Phật tử hân hoan về chùa tu tập Bát Quan Trai giới ngày 8/6 năm Canh Tý

Như thường lệ, sáng sớm hôm nay ngày 08/6 năm Canh Tý (tức 26/07/2020), hàng nghìn Phật tử đã cùng nhau trở về ngôi già lam Ba Vàng để tham gia ngày tu tập Bát quan trai giới định kỳ.

Các chương trình tu học của Phật tử sẽ được Ban quản trị cập nhật liên tục, mời quý Phật tử và các bạn cùng theo dõi

Phật tử hân hoan về chùa Ba Vàng tu tập ngày Bát quan trai giới

Phật tử hân hoan về chùa Ba Vàng tu tập ngày Bát quan trai giới

Các em nhỏ được theo bố mẹ lên chùa học Pháp

Các em nhỏ được theo bố mẹ lên chùa học Pháp

Được về chùa tu học các Phật tử vô cùng phấn khởi và hạnh phúc

Được về chùa tu học các Phật tử vô cùng phấn khởi và hạnh phúc

Các Phật tử hân hoan mang vật phẩm về chùa Ba Vàng cúng dường Tam Bảo

Các Phật tử hân hoan mang vật phẩm về chùa Ba Vàng cúng dường Tam Bảo

Các bài nên xem:

Bình Luận
Link to map Back top top