Nghi lễ tắm Phật vô cùng trang nghiêm và thiêng liêng tại Chùa Ba Vàng

Nghi lễ tắm Phật là một trong những nghi thức truyền thống thường được tổ chức trong các lễ Phật Đản hàng năm của đạo Phật. Chính vì vậy, hòa trong không khí hân hoan kính mừng ngày Đức Phật đản sinh PL.2564 – DL.2020 của hàng triệu người con Phật trên khắp thế giới, sáng ngày 08/4 Canh Tý (30/4/2020), tại chùa Ba Vàng, Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh đã cùng chư Tăng trang nghiêm cử hành nghi lễ Tắm Phật thiêng liêng theo truyền thống.

>>> [Chương trình trực tuyến] Đại lễ Phật Đản chùa Ba Vàng 2020 (PL. 2564 – DL. 2020)

>>> 8 nhân duyên đặc biệt hội tụ để Đức Phật đản sinh

Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh thực hiện nghi thức tắm Phật trong đại lễ Phật đản chùa Ba Vàng 2020

Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh thực hiện nghi thức tắm Phật trong đại lễ Phật đản chùa Ba Vàng 2020

Các bài xem thêm:

Link to map Back top top