trực tuyến
[TRỰC TIẾP] "Học từ con đỉa" - câu 225 Kinh Mi Tiên Vấn Đáp | Thầy Thích Trúc Thái Minh

Thứ Hai, 17/01/2022

tức 15/12 Tân Sửu

Videos

Videos

Tổng hợp những bài giảng Kinh, pháp âm, thuyết pháp mới nhất của Thầy Thích Trúc Thái Minh được chia thành những chủ đề rõ ràng: Các bộ Kinh giảng giải, Phật Pháp ứng dụng, Phật Pháp với tuổi trẻ…

Videos
Tổng hợp những bài giảng Kinh, pháp âm, thuyết pháp mới nhất của Thầy Thích Trúc Thái Minh được chia thành những chủ đề rõ ràng: Các bộ Kinh giảng giải, Phật Pháp ứng dụng, Phật Pháp với tuổi trẻ…
Hoài niệm Phật đản 2020: Thắp sáng ngọn nến trí tuệ kính mừng Đức Phật Đản Sinh

18/5/2021

121 Lượt xem

Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh từng nói rằng: “Sự kiện Đức Thế Tôn ra đời quả thật là hy hữu như hoa ưu đàm trăm ngàn năm mới nở một lần. Rất may thay, chúng ta dẫu rằng không được sinh vào thời Đức Phật còn tại thế, nhưng chúng ta vẫn còn được hưởng ánh sáng giáo Pháp của Ngài”.
Để cảm niệm tri ân Đấng Cha Lành vĩ đại, trong lễ kỷ niệm mừng Đức Phật đản sinh năm 2020, chùa Ba Vàng đã tổ chức đêm hoa đăng cúng dường Đức Phật. Từng ngọn nến hoa đăng được thắp lên như biểu tượng cho ánh sáng trí tuệ, thắp sáng tâm trí mỗi người con Phật. Ngưỡng mong từ sự cúng dường này, Đức Thế Tôn chứng cho tấm lòng thành của chư Tăng Ni, Phật tử chùa Ba Vàng, soi đường chỉ lối cho những người con của Ngài được đi đến chỗ quang minh, hạnh phúc và an lạc.

Video tiếp theo