trực tuyến
Ngày 1 - Tụng kinh sám hối nghiệp sát sinh, xả giới Bát quan trai | 09/02 nhuận/Quý Mão

Thứ Sáu, 31/3/2023

tức 10/2 Quý Mão
Tứ Thánh đế - các bài viết về Tứ Thánh đế, tin tức Tứ Thánh đế

Tứ diệu đế - Bài Pháp đầu tiên của Đức Phật | Phần Vô minh - Minh

“Trong tất cả giáo lý, duy nhất chỉ có Tứ diệu đế (Tứ Thánh đế) cứu được thế gian hết đau khổ.” - Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh.

Tứ diệu đế - Bài Pháp đầu tiên của Đức Phật | Phần Vô minh - Minh

Tứ diệu đế - Bài Pháp đầu tiên của Đức Phật | Phần Vô minh - Minh

“Trong tất cả giáo lý, duy nhất chỉ có Tứ diệu đế (Tứ Thánh đế) cứu được thế gian hết đau khổ.” - Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh.

22/7/2021

53 Lượt xem

Những điều cần biết về Tứ diệu đế trong Phật Giáo

Những điều cần biết về Tứ diệu đế trong Phật Giáo

Bài viết🞄 11/3/2020

Tứ diệu đế không chỉ là giáo lý căn bản trong Phật giáo mà đó còn là 4 sự thật về cuộc đời con người mà chúng ta cần biết. Cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây.