trực tuyến
Phật tử tụng kinh Dược Sư | Ngày 19/01/Giáp Thìn

Thứ Bảy, 02/3/2024

tức 22/1 Giáp Thìn
Vấn đáp Phật Pháp kỳ 2 - các bài viết về Vấn đáp Phật Pháp kỳ 2, tin tức Vấn đáp Phật Pháp kỳ 2

Vấn đáp Phật Pháp kỳ 2

Với tâm mong cầu giáo Pháp của Như Lai, trong các buổi vấn đáp Phật Pháp tại chùa Ba Vàng, rất nhiều Phật tử đã gửi những câu hỏi về tri kiến tu tập...

Vấn đáp Phật Pháp kỳ 2

Vấn đáp Phật Pháp kỳ 2

Với tâm mong cầu giáo Pháp của Như Lai, trong các buổi vấn đáp Phật Pháp tại chùa Ba Vàng, rất nhiều Phật tử đã gửi những câu hỏi về tri kiến tu tập...

06/12/2020

7 Lượt xem