Phật tử chùa Ba Vàng tri ân Sư Phụ nhân ngày 20/11

Với hàng đệ tử Phật, Đức Phật chính là bậc Thầy của các bậc Thầy mà chúng con đã được học. Và Sư Phụ chính là người tiếp nối hạnh nguyện của chư Phật, hoằng truyền giáp Pháp của Ngài. Từ nơi Sư Phụ mà hàng đệ tử mới được hiểu sâu sắc về nhân quả để nâng niu, quý trọng đạo nghĩa thầy trò, rèn sửa thân tâm, hướng thiện và hướng thượng.
Với ân đức cao tột đó, hôm nay, ngày 20/11/2020 – ngày Hiến chương những người Thầy, các Phật tử tại các Đạo tràng Trúc Long Gia Lâm và Minh Long Nam Từ Liên thuộc thành phố Hà Nội đã cùng nhau về chùa dâng lời tri ân lên Sư Phụ.
Dưới đây là một số hình ảnh được ghi nhận:

Hiện lên khuôn mặt của các quý Phật tử là niềm vui khi được về chùa tri ân Sư Phụ nhân ngày 20/11

Hiện lên khuôn mặt của các quý Phật tử là niềm vui khi được về chùa tri ân Sư Phụ nhân ngày 20/11.

Đại diện các Phật tử đang tu học tại đạo tràng Trúc Long - Long Biên kính dâng Sư Phụ lẵng hoa tươi thắm.

Đại diện các Phật tử đang tu học tại đạo tràng Trúc Long – Long Biên kính dâng Sư Phụ lẵng hoa tươi thắm.

Với tâm tri ân công ơn giáo dưỡng của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh đã dành cho chúng sinh, các quý Phật tử đã dâng lẵng hoa tươi thắm để kính dâng lên Sư Phụ nhân ngày 20/11.

Với tâm tri ân công ơn giáo dưỡng của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh đã dành cho chúng sinh, các quý Phật tử đã dâng lẵng hoa tươi thắm để kính dâng lên Sư Phụ nhân ngày 20/11.

Các bài nên xem:

Bình Luận
Link to map Back top top