Tìm về dòng chảy hiếu hạnh qua Lễ Vu Lan chùa Ba Vàng 2020

Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh từng chia sẻ: “Tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật. Mười phương chư Phật đều từ hiếu tâm này mà tu tập, mà thành được chính quả. Thế cho nên chúng ta phải biết hiếu là gốc. Chúng ta là Phật tử phải lo vun bồi cái gốc này. Gốc có sâu có chắc thì cây mới bền, mới cho ra hoa tươi quả tốt được. Cho nên Thầy thì rất mong muốn trong cái mùa Vu Lan này, tất cả các Phật tử chúng ta đều ôn lại cái tinh thần hiếu đạo của cha ông và đặc biệt là nghe lời Phật dạy về hiếu tâm để chúng ta gieo trồng, chúng ta vun bồi hạt giống hiếu hạnh trong tâm chúng ta và tâm của tất cả mọi người. Điều đó rất là quý”.

Năm nay, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, chùa Ba Vàng không tổ chức lớn như mọi năm và nhân dân, Phật tử cũng không thể về chùa tham dự. Tuy nhiên, hạnh phúc thay, hiểu thấu nỗi lòng nhớ chùa, mong muốn được thực hành tâm hiếu của các Phật tử, Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh đã chỉ dạy cho phép tổ chức chương trình lễ Vu Lan trực tuyến vào ngày 08/7/Canh Tý (tức 26/8/2020).

Lễ quy y Tam Bảo và thọ giới Bát quan trai giới

Được sự chỉ dạy trên Sư Phụ và sự cắt cử của đại Tăng, Đại đức Thích Trúc Bảo Lực quang lâm Chính điện, truyền trao tam quy ngũ giới, Bát quan trai giới cho tất cả thiện nam, tín nữ qua chương trình trực tuyến. Cùng với đó, Đại đức đã từ bi giảng giải cho toàn thể đại chúng hiểu được ý nghĩa và công đức của việc tu tập, giữ gìn giới Pháp của Phật. Từ đó, giúp quý Phật tử tinh tấn thực hành để có được nhiều công đức phước báu, hồi hướng cho bản thân và gia đình trong mùa Vu Lan.

Quý Thầy tác lễ bạch Phật trước buổi truyền trao giới Pháp

Quý Thầy tác lễ bạch Phật trước buổi truyền trao giới Pháp

Lễ dâng phẩm vật cúng dường

Vâng lời Đức Phật dạy trong kinh Vu Lan, sau khóa lễ truyền trao Bát quan trai giới, các Phật tử đang tu tập và sinh hoạt tại chùa đại diện cho hơn 160 đạo tràng đã cung kính dâng vật phẩm cúng dường lên Sư Phụ cùng Tăng đoàn.

Tham gia buổi lễ trên kênh truyền thông của chùa, Phật tử Tâm Tịnh Tuyết Vũ hoan hỷ chia sẻ: “Chúng con rất vui khi Sư Phụ và đại Tăng đã tổ chức chương trình Vu Lan này. Chúng con hàng Phật tử tại gia, mặc dù đất nước ta đang trong thời gian dịch bệnh COVID-19 hoành hành nên chúng con không được tề tựu về ngôi già lam Ba Vàng thân yêu. Nhưng Sư Phụ và Tăng đoàn đã cho chúng con cảm thấy như đang được ở chùa vậy. Chúng con thành kính tri ân công đức của quý Thầy”.

Dù không thể về chùa nhưng những vật phẩm cúng dường chính là sự kết tinh của hàng vạn trái tim hiếu hạnh của các Phật tử. Sư Phụ đã thay mặt Tăng chúng hoan hỷ chứng minh và nạp thọ lòng thành kính của toàn thể các Phật tử. Từ đó, Người từ bi ban lời chú nguyện cho cha mẹ hiện tiền của Phật tử được phúc thọ tăng long, biết nương nơi Tam Bảo tu theo chính đạo và cửu huyền thất tổ, cha mẹ nhiều đời, nhiều kiếp cũng được nương vào oai lực này mà sớm xa rời đường dữ, sinh về cõi lành.

Phẩm vật cúng dường được các Phật tử thành kính dâng lên cúng dường Sư Phụ và chư Tôn đức Tăng

Phẩm vật cúng dường được các Phật tử thành kính dâng lên cúng dường Sư Phụ và chư Tôn đức Tăng

Chương trình sớt bát cúng dường chư Tăng mùa tự tứ

Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh đã chia sẻ về sự cao quý, thanh tịnh của Tăng chúng sau 3 tháng an cư: “Trong 3 tháng an cư, Tăng chúng bớt những duyên công tác bên ngoài để dành thời gian chuyên tâm tu tập, trau dồi Giới – Định – Tuệ, tâm được thanh tịnh hơn rất nhiều. Tâm thanh tịnh ấy rất đáng quý, đáng kính, đáng tán dương, đáng được cúng dường. Các Phật tử cúng dường sự thanh tịnh của chúng Tăng thì phúc báu rất lớn. Vì thế, trong kinh Đức Phật cũng dạy tại sao mùa Vu Lan – tháng chư Tăng tự tứ, chúng ta dâng phẩm vật cúng dường thì được lợi ích thù thắng”.

Với mong muốn tiếp tục noi gương hạnh hiếu của Tôn giả Mục Kiền Liên, thay mặt Phật tử chùa Ba Vàng, các Phật tử đang tu tập và sinh hoạt tại chùa đã thiết lễ trai nghi cúng dường, cầu thỉnh chư Tăng thọ nhận sự đặt bát cúng dường. Nhận lời cầu thỉnh của các Phật tử, Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh cùng chư Tăng chùa Ba Vàng đã trì bình khất thực, thọ nhận sự cúng dường để Phật tử được nương nhờ ân đức Tam Bảo mà báo hiếu cha mẹ.

>>> Phật tử chùa Ba Vàng học hạnh hiếu của đức Mục Kiền Liên sớt bát cúng dường chư Tăng nhân mùa Vu Lan báo hiếu

Các Phật tử tại chùa thiết lễ sớt bát cúng dường trai Tăng mùa tự tứ

Các Phật tử tại chùa thiết lễ sớt bát cúng dường trai Tăng mùa tự tứ

Phật tử Tươi Bùi chia sẻ cảm xúc khi theo dõi buổi sớt bát trên các kênh truyền thông của chùa: “Mỗi khi con nhìn thấy hình ảnh của quý Thầy đi khất thực là niềm hạnh phúc cùng những giọt nước mắt không thể cầm lòng được. Con mong quý Thầy có thật nhiều sức khỏe, là chỗ dựa cho chúng con tu tập ạ”.

Buổi thính Pháp ý nghĩa trong mùa Vu Lan 2020

Đối với người đệ tử Phật, hiếu hạnh chính là nền móng căn bản, cũng là hạt giống làm nảy nở tâm Bồ đề trong chúng ta. Việc hiểu sâu sắc về công ơn cha mẹ và cách báo hiếu cho cha mẹ trong kiếp này và nhiều kiếp về trước là một điều rất cần thiết. Chính vì vậy, Sư Phụ đã ban một thời Pháp nhũ về chủ đề: “Chuyện ngạ quỷ Nandaka”.

Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh ban bố những dòng Pháp nhũ trong buổi lễ Vu Lan báo hiếu

Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh ban bố những dòng Pháp nhũ trong buổi lễ Vu Lan báo hiếu

Qua lời trạch giảng trên Sư Phụ, chúng ta rút ra được nhiều bài học quý báu: Thứ nhất, bất tin kính Tam Bảo sẽ sinh ra quả báo của việc làm ác khiến chúng ta đau khổ. Thứ hai, Tam Bảo chính là ruộng phước điền tối thắng, và là hải đảo duy nhất cứu độ chúng sinh trong biển khổ trầm luân. Thứ ba, phúc báu từ việc làm thiện đến chúng Tăng không chỉ hồi hướng cho người đã quá vãng mà người còn sống cũng được thọ hưởng.

Kết thúc buổi giảng Pháp, Sư Phụ căn dặn các đệ tử xuất gia tinh tấn tu học, giữ gìn giới đức trang nghiêm để xứng đáng là ruộng phước điền cho nhân thiên. Còn đối với người Phật tử tại gia, Sư Phụ mong mỏi các Phật tử hiểu rõ ý nghĩa của việc thiết lễ cúng dường đến Tam Bảo, đến chúng Tăng. Từ đó, hồi hướng cho cha mẹ cùng thân quyến đã quá vãng. Đây chính là việc làm thiết thực trong mùa Vu Lan.

>>> Phước báu vô lượng của việc cúng dường Đức Phật và Tăng chúng

Chương trình Lễ cầu siêu phả độ gia tiên

Khi ánh trăng soi chiếu xuống Thành Đẳng Sơn cũng là lúc chương trình Lễ cầu siêu phả độ gia tiên và cầu siêu cho các vong linh được tổ chức. Đàn tràng cầu siêu tố hảo, trang nghiêm được các Phật tử tại chùa chuẩn bị cho các vong linh là thân nhân đã khuất của các thiện nam tín nữ Phật tử và các vong linh có duyên với Pháp hội. Chứng kiến những hình ảnh này thông qua mạng xã hội, Phật tử Hương Mai gửi lời tri ân: “Con xin tri ân công đức của Sư Phụ cùng đại Tăng chùa Ba Vàng đã cho chúng con buổi lễ cầu siêu đầy ý nghĩa và thật xúc động ạ. Xin cảm ơn các Phật tử đã chuẩn bị cho buổi lễ thật chu đáo”.

Đàn tràng tố hảo trang nghiêm được các Phật tử chuẩn bị cho buổi lễ cầu siêu vong linh

Đàn tràng tố hảo trang nghiêm được các Phật tử chuẩn bị cho buổi lễ cầu siêu vong linh

Lễ cầu siêu được diễn ra trong không khí trang nghiêm

Lễ cầu siêu được diễn ra trong không khí trang nghiêm

Mặc dù không được về chùa nhưng khi xem buổi lễ qua mạng, Phật tử Tâm Thủy xúc động bày tỏ: “Thật là xúc động, mình chảy cả nước mắt như mình đang ở chùa. Con xin thành kính tri ân trên Sư Phụ, chư Tôn đức Tăng Ni và Cô Chủ nhiệm đã cho hàng Phật tử chúng con được thực hành tâm hiếu hạnh nhân mùa Vu Lan”.

Trong không khí linh thiêng của buổi lễ, Sư Phụ cùng chư Tăng đã tác lễ cầu siêu cho các hương linh. Nương đức Tam Bảo, đại Tăng chùa Ba Vàng đã khai thị để các hương linh hiểu được lời dạy của Đức Phật, buông bỏ những chấp trước, khổ đau. Tiếp đó, các Phật tử cùng vong linh đã được Sư Phụ hướng dẫn phát nguyện sám hối, quy y Tam Bảo, phát tâm Bồ đề và tụng kinh “Đạo mẫu phụ báo trọng ân”.

Dõi theo buổi lễ cầu siêu linh thiêng ấy, Phật tử Thảo Nguyễn xúc động bày tỏ: “Con thành kính tri ân Sư Phụ cùng đại Tăng ạ, buổi lễ tối qua thật là xúc động, con thật may mắn và hạnh phúc là Phật tử chùa Ba Vàng, dưới sự dạy bảo của Sư Phụ cùng đại Tăng và Cô Chủ nhiệm. Chúng con sẽ dần hoàn thiện mình và sẽ cố gắng trở thành những người sống có ích cho mình và xã hội ạ”.

Buổi lễ Vu Lan chùa Ba Vàng 2020 đã kết thúc nhưng cảm xúc của ngày Vu Lan có lẽ vẫn còn dư âm trong tâm trí của người con Phật. Mong rằng, qua những dòng Pháp nhũ Sư Phụ truyền trao, tâm hiếu đạo trong chúng ta sẽ luôn hằng còn và nhân rộng mãi; để sinh ra nơi đâu chúng ta cũng là những người con hiếu thảo và giúp cho những người khác trở thành những người con có hiếu. Xin kính chúc quý Phật tử một mùa Vu Lan nhiều lợi ích, an vui, hạnh phúc bên những người thân yêu của mình.

Hạnh Thuận

Các bài nên xem:

Bình Luận
Link to map Back top top