Thời khoá toạ thiền của khoá sinh Khóa tu mùa hè 2020 Chùa Ba Vàng (Lần 1)

Đến với khóa tu mùa hè chùa Ba Vàng năm nay, các bạn khóa sinh của chúng ta rất may mắn khi đã được học rất nhiều. Vào ngày thứ 3 của Khóa tu mùa hè, các bạn được Đại đức Thích Trúc Bảo Thành cùng với đại diện chư Tăng hướng dẫn cách tọa thiền giúp tâm an tịnh, thư thái; đối với các bạn học sinh, thì thiền còn giúp giải tỏa căng thẳng học hành.

Bởi vậy, nếu chúng ta chăm chỉ ngồi thiền thì sẽ đạt được rất nhiều lợi ích.

Link to map Back top top