ diệu đế - Bài Pháp đầu tiên của Đức Phật | Phần Vô minh - Minh

22/7/2021

53 Lượt xem


“Trong tất cả giáo lý, duy nhất chỉ có Tứ diệu đế (Tứ Thánh đế) cứu được thế gian hết đau khổ.” - Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh.
Tứ diệu đế là chân lý, là giáo lý nền tảng của Phật giáo được Đức Phật thuyết giảng đầu tiên sau khi thành đạo. Có thể nói, toàn bộ bài pháp này trực tiếp hướng về nhân sinh, chỉ ra con đường chấm dứt mọi đau khổ, đạt được hạnh phúc chân thật tuyệt đối.
Kính mời quý Phật tử và các bạn cùng tiếp tục tìm hiểu về Tứ diệu đế trong video “Tứ diệu đế - Bài Pháp đầu tiên của Đức Phật | Phần Vô minh - Minh” trên đây.

Video tiếp theo