Tăng Ni, Phật tử chùa Ba Vàng chung sức cùng cộng đồng quyết tâm đẩy lùi đại dịch Covid-19

Phát huy tinh thần Phật giáo đồng hành cùng dân tộc, tinh thần từ bi của đạo Phật, truyền thống tương thân tương ái của dân tộc; thời gian qua Chùa Ba Vàng đã có nhiều hoạt động “tốt đời, đẹp đạo” chung sức cùng cộng đồng, quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh Covid-19.

Vừa qua, đại diện Tăng Ni, Phật tử Chùa Ba Vàng, Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh đã tặng quà ủng hộ vào công tác phòng, chống dịch Covid-19 cho Ủy ban MTTQ tỉnh và Trung tâm Truyền thông tỉnh.

Các bài nên xem: 

Link to map Back top top