trực tuyến
Ngày 7 - Tụng kinh Dược Sư cầu an đầu năm | Ngày 15/01/Giáp Thìn

Thứ Tư, 28/02/2024

tức 19/1 Giáp Thìn
bồ tát địa tạng - các bài viết về bồ tát địa tạng, tin tức bồ tát địa tạng

Tụng kinh kỷ niệm ngày vía Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát | Chùa Ba Vàng, ngày 29/7/Tân Sửu

Chương trình do chư Tăng Ni đang tu tập cấm túc tại chùa Ba Vàng thực hiện.

Tụng kinh kỷ niệm ngày vía Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát | Chùa Ba Vàng, ngày 29/7/Tân Sửu

Tụng kinh kỷ niệm ngày vía Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát | Chùa Ba Vàng, ngày 29/7/Tân Sửu

Chương trình do chư Tăng Ni đang tu tập cấm túc tại chùa Ba Vàng thực hiện.

05/9/2021

447 Lượt xem

Tiền thân Bồ tát Địa Tạng: Thánh Nữ Bà La Môn cứu mẹ thoát khỏi địa ngục Vô Gián và lời thệ nguyện cứu độ chúng sinh

Tiền thân Bồ tát Địa Tạng: Thánh Nữ Bà La Môn cứu mẹ thoát khỏi địa ngục Vô Gián và lời thệ nguyện cứu độ chúng sinh

Nhân vật Phật giáo🞄 13/8/2021

Câu chuyện về Thánh Nữ Bà La Môn - tiền thân của Bồ Tát Địa Tạng là một trong những câu chuyện thể hiện tâm đại hiếu của Ngài.