Hành trình “Con sẽ lớn khôn” là những bài học về sự lắng tâm và sống trong chính niệm

Sáng sớm hôm nay – ngày thứ 4 của chuyến hành trình “Con sẽ lớn khôn”, hơn 3000 em khóa sinh đã được tham gia thời khóa lễ Phật và ngồi thiền tại sân Chính điện. Dưới sự hướng dẫn của quý Thầy và các anh chị Tình nguyện viên, các bạn khóa sinh đã trang nghiêm hàng lối tham gia thời khóa, thực tập các nghi thức chốn thiền môn

hơn 3000 em khóa sinh đã được tham gia thời khóa lễ Phật và ngồi thiền tại sân Chính điện

Hơn 3000 em khóa sinh đã được tham gia thời khóa lễ Phật và ngồi thiền tại sân Chính điện

Thời khóa lễ Phật và ngồi thiền được các Quý Thầy hướng dẫn

Thời khóa lễ Phật và ngồi thiền được các Quý Thầy hướng dẫn

Các em khóa sinh được thực hành ngồi thiền tại sân Chính điện

Các em khóa sinh được thực hành ngồi thiền tại sân Chính điện

Hình ảnh các khóa sinh lễ Phật

Hình ảnh các khóa sinh lễ Phật

Các em rất chú tâm vào thời khóa dưới sự hướng dẫn của Quý Thầy

Các em rất chú tâm vào thời khóa dưới sự hướng dẫn của Quý Thầy

Các bài nên xem:

Bình Luận
Link to map Back top top